REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 29 maja 2018

Silne leki w punktach aptecznych? Tego chcą posłowie.

Artykuł pochodzi z serwisu

Grupa posłów skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie dostępności silnych leków w wiejskich punktach aptecznych. Problem ma dotyczyć nawet 100 tys. pacjentów, którzy co miesiąc zaopatrują się w tego typu placówkach. Powraca też temat likwidacji kształcenia techników farmaceutycznych

Interpelacje zostały wystosowane w związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców wsi. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Krystyna Wróblewska, Joanna Borowiak, Elżbieta Duda, Małgorzata Zwiercan a także w osobnej interpelacji Władysław Kosiniak-Kamysz – to posłowie, którzy w ostatnim czasie wysłali do Ministra Zdrowia pytania dotyczące możliwości sprzedaży w punktach aptecznych kilkunastu leków, które obecnie dostępne są tylko w aptekach. Znajdują się na niej: Foradil, Forastmin, Oxis Turbohaler, Oxodil, Zafiron, Symbicort Turbohaler, Salmex Asarin, Fostex, Nitromint, Sustonit, Penthaerretrytiol Compositum, Serevent, Pulmoterol, Coffecorn Forte, Alfadiol, Buscopan, Scopolan, Berotec, Angedil, Dexcel, Normatens, Brinerdin, Prograf, Advagraf, Fostimon, Bravelle, Osteogenon, Fluomizin Glob.Vag, Yellox, Cilestop, Decilosal, Noclud, Trajenta, Cytotec, Arthrotec, Janria, Ristaben, Argosulfan, Milgamma Ampułki, Memabix Amp., Seebri Breezhaler, Metoclopramid Amp., Opokan Amp., Dexaven Inj., Biofuroxym Amp., Linkoacin Amp..

Interpelacje zostały wystosowane w związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców wsi. Posłowie proszą o wyjaśnienie czy mieszkańcy wsi mogą liczyć na rozszerzenie asortymentu punktów aptecznych o ww. preparaty, tak by pacjent, któremu zabraknie leku, nie musiał udawać się kilkadziesiąt kilometrów do oddalonej miejskiej apteki.

– Wiadomo, że problem dotyczy dość znacznej ilości pacjentów zaopatrujących się punktach aptecznych, którzy po leki z tzw. listy udają się do miejskich aptek. Dane z punktów aptecznych wskazują na około 50 osób w skali miesiąca na 1 punkt, co przy ilości około 2000 punktów aptecznych miesięcznie pozbawia 100 000 osób możliwości zaopatrywania się w punktach aptecznych – pisze poseł Waldemar Kosiniak-Kamysz.

Twierdzi one, że według danych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę i Alergię w 2017 r. na astmę rozpoznaną cierpi 1,7 mln pacjentów, a nierozpoznana jest u około 2,3 mln pacjentów. W sumie dotkniętych tą chorobą w Polsce jest około 4 mln osób.

– Założenia mówiące o 100 tys. chorych, którym blokuje się możliwość zaopatrywania się w niezbędne leki, w skali kraju są zapewne dalece niedoszacowane, skala problemu jest znacznie większa, dlatego tak ważne jest, by Minister Zdrowia przyjrzał się temu problemowi i czym prędzej wdrożył korzystne dla pacjentów rozwiązania – apeluje poseł.

Władysław Kosiniak-Kamysz w innej interpelacji przyznaje też, że do jego biura poselskiego docierają sygnały, iż występuje bardzo istotny problem dotyczący braku kształcenia techników farmaceutycznych.
– Likwidacja kształcenia techników farmaceutycznych nie była dobrą decyzją. Reprezentujący tę kategorię pracowników Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP od dawna podnosi ten problem. Domaga się m.in. rozpatrzenia tej sprawy na forum Komisji Zdrowia. Dotyczące tej kwestii postulaty są jednak pomijane milczeniem, a podobnie zachowuje się urzędowy pion kierowanego przez Pana resortu – pisze poseł.

Uważa, że problem jest na tyle ważny, że nie można go pominąć. Dlatego pyta dlaczego decyzja o zaprzestaniu kształcenia techników farmaceutycznych została podjęta bez konsultacji z tym środowiskiem? Co zamierza zrobić Pan Minister, by zawód technika farmaceutycznego ponownie pojawił się na liście specjalności kształconych w odpowiednim typie szkół zawodowych?

Źrodło: Interpelacja 22393 / Interpelacja 22259 / Interpelacja 22333

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz