REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 grudnia 2019

Słów kilka o właściwym przechowywaniu leków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Pacjent kupujący preparaty w aptece wyraża przeświadczenie, że były one przechowywane w odpowiednich warunkach, które zostały określone przez ich producentów. Odpowiedzialność za to zapewnienie ponosi producent, hurtownia farmaceutyczna jak i apteka. Wszystkie te podmioty stanowią łańcuch dystrybucji, którego ostatnim elementem jest pacjent.

Jako pracownicy aptek musimy zapewnić, by wszystkie leki przez nas oferowane wykazywały wysoką skuteczność terapeutyczną oraz wysoki profil bezpieczeństwa. Bez wątpienia wpływ na to mają warunki ich przechowywania w placówkach, w których pracujemy.

Droga z hurtowni farmaceutycznej do apteki

Przyjmując towar do apteki od hurtowni farmaceutycznej, jesteśmy zapewnieni, że był on przechowywany zgodnie Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, której zasady zostały określone w art.2, ust. 4 ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Odpowiedzialność za przechowywanie towaru zakupionego w hurtowni farmaceutycznej, kierownik apteki przejmuje z chwilą przekazania go przez kierowcę i podpisaniu listu przewozowego.

REKLAMA

Pomieszczenia w aptece i przechowywanie w nich leków

Lokal apteki musi posiadać pomieszczenia, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30 września 2002 r. ws. szczegółowych wymogów jakimi powinien odpowiadać lokal apteki. Ów akt prawny określa ponadto, w jaki sposób apteka powinna zapewniać prawidłowe przechowywanie sprzedawanych preparatów. Jednym z zaleceń jest posiadanie na ekspedycji szaf na leki, które muszą być zamykane przynajmniej na wysokości 60 cm od podłogi. Produkty lecznicze można również przechowywać w szufladach zlokalizowanych w obrębie stołu ekspedycyjnego, jednak mając na uwadzę, by nie były one bezpośrednio dostępne dla pacjenta. W magazynach aptecznych natomiast dopuszcza się przechowywanie preparatów również na regałach lub na podestach, które jednak powinny być łatwe do czyszczenia. Wszystko to ma na celu zapewnienie ochrony przed zabrudzeniem i zakurzeniem opakowań sprzedawanych produktów.

REKLAMA

Ponadto, według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii I i preparatów zawierających te środki lub substancje, w aptece muszą znajdować się szafy lub kasety przeznaczone tylko i wyłącznie do ich przechowywania. Co więcej, muszą być one zabezpieczone przed kradzieżą, zniszczeniem lub podmienieniem, a dodatkowo preparaty zawierające substancje z grup I-N, II-N, II-P muszą być przechowywane w metalowych szafach lub kasetach trwale przymocowanych do ściany i podłogi. Wymagania nakładane na lokal apteki, wymuszają na jej właścicielu umieszczenie w placówce chłodni, która zapewni temperaturę od 2°C do 8ºC dla preparatów, dla których producenci zalecają ich przechowywanie właśnie w takich warunkach.

Leki z suplementami diety, czy osobno?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 września 2002 r. ws. wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, wymusza na kierowniku apteki, aby w magazynach aptecznych osobno były przechowywane produkty lecznicze, a odrębnie suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki, czy inne produkty dopuszczone do sprzedaży w aptekach. Ponadto, konieczne jest również rozdzielenie na magazynie aptecznym produktów przeznaczonych do stosowania zewnętrznego od tych, które są stosowane wewnętrznie. Również na sali ekspedycyjnej musi zostać zachowany powyższy rozdział. Obok siebie nie mogą być umieszczone leki i pozostałe preparaty, nie posiadające rejestracji jako produkt leczniczy.

Właściwa temperatura i wilgotność powietrza

Powyższe rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 26 września 2002 r., nakłada również na przedsiębiorcę prowadzącego aptekę obowiązek wyposażenia jej w odpowiednie urządzenia, które zapewnią przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny w izbie recepturowej, izbie do sporządzania produktów homeopatycznych oraz zmywalni, a w pozostałych pomieszczeniach apteki przynajmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu 60 minut. Wprowadzenie takiego obowiązku, ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości, wilgotności oraz temperatury powietrza w aptece. Przepisy nakazują również umieszczenie na oknach osłon, które mają za zadanie ograniczyć nadmierne nasłonecznienie sali ekspedycyjnej, izby recepturowej, czy komory przyjęć.

Apteka powinna być ponadto wyposażona w urządzenia (ogrzewanie, klimatyzacja), które pozwolą, aby zapewnić w niej temperaturę powietrza w zakresie 15-25ºC, w której przechowywana powinna być znaczna większość produktów przeznaczonych do sprzedaży w aptece. W pomieszczeniach apteki, w których znajdują się produkty lecznicze i wyroby medyczne, należy umieścić termometry i higrometry. Dane z tych urządzeń muszą być dwa razy dziennie spisywane.

Warunki przechowywania leków w obrocie pozaaptecznym nie są w żaden sposób uregulowane prawnie. Zupełnie inaczej jest w aptece. Wielu pacjentów właśnie z tego względu przychodzi do nas, bo ufają, że zakupione preparaty były przechowywane w odpowiedni sposób, dzięki czemu ich stosowanie jest bezpieczne i efektowne. Starajmy się, aby tego zaufania nie utracić.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych