REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 4

WERSJA LEKKA

Dom pachnący terpentyną
L04

WSTĘP: Swoje obrazy maluje w kuchni zakładając fartuch, który kiedyś służył jej podczas zajęć z chemii leków. Poznajcie Paulinę Annę Misiak…

Archiwum X: Polska wstrzymała oddech
L08

WSTĘP: Kilka lat temu Polską wstrząsnęła afera lekowa, której skutkiem była dymisja Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do tej pory nie wyjaśniono jej przyczyn…

Domowa receptura: zimowa pielęgnacja
L10

WSTĘP: Zimowa aura nie sprzyja urodzie. Zdradzamy kilka farmaceutycznych sztuczek, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć skórę…

Być kobietą…
L12

WSTĘP: Każda kobieta musi radzić sobie co miesiąc z bólami menstruacyjnymi. Nie u każdej przebiegają one jednak tak samo…

Kuchnia biegacza
L14

WSTĘP: Podobno jesteśmy tym, co jemy. Ale czy można zaryzykować stwierdzenie, że biegamy tak, jak jemy? Okazuje się, że jest w tym więcej prawdy niż mogłoby się wydawać…

Słony raj
L16

WSTĘP: Ciechocinek to bez wątpienia uzdrowiskowa stolica Polski. Raj dla każdego, kto szuka odprężenia, spokoju i… zdrowia.

Biochemia zmęczenia
L18

WSTĘP: Skład dostępnych na rynku suplementów diety może sugerować, że za uczucie zmęczenia odpowiedzialny jest niedobór w organizmie żeń-szenia, guarany i kofeiny. Czy aby na pewno?

Film
L20

WSTĘP: Tymczasem panaceum często jest w zasięgu ręki. Potrzeba jedynie spostrzegawczości, cierpliwości i zaangażowania, by je dostrzec. Te cechy posiadał Augusto Odone…

Książka
L21

WSTĘP: Jeśli zastanawiacie się jak wyglądała praca w aptece w poprzednim stuleciu koniecznie musicie przeczytać „Pigularza” Wacława Gąsiorowskiego.

Apteczne łamigłówki
L22

WSTĘP: Krzyżówka, komiks, konkurs…

mgr.farm #4

WERSJA PRO

PRZEGLĄD NAUKOWY
6

WSTĘP: Czy leki przeciwdepresyjne zwiększają przestępczość? Jak wygląda e-recepta w USA? Czy słodzone napoje szkodzą naszemu sercu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym przeglądzie naukowym

KRÓTKO I NA TEMAT…
9

WSTĘP: Specjaliści, sprzedawcy czy oszuści – w jaki sposób jesteśmy postrzegani? O wizerunku całej grupy zawodowej i poparciu społecznym dla środowiskowych postulatów rozmawiali farmaceuci…

PODSUMOWUJEMY KADENCJĘ NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
10

WSTĘP: Podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy 22 stycznia 2012 r. uchwalono wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego. Jak nasze władze wywiązały się z ich realizacji? Czytaj dalej bezpłatnie.

MIARĄ SUKCESU SĄ WYMIERNE EFEKTY
16

WSTĘP: O mijającej kadencji samorządu aptekarskiego rozmawiamy z mgrem farm. Markiem Tomkowem – członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

JAK NAS WIDZĄ, TAK NAS… TRAKTUJĄ
18

WSTĘP: Farmaceutom zdecydowanie brakuje działań kreujących wizerunek całej grupy zawodowej. W rezultacie sposób postrzegania nas jest zupełnie inny niż byśmy oczekiwali… Czytaj dalej bezpłatnie.

APTECZNA GEOGRAFIA
22

WSTĘP: Liczba aptek nieustannie rośnie, jednak zjawisko to nie jest równoważne ze wzrostem dostępu pacjentów do leków. Narastają za to patologie i agresja na rynku aptecznym.

KONKUROWANIE PRZEZ OCZERNIANIE
26

WSTĘP: O nieuczciwej konkurencji na rynku aptecznym i wprowadzaniu pacjentów w błąd rozmawiamy z farmaceutką z Krasnegostawu – mgr farm. Aleksandrą Berezowską-Kawęcką.

ODLOT Z APTEKI
28

WSTĘP: Młodzież odurzająca się lekami dostępnymi w aptekach bez recepty to narastający problem, którego farmaceuci nie mogą ignorować. Nie mogą też uciekać od odpowiedzialności za jego istnienie… Czytaj dalej bezpłatnie.

OGRANICZENIA NIE POPRAWIĄ SYTUACJI
32

WSTĘP: O problemie nadużywania przez młodzież leków OTC zawierających substancje odurzające, rozmawiamy z drem n. farm. Łukaszem Łapińskim – farmaceutą, psychologiem i specjalistą terapii uzależnień.

APTEKA W INTERNECIE
34

WSTĘP: W dobie powszechnego dostępu do Internetu rozszerzenie działalności apteki o e-sprzedaż może być jednym ze sposobów na zwiększenie jej rentowności.

SIŁA MARKI
38

WSTĘP: Zaawansowany marketing wpływa na nasze apteczne życie zdecydowanie częściej i wielokrotnie silniej, niż nam się wydaje…

KS-APTEKA TRICS & TIPS
42

WSTĘP: Większość polskich aptek wykorzystuje w swojej pracy program KS-Apteka. Postaramy się udowodnić, że program ten kryje nieznane triki i rozwiązania, które znacznie usprawnią pracę farmaceuty.

RECEPTA NA PROBLEM Z RECEPTĄ
46

WSTĘP: Odkąd wiadomo, że zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne stały się jednym ze sposobów na nielegalny wywóz leków za granicę, zaczęto uważniej się im przyglądać.

WSZAWICA: PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE
48

WSTĘP: Najstarsze znalezione skamieniałości jaj wszy pochodzą sprzed 10 000 lat! Mimo cywilizacyjnego postępu i znaczącej poprawy warunków sanitarnych w aptekach wciąż pojawiają się pacjenci w poszukiwaniu skutecznych preparatów przeciw wszawicy.

PRZYPADEK KLINICZNY
54

WSTĘP: Trudno wyobrazić sobie bardziej pojemne słowo określające dolegliwości pacjenta niż „przeziębienie”. Jego właściwa diagnostyka w aptece wymaga od farmaceuty wiedzy, doświadczenia i czujności.

DLACZEGO GARDŁO BOLI?
56

WSTĘP: Dorosła osoba doświadcza bólu gardła nawet trzy razy w roku. Niestety bardzo często objaw ten bywa bagatelizowany…

RECEPTURA APTECZNA
58

WSTĘP: Zawiesiny to popularna postać leku wykonywana w aptecznej recepturze. Ich najważniejszą właściwością jest możliwość szybkiego odtworzenia rozproszenia substancji nierozpuszczalnej…

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz