Sieci manipulują informacjami | farmacja.pl

Sieci manipulują informacjami

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-15 10:13:23 /

Analizując sposób argumentowania swoich racji przez sieci, podawanie nieprawdziwych i wybiórczych informacji w mediach można stwierdzić, że firmy i podmioty skupiające siecy aptek intensywnie manipulują informacjami - twierdzi dr Wojciech Musiał z WOIA.

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego uczestniczyła trzyosobowa Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej w składzie: mgr Alina Górecka, mgr Jarosław Janusik i dr Wojciech Musiał. Ten ostatni jest autorem sprawozdania, które zostało opublikowane na stronie internetowej WOIA.

W swoim sprawozdaniu dr Musiał zwraca uwagę, na fakt konsekwentnego stanowiska przedstawicieli sieci mającego przedstawić aptekarzy jako środowiska pazernego, dążącego do monopolizacji rynku leków i ustanowienia swoistych dynastii dziedziczących apteki, nieliczących się z dobrem pacjenta i niedbających o jego bezpieczeństwo w zakresie farmakoterapii.

- Zaznaczyć należy bardzo agresywne zachowanie obecnych na posiedzeniu przedstawicieli sieci aptek, podających głównie populistyczne argumenty mające dowieść zasadności dalszej monopolizacji rynku detalicznego przez te podmioty - pisze przedstawiciel WOIA dodając, że główną linią obrony przedstawicieli sieci na argumenty podawana przez przedstawicieli Izb Aptekarskich był krzyk, buczenie oraz śmiech - a raczej rechot.W swoim sprawozdaniu dr Musiał przypomniał też fragment dyskusji, w którym pojawił się wątek samobójstw farmaceutów. - Przedstawiciele sieci przytaczali argumenty dowodzące swego rodzaju katastrofy na rynku aptek, która miałaby być konsekwencją wprowadzenia tej zmiany (apteka dla aptekarza - przyp. red.). Podano m.in. przykład z Francji gdzie właścicielka sieci nie mogąc zbyć aptek popełniła samobójstwo - pisze wielkopolski farmaceuta. - Kontrargument, że w Polsce popełniają samobójstwa aptekarze nie mogący poradzić sobie z nieuczciwą konkurencją za strony sieci próbowano zbyć pytaniem czy aptekarze zostawili list pożegnalny z podaniem przyczyn samobójstwa.

- Analizując sposób argumentowania swoich racji przez sieci, podawanie nieprawdziwych i wybiórczych informacji w mediach można stwierdzić, że firmy i podmioty skupiające sieci aptek intensywnie manipulują informacjami - pisze dr Musiał. - Cel jest oczywisty, skłócenie naszego środowiska zawodowego i skierować przeciw samorządowi zawodowemu i Izbom Aptekarskim członków naszego samorządu. Jest zrozumiałe gdyż daleko idące konsekwencje proponowanych zmian naruszą newralgiczne cele finansowe kapitału skupiającego sieci apteczne - podkreśla farmaceuta z Wielkopolski.

Zdaniem autora sprawozdania niezbędne jest nasilenie przekazu medialnego ze strony Izb Aptekarskich do członków samorządu aptekarskiego z podaniem faktów oraz rzetelną informacją co do aktualnego stanu na rynku aptek, jak i konsekwencjami proponowanych zmian dla aptekarzy i dla sieci. Niezbędne jest również wyraźne podanie konsekwencji związanych z odpowiedzialnością zawodową: - Każdy członek naszego samorządu musi mieć świadomość, że za prawidłowe funkcjonowanie apteki tylko i wyłącznie On ponosi odpowiedzialność - podkreśla dr Musiał. - Nasi członkowie muszę zrozumieć, że w sytuacji łamania obowiązującego prawa nie ponosi żadnego odpowiedzialności ani właściciel ani koordynator.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej apeluje też o gromadzenie jak największej liczby dowodów, argumentów i danych uzasadniających konieczność wprowadzenia proponowanych zmian. - ogromna rola leży po stronie aptekarzy, którzy pracowali lub pracują w aptekach sieciowych. Tylko oni mogą podać fakty dotyczące warunków i zasad pracy(niedozwolona reklama, prezenty dla lekarzy, plany sprzedażowe, wydawanie leków Rx bez recepty itd.) - pisze dr Musiał zaznaczając, że tylko wyeliminowanie strachu przed koordynatorem czy właścicielem może sprawić, że aptekarz mają wsparcie swojej Izby i rzeczywistą rzetelną wiedzą co do konsekwencji proponowanych zmian, poinformuje samorząd zawodowy o nieprawidłowościach.

Źródło: WOIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj