REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 11

WERSJA LEKKA

Dzieleni się jest normalne
L04

WSTĘP: Rafał Hechmann to farmaceuta, który pokazuje nam inne oblicze etyki.

Rad da radę
L10

WSTĘP: Po jego odkryciu świat oszalał. Jego liczni wielbiciele przepłacili to życiem.

Pogromcy Aptecznych Mitów:
L12

WSTĘP: Ksylometazolina – to jeden z najczęściej sprzedawanych w aptekach lek. Które z mitów na jego temat są prawdziwe?

Receptura dla zabieganych
L14

WSTĘP: Własnoręczne wykonywanie kosmetyków nie musi być czasochłonne i trudne.

Matka farmaceutka i laktacyjne gestapo
L17

WSTĘP: Ciągle żyjemy w laktacyjnym ciemnogrodzie, gdzie młode mamy słuchają rozkazów i zakazów niewykwalifikowanych doradców.

Farmacja na świecie: Nowa Zelandia
L18

WSTĘP: Wystawiają recepty, zarabiają krocie i znają się na opiece farmaceutycznej. Tak żyją farmaceuci w Nowej Zelandii.

Farmaceuta piwowarzy
L20

WSTĘP: Nie tylko z najlepszych nalewek słyną farmaceuci. Okazuje się, że również piwa robią wyśmienite.

Trening czyni FIT
L24

WSTĘP: Noworoczne postanowienie w środku roku? Pomożemy Wam je wypełnić.

Rozrywka
L28

WSTĘP: Kino, książka, muzyka i odrobina intelektualnej rozrywki godnej farmaceutów.

mgr.farm #11

WERSJA PRO

Przegląd naukowy
6

WSTĘP: Koniec z uciążliwymi glukometrami? Nowe wytyczne w alergii pokarmowej. WZW typu B. Bypass żołądka skuteczny u otyłych dzieci.

Krótko i na temat
12

WSTĘP: Dwoje farmaceutów rozmawia o skuteczności samorządu aptekarskiego.

Musimy odczarować naszą przezroczystość
14

WSTĘP: Rozmowa z Elżbietą Piotrowską-Rutkowską podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania nowych władz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Niezależność farmaceutów w obliczu prawa
20

WSTĘP: Czy autonomia zawodowa farmaceuty jest chroniona w wystarczający sposób?

Farmaceuta, aptekarz, przedsiębiorca
22

WSTĘP: Wszystko, co musi wiedzieć farmaceuta, marzący o własnej aptece

Polski farmaceuta na emigracji
26

WSTĘP: Podpowiadamy, jak skorzystać z zagranicznych ofert pracy dla farmaceutów.

Uczmy się współpracy
30

WSTĘP: Farmaceuci i lekarze powinni uczyć się współpracy już na studiach. W Poznaniu tak się dzieje.

Misja: Indonezja
34

WSTĘP: Co roku grupa polskich przedstawicieli zawodów medycznych wyjeżdża do Indonezji, by pomagać potrzebującym. W ostatniej wyprawie towarzyszył im farmaceuta…

Matka internautka
42

WSTĘP: Po co komu lekarz i farmaceuta, skoro w internecie swoimi doświadczeniami terapeutycznymi dzielą się inne matki?

Galen: Grek na służbie cesarzy
46

WSTĘP: Zaczynał jako lekarz gladiatorów. Dziś historia uznaje go za twórcę farmacji.

Multimodalne leczenie bólu
50

WSTĘP: Wygrana w walce z ostrym bólem jest na wyciągnięcie ręki.

Prekoncepcja na poważnie
52

WSTĘP: Problem niepłodności dotyka w Polsce coraz większej liczby par. Często pomocy szukają u farmaceuty.

Poczuj miętę, rzuć palenie
56

WSTĘP: Smak leku ma znaczenie! Szczególnie, gdy chodzi o rzucanie palenia.

Waleczna metformina
60

WSTĘP: Każdy lek ma swoją historię. Ta metforminy przypomina powieść sensacyjną.

Marihuana w polskiej aptece
62

WSTĘP: Jeśli medyczna marihuana zostanie w Polsce zalegalizowana, farmaceuci będą musieli nadrobić sporo nauki.

Historia pewnego ekstraktu
66

WSTĘP: Wykonywanie leków z surowców roślinnych od zawsze było zadaniem aptekarzy. Dziś zajmuje się tym przemysł.

Przegląd lekowy
72

WSTĘP: Kolejny odcinek naszego cyklu zdradza szczegóły dotyczące dokumentacji opieki farmaceutycznej.

Przyczynowe leczenie infekcji gardła
76

WSTĘP: Czy istnieje lek, który poradzi sobie z bakteriami, grzybami i wirusami?

Mazidło z cignoliną
78

WSTĘP: Jak prawidłowo wykonać w aptece mazidło z cignoliną? Jak taki lek zadziała?

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz