REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 18 stycznia 2019

Specjalizacja dla farmaceutów finansowana ze środków publicznych

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Podczas ostatniej debaty „Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój”, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiła koncepcję zmian w procesie kształcenia farmaceutów. Jako najpilniejszą do wprowadzenia zmianę uznała unowocześnienie programu specjalizacji i finansowanie ich ze środków publicznych.

Kształcenie, nowe zawody i płace, to główne tematy debaty w ramach „Wspólnie dla Zdrowia”, która odbyła się 17 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Każda z grup zawodowych przedstawiła swoje pomysły i oczekiwania dotyczące kształcenia w swoim zawodzie.

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska mówiąc o tym, co należy zmienić w kształceniu przeddyplomowym farmaceutów, wymieniła przede wszystkim zmianę standardów kształcenia. Jej zdaniem konieczne jest też wprowadzenie systemu modułowego kształcenia. Konieczne jest też unowocześnienie programu kształcenia i położenie nacisku na praktyczny aspekt wykonywania zawodu, w tym opiekę farmaceutyczną. Mówiła o wprowadzeniu kształcenia interdyscyplinarnego, czyli wspólnych zajęć studentów farmacji i medycyny, co miałoby na celu polepszenie współpracy obu grup zawodowych.

REKLAMA

Do grona pilnych zmian w systemie kształcenia dołączyła również zwiększenie limitu przyjęć na studia oraz większe nakłady na kształcenie.

REKLAMA

W przypadku kształcenia podyplomowego jako najpilniejszą do wprowadzenia zmianę uznała unowocześnienie programu specjalizacji. Powinien on odpowiadać realnemu zapotrzebowaniu rynku w kwestii choćby opieki farmaceutycznej, czy farmacji szpitalnej. Farmaceuta szpitalny mógłby być członkiem zespołu terapeutycznego.

Prezes NRA ponadto podkreśliła, że należy wprowadzić również zmiany w finansowaniu specjalizacji. Powinna ona być finansowana ze środków publicznych, a nie „z kieszeni” farmaceuty. Konieczne jest też zreformowanie szkoleń ciągłych – zniesienie podziału na punkty twarde i miękkie oraz wzmocnienie roli e-learningu. Kształcenie podyplomowe farmaceutów należy również wzmocnić poprzez wprowadzenie certyfikowanych kursów kwalifikacyjnych zwiększających uprawnienia farmaceuty.

Specjalizacje obowiązkowe dla kierowników aptek

Przypomnijmy, że na ręce Ministra Zdrowia złożono 15 stycznia br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Wśród jego zapisów znalazła się także obowiązkowa specjalizacja dla kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych. Przewiduje on jednak, że osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają uprawnienia do kierowania apteka czy hurtownią (odpowiedni staż pracy 5-letni w aptece lub 2-letni w hurtowni farmaceutycznej), zachowywałyby swoje uprawnienia – do końca swojej kariery zawodowej.

Zmianie miałby ulec też sposób odbywania specjalizacji. Przede wszystkim sama specjalizacja miałaby być finansowana z budżetu Państwa – farmaceuta nie ponosiłby kosztów z nią związanych. Na czas odbywania kursu specjalizacyjnego, przysługiwałby mu też urlop szkoleniowy. Co ciekawe projekt zakłada też, że do egzaminu będzie można przystąpić bez odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Taki farmaceuta musi jednak wykazać się odpowiednim dorobkiem zawodowym. Taka możliwość istnieje obecnie w wielu innych zawodach (czytaj więcej: Wiemy co znalazło się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty!).

Źródło: ŁW/NIA

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych