REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 12

WERSJA LEKKA

W rytmie kobiecej duszy
L04

WSTĘP: Tango nie jest dla niej tylko tańcem. To jej pasja, sposób na życie i pomaganie innym…

Szczęśliwy jak gruźlik
L10

WSTĘP: Jego kariera była krótka, lecz olśniewająca. Oto historia leku przeciwgruźliczego, który zrewolucjonizował terapię… depresji.

Pogromcy Aptecznych Mitów: Co z tym kaszlem?
L12

WSTĘP: Diagnozowanie kaszlu i jego leczenie, to tylko z pozoru łatwe zadania. Na farmaceutów oraz pacjentów czeka tutaj bowiem wiele mitów.

Pomocna dłoń, zadbana dłoń
L16

WSTĘP: Zadbane dłonie powinny być wizytówką każdego farmaceuty.W tech pracy gładka skóra i paznokcie stanowią nie lada wyzwanie.

Matka farmaceutka i dawne czasy
L19

WSTĘP: Nasze pokolenie odnosi się do „dawnych czasów” sceptycznie. Nasi rodzice są przekonani o ich wyższości. Nasze babcie nie wyobrażają sobie innych.

Glikemia, biochemia i trening
L20

WSTĘP: Glikemia to pojęcie znane każdemu farmaceuci. Ma ono też kluczowe znaczenie dla tych, którzy chcą być fit.

Od surowca do pastylki
L24

WSTĘP: Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda wnętrze fabryki produkującej leki? Na wycieczkę po jednej z nich zaprasza Was TiP!

Coolturalnie
L26

WSTĘP: Kino, książka, muzyka i odrobina intelektualnej rozrywki godnej farmaceutów.

mgr.farm #12

WERSJA PRO

Krótko i na temat
11

WSTĘP: Dwaj farmaceuci dyskutują nad problemem braku farmaceutów na rynku… a może nadmiaru aptek?

Farmaceutyczne migracje
12

WSTĘP: Rozmowa z drem n. farm. Jerzym Łazowskim – przewodniczącym, komisji uznawania kwalifikacji zawodowych Naczelnej Izby Aptekarskiej

Odpowiedzialność farmaceuty za lek racjonalnie niezbędny
18

WSTĘP: Farmaceuta powinien gwarantować dostęp pacjentów do leków, ale powinien stwarzać też ograniczenia, gdy nakazują tego względy bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Lokal, lokalizacja i ludzie
20

WSTĘP: Podjęcie decyzji o uruchomieniu własnej apteki do początek długiej drogi. Pierwsze kroki na niej to poszukiwanie odpowiedniego lokalu i pracowników.

Farmaceuci na wokandzie
24

WSTĘP: Analizując upublicznione sprawy sądowe, w których bohaterami są farmaceuci, można dojść do zaskakujących wniosków…

Czarny, włochaty język
30

WSTĘP: Metaliczny posmak w ustach? Widzenie na żółto? Nieświadome uprawianie seksu? To tylko niektóre z działań niepożądanych leków, o których nie mieliście pojęcia.

Suplementy tylko z apteki
34

WSTĘP: Rozmowa z prof. Iwoną Wawer – autorytetem jeśli chodzi o wiedzę na temat suplementów diety.

Pierwotne niedobory odporności
38

WSTĘP: Przewlekłe zapalenie zatok, nawracające zapalenia górnych dróg oddechowych… to mogą być pierwotne niedobory odporności.

Mleko modyfikowane pod lupą
42

WSTĘP: Karmienie dziecka mlekiem modyfikowanym nie zawsze jest kwestią wyboru. Czasem to konieczność…

Kolka u dziecka
48

WSTĘP: Dla wielu rodziców kolka jest pierwszą dolegliwością dziecka, na którą lekarstwa szukają w aptece.

Bezpieczne i skuteczne leczenie choroby hemoroidalnej
52

WSTĘP: Rola farmaceuty doradzającego pacjentowi, który zgłasza dolegliwości z hemoroidami jest szczególnie ważna.

Włóż kurzajki między bajki
56

WSTĘP: Walka z kurzajkami spędza sen z powiek wielu pacjentom. Na szczęście istnieją skuteczne metody ich usuwania.

Awicenna: książe doktorów
58

WSTĘP: Jest autorem pierwszego w historii opisu pozyskiwania i działania opium. Pod wieloma względami przyczynił się do rozwoju farmacji i medycyny.

W objęciach morfiny
62

WSTĘP: Jej biografia sięga tysięcy lat. Trudno sobie wyobrazić jak wyglądałaby medycyna, bez wpływu jaki wywarła na nią morfina.

Alergiczny nieżyt nosa w ślepej uliczce
64

WSTĘP: Jak postępować z pacjentem, który skarży się na alergiczny nieżyt nosa, a z różnych przyczyn nie może stosować leków przeciwhistaminowych?

Przegląd lekowy
72

WSTĘP: Podstawą prawidłowo prowadzonej opieki farmaceutycznej powinno by EBM. Jednak czy wiemy co tak naprawdę oznacza ten skrót?

Lepiej zapobiegać niż leczyć
76

WSTĘP: Prawidłowa higiena miejsc intymnych to element profilaktyki, którego znaczenie powinna znać każda kobieta.

Receptura apteczna
78

WSTĘP: Zawiesina z ichtiolem i tlenkiem cynku

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz