Śląska Izba Aptekarska zachęca do pisania do Prezydenta | farmacja.pl

Śląska Izba Aptekarska zachęca do pisania do Prezydenta

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-04-27 11:00:00 /

Prezes Piotr Brukiewicz prosi farmaceutów o przesyłanie do Prezydenta RP listu apelującego o podpisanie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne i 'apteki dla aptekarza'. Śląska Izba Aptekarska przygotowała propozycję treści listu do Andrzeja Dudy.

W związku z oczekiwaniem na podpisanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, prezes SIA prosi o o przesyłanie bezpośrednio na adres e-mailowy Prezydenta RP lub przez formularz kontaktowy http://www.prezydent.pl/kontakt/ prośby o podpisanie ww. ustawy, korzystając z tekstu zamieszczonego poniżej. Proponowaną treść listu podajemy niżej:

Szanowny Panie Prezydencie,

21 kwietnia br. Senat RP przegłosował zmianę prawa farmaceutycznego w wersji przyjętej przez Sejm RP w dniu 7.04.2017 r. m.in. z zapisami ograniczającymi od dnia wejścia w życie ustawy prawo do otwarcia apteki tylko do aptekarzy.

Poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego cieszy się poparciem ze strony Ministerstwa Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia, Biura Analiz Sejmowych (BAS), którzy w swoich niezależnych opiniach prawnych stwierdzili, że zmiany w przepisach ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku aptecznym, zapewnią większą konkurencję oraz lepszą ochronę pacjentów korzystających z aptek, a jego zapisy antykoncentracyjne są zgodne z Konstytucją RP i europejskimi przepisami. Za wprowadzeniem regulacji ograniczających wolność działalności gospodarczej przemawia ważny interes publiczny. Ponadto projekt popierają środowiska skupiające w sumie ponad pół miliona osób reprezentujących tzw. „biały personel” (samorządy: aptekarski, lekarski, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wraz z młodymi farmaceutami z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz Konferencja Dziekanów Farmaceutycznych.

Duża liczba zwolenników tej regulacji jest dowodem na to, jak wiele osób, instytucji i środowisk rozumie i dostrzega problemy, z jakimi od wielu lat zmagają się polskie apteki.

Apteka to nie sklep, a farmaceuta i aptekarz to nie sprzedawca

Regulacja zakłada m.in. powrót do tradycyjnej roli apteki, takiej jaka jest obecnie w zdecydowanie większej części państw Europy, traktowanej jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu oferującego sprzedaż leków. Zmiany mają na celu zahamowanie funkcjonujących dziś na rynku licznych patologii, w tym postrzegania pacjenta przede wszystkim jako narzędzia do zarabiania ogromnych pieniędzy. W aktualnej sytuacji, farmaceuci wbrew prawu i etyce zawodowej, zachęcani są do sprzedaży pacjentom produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety bez względu na ich potrzeby zdrowotne np.: w systemach „sprzedaży przykasowej” stosowanej przez właścicieli do zwiększenia sprzedaży produktów leczniczych. To wynik postępującej globalizacji i wolnego rynku. Sprzedaż produktów leczniczych rośnie lawinowo. Mamy do czynienia z promowaniem nadmiernego spożywania produktów leczniczych. Szkodzi to zdrowiu Pacjentów i jest sprzeczne z ich interesem i zasadami zdrowia publicznego.

W krajach gdzie działa „Apteka dla Aptekarza” (np. Niemcy, Austria, Włochy i inne), spożycie leków jest niższe niż w krajach, w których apteki prowadzą przedsiębiorcy dla zysku. Chcemy m.in. we współpracy z lekarzami i pielęgniarkami prowadzić opiekę farmaceutyczną i służyć pacjentom naszą wiedzą tak, aby mogli skutecznie się leczyć. Takie możliwości gwarantuje uchwalona ustawa.

Procedowana ustawa przywraca aptece rolę „placówki ochrony zdrowia publicznego”, o której mowa w art. 86 ustawy - Prawo farmaceutyczne i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w skali narodowej, a pacjentom gwarantuje opiekę farmaceutyczną i zakup leków według potrzeb a nie z pierwszeństwem zysku apteki jak dotychczas.

Ceny leków pozostaną korzystne dla pacjenta
Proponowane rozwiązania dotyczą jedynie nowych aptek i mają ukształtować rynek na kolejne dziesięciolecia. W praktyce oznacza to, że ponad 14,7 tys. funkcjonujących obecnie aptek będzie dalej istnieć, a konkurencja pomiędzy placówkami spowoduje, że ceny leków pozostaną korzystne dla pacjentów.

Ratunek dla 4,5 tys. polskich mikroprzedsiębiorstw zagrożonych globalizacją

Wprowadzenie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego w życie ma na celu ucywilizowanie rynku aptecznego, który jest obecnie w aż 60 proc. zdominowany przez sieci apteczne (w 2004 r. w Polsce było ich 45, dzisiaj jest ich 417). To groźne zjawisko, tym bardziej, że agresywna ekspansja sieci odbywa się kosztem polskich aptek indywidualnych – codziennie upadają 2 małe apteki, a w ich miejsce powstają 3 apteki sieciowe. Jeżeli nikt nie powstrzyma tego procesu, to za 5 lat apteki indywidualne znikną z rynku – konsekwencje tego zjawiska są nieodwracalne. Wystarczy spojrzeć, co stało się w Kanadzie czy Norwegii. Celem tych regulacji jest więc ochrona ponad 4,5 tysiąca polskich drobnych przedsiębiorców prowadzących apteki, płacących podatki w Polsce, którzy już dziś balansują na granicy bankructwa oraz zabezpieczenie wielu tysięcy miejsc pracy. Dodatkowo wskazujemy, że jak wynika z danych Ministerstwa Finansów sieci apteczne nie płacą w Polsce podatków, a polscy aptekarze płacą regularnie podatki do polskiego budżetu.

Dzisiaj apteki nie powstają na wsi

Celem projektu jest także przywrócenie dostępności do leków i usług farmaceutycznych na terenach wiejskich. Stanie się tak poprzez wprowadzenie kryteriów demograficznych i geograficznych umożliwiających pacjentom łatwiejszy dostęp do aptek. Niestety, dziś jest na odwrót. Apteki, głównie sieciowe powstają tylko w aglomeracjach miejskich, a pacjenci z terenów wiejskich mają nadal utrudniony dostęp do leków. Dlaczego? Obecnie dwie z trzech największych sieci aptecznych są powiązane z hurtem, co jest niezgodne z prawem. Hurtownie zaopatrują głównie swoje apteki sieciowe, nie realizując zamówień aptek indywidualnych, zlokalizowanych przeważnie na wsiach i w mniejszych miasteczkach. W efekcie, pacjenci muszą dojeżdżać po leki do dużych miast, nawet po kilkadziesiąt kilometrów. W większych aglomeracjach królują głównie apteki sieciowe, które liczą na tłumy bogatszych pacjentów, dlatego celem tej regulacji jest m.in. ochrona interesów biedniejszej grupy pacjentów, których nie stać na częste dojazdy po leki do dużych miast.

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jest zgodna z prawem UE i Konstytucją RP

Podobne rozwiązania prawne od dawna funkcjonują w Europie – obecnie blisko 70 proc. europejskich aptek objętych jest szczegółowymi regulacjami (m.in. Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Dania, Belgia). Założenia projektu są zgodne z Konstytucją RP i szeroko rozumianym prawem unijnym. Pozytywnie o zasadzie „Apteka dla Aptekarza” wypowiedział się też Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w wyroku z dnia 19 maja 2009 sygn. akt C-531/06 i C-171/07 i inni. Ustawa jest zgodna z Konstytucją RP – tak w opinii Biura Legislacyjnego Sejmu. Powoływanie przez przeciwników wyroków TK z 1992 r. i 2002 r. nie jest trafne. Wyrok z 1992 r. sygn. akt K4/92 wydano pod rządami nieobowiązującej Konstytucji, a wyrok z 2002 r. sygn. akt K51/01 był postanowieniem o umorzeniu postępowania bez merytorycznego rozpoznania sprawy.

Panie Prezydencie, przyszłość projektu leży teraz w Pana rękach!

Mimo wielu nieudanych prób jego dyskredytacji, projekt z powodzeniem przeszedł kolejne etapy legislacyjne. Dzieje się tak dzięki zdobyciu przychylności głosów Parlamentarzystów i Senatorów, jak również przychylności czołowych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w naszym kraju oraz zrozumieniu wielu środowisk związanych z tym obszarem. Niestety, mimo racjonalnej argumentacji stojącej za poparciem projektu, w przestrzeni publicznej cały czas krążą nieprawdziwe i pozamerytoryczne przekazy dotyczące tej regulacji. Ich celem jest dyskredytacja zarówno samego projektu, jak i działalności samorządu aptekarskiego bez przedstawienia merytorycznych argumentów. Takie nastawienie pokazuje, że przeciwnikom tego projektu nie zależy ani na uporządkowaniu rynku farmaceutycznego, ani na zdrowiu pacjentów.

Mając na uwadze powyższe fakty zwracam się do Pana Prezydenta o podpisanie ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm i Senat RP w dniu 7 i 21 kwietnia 2017 r.

Pełna informacja Śląskiej Izby Aptekarskiej dostępna jest na jej stronie internetowej.

Źródło: katowice.oia.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj