REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 13

WERSJA LEKKA

Farmaceuta na tropie tajemnic
L04

WSTĘP: Z tropienia i opisywania tajemnic uczynił swój zawód. Aż trudno uwieżyć, że kiedyś był farmaceutą…

Lekowi szpiedzy
L10

WSTĘP: Gdyby nie nielegalne działania PRL, niektóre technologie i leki zawitałyby do Polski kilkadziesiąt lat później, niż to miało miejsce

Pogromcy Aptecznych Mitów: Fakty i mity o lekach generycznych
L14

WSTĘP: Ich sprzedaż to niższe koszty terapii dla pacjenta, a także oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej. Jednak czy lek generyczny jest tak samo skuteczny jak oryginalny?

Matka farmaceutka i matka juczna
L19

WSTĘP: Idzie matka juczna: dzieciak pod pachą, w rękach siaty z zakupami, na ramieniu torba z pieluszkami…

Moda na zdrowe opalanie
L20

WSTĘP: Co farmaceuta musi widzieć, by móc bez zawahania odpowiedzieć na każde pytanie pacjenta dotyczące bezpiecznego opalania?

Ćwicz i żyj zdrowiej!
L22

WSTĘP: Mówi się, że sport to zdrowie. A konkretniej? Czy wiemy w jaki sposób regularny wysiłek wpływa tak dobroczynnie na nasz organizm?

Coolturalnie
L24

WSTĘP: Kino, książka, muzyka i odrobina intelektualnej rozrywki godnej farmaceutów.

mgr.farm #13

WERSJA PRO

Krótko i na temat
9

WSTĘP: Cyfryzacja i cybernetyzacja aptek postępuje. Czy nadchodzące zmiany ułatwią czy utrudnią pracę farmaceutą?

Farmaceuta w roli sprzedawcy do nieporozumienie
10

WSTĘP: Rozmowa z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na temat planowanych zmian w polskich aptekach i zawodzie farmaceuty.

Zasady wykonywania zawodu farmaceuty pracującego w aptece
14

WSTĘP: Wykonywanie zawodu farmaceuty związane jest z dużą odpowiedzialnością, tymczasem regulacje prawne tego dotyczące są niewystarczające.

Zatrudnię sprzedawcę do apteki
16

WSTĘP: Z treści ogłoszeń o pracę kierowanych do farmaceutów wyciągnąc można kilka smutnych wniosków.

Zakupy, marketing i marka
20

WSTĘP: Wybór odpowiedniego modelu biznesowego dla apteki decyduje w dzisiejszych czasach o powodzeniu takiego przedsięwzięcia

Cybernetyzacja rynku zdrowia to szansa i zagrożenie
24

WSTĘP: Wywiad z drem inż. Zygmuntem Kamińskim – twórcą Kamsoftu, którego oprogramowanie działa w większości polskich aptek.

Robot w aptece
26

WSTĘP: Przyszłość nadchodzi wielkimi krokami. Jaką rolę odegrają w nim apteczne roboty?

Wielki Test Farmaceutek Capivit 2017
30

WSTĘP: Przez trzy miesiące grupa farmaceutek i techniczek farmaceutycznych testowała suplement diety CapivitA+E Forte System.

Jak to działa? Testy ciążowe.
32

WSTĘP: Współczesne testy ciążowe są szybkie i pewne. Ale w jaki sposób działają?

Suplementy diety pod lupą
36

WSTĘP: Co farmaceuci tak naprawdę wiedzą o suplementach diety? Czy potrafią je odpowiedzialnie rekomendować?

Leki i słońce? Ostrzeż pacjenta!
40

WSTĘP: Lato sprzyja odsłanianiu ciała. Niektóre leki mogą wywoływać niepożądane reakcje w kontakcie z promieniowaniem słonecznym.

Jak uniknąć latem infekcji intymnych?
46

WSTĘP: Wysokie temperatury i częste kąpiele podczas wakacyjnych wypadów to idealne warunki do rozwoju infekcji intymnych.

Samoleczenie owsicy
50

WSTĘP: Zmiana kategorii dostępności leku to duża odpowiedzialność dla farmaceuty, odpowiadającego za proces samoleczenia. Nie inaczej jest w przypadku owsicy.

Recepta na problem z receptą
54

WSTĘP: Obcokrajowiec w aptece – jak postępować z receptami wystawionymi dla rezydentów UE, ale też dla osób z kartą Polaka, Kartą Pobytu, Dowodem Uchodźcy, paszportem czy receptami trangranicznymi?

Hildegarda: Średniowieczna Zielarka
56

WSTĘP: Średniowiecze nie sprzyjało zdobywaniu wykształcenia przez kobiety. Tym większe uznanie należy się Hildegardzie.

Era beta-blokera
60

WSTĘP: Historia beta-blokerów przypomina sinusoidę. Po latach zakazu stosowania stały się pozycją obowiązkową w leczeniu niewydolności serca.

Receptura apteczna
62

WSTĘP: Emulsje to płynna postać leku, która stosunkowo rzadko pojawia się na receptach lekarskich. Zdarza się jednak, że ich wykonanie nastręcza wielu trudności.

Powrót do receptury
65

WSTĘP: Felieton dotyczący receptury autorstwa dra n. farm. Macieja Bilka

Profilaktyka i leczenie grzybicy stóp
66

WSTĘP: Coraz częściej grzybica skóry określana jest mianem nowej choroby cywilizacyjnej.

Samoleczenie bólu okiem profesjonalisty
70

WSTĘP: Powszechny dostęp do leków przeciwbólowych i ich różnorodność sprawiają, że samoleczenie jest uznawane za proces banalnie prosty. Czy aby na pewno?

Aptekarz.pl
75

WSTĘP: Czekacie na opiekę farmaceutyczną? Już wkrótce…

Wstęp
A2

WSTĘP: O idei Aptekarz.pl pisze mgr farm. Marcin Snoch

Prasa o opiece farmaceutycznej
A3

WSTĘP: Śledzimy najnowsze doniesienia dotyczące opieki farmaceutycznej w polsce i na świecie

Codzienne problemy lekowe
A4

WSTĘP: O leczeniu pacjenta decyduje lekarz. Jednak jego efektywność coraz częściej zależy od farmaceuty. Kluczowe jest prawidłowe rozpoznawanie i ocenianie problemów lekowych.

Przegląd lekowy
A6

WSTĘP: Podstawowym narzędziem opieki farmaceutycznej na całym świecie jest przegląd lekowyc. Pokazujemy na prawdziwych przykładach jak je przeprowadzać.

Algorytm
A8

WSTĘP: Pokazujemy krok po kroku jak efektywnie przeprowadzić rozmowę z pacjentem, który chce kupić sildenafil.

Parentingowe pytania
A9

WSTĘP: Cetyryzyna jest jednym z najpopularniejszych leków przeciwalergicznych. Czy mogą ją jednak stosować kobiety ciężarne i karmiące piersią?

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz