REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 5

WERSJA LEKKA

Twardy Szparag
L04

WSTĘP: O gotowaniu i pieczeniu wie równie wiele, co o wykonywaniu leków recepturowych. Kucharz w aptece, aptekarz w kuchni. Walentyn Pankiewicz podbija serca swoich pacjentów.

Archiwum X: Eksperyment w Tuskegee
L08

WSTĘP: Największe postępy w medycynie są zasługą eksperymentów przeprowadzanych na ludziach. Często okazują się one jednak wielką pomyłką, czego najlepszym przykładem jest afera Tuskegee.

Domowa receptura: Perły z Lamusa
L10

WSTĘP: Leki recepturowe są stopniowo wypierane przez preparaty gotowe produkowane przemysłowo. Ich bezkonkurencyjna skuteczność i sentyment farmaceutów sprawiają jednak, że nie popadają w niepamięć…

Chrypka zawodowa
L12

WSTĘP: Chrypka potrafi być dokuczliwa. Niestety to jedna z tych dolegliwości, które często bywają bagatelizowane i niewłaściwie leczone…

Farmacja na świecie: Portugalia
L14

WSTĘP: O tym jak wygląda praca w portugalskich aptekach i uprawnienia tamtejszych farmaceutów opowiada nam Sara Caeiro, farmaceutka z Farmácia Ronil w Lizbonie.

Tureckie wspomnienie
L16

WSTĘP: Farmaceuta na wakacjach nie jest zwyczajnym turystą – przynajmniej jeśli chodzi o wizyty w lokalnych aptekach. Te w egzotycznych krajach potrafią przyprawić o prawdziwy szok kulturowy. Dokładnie tak było w Turcji…

Suplementy na dopingu
L18

WSTĘP: Sportowcy powinni mieć się na baczności. Suplementy diety mogą być przyczyną dodatniego wyniku kontroli antydopingowej.

Film
L20

WSTĘP: Piękna historia miłosna i okrutna prawda o zbrodniach firm farmaceutycznych. W „Wiernym ogrodniku” przeplatają się skrajne emocje i światy, a dzieje się to z taką intensywnością, że nie sposób o tym filmie zapomnieć.

Książka
L21

WSTĘP: Są książki, które można połknąć na raz, w ciągu jednego wieczoru lub nocy. Są wciągające, emocjonujące, szybko się je czyta i często szybko zapomina. Innymi można się delektować przez kilka dni lub męczyć tygodniami. A jaki jest „Aptekarz” Tomasza Stężały?

Apteczne łamigłówki
L22

WSTĘP: Krzyżówka, labirynt, konkurs…

mgr.farm #5

WERSJA PRO

Przegląd naukowy
6

WSTĘP: Najciekawsze i najważniejsze doniesienia ze świata farmacji. Między innymi o tym, dlaczego młodzi palacze odczuwają chęć zapalenia papierosa silniej…

Krótko i na temat
9

WSTĘP: Łukasz Waligórski i Przemek Sajewski rozmawiają o tym, czy każdy farmaceuta musi być aptekarzem i dlaczego praca w aptekach staje się coraz trudniejsza.

Kariera po farmacji
10

WSTĘP: Każdy aptekarz jest farmaceutą, ale nie każdy farmaceuta musi być aptekarzem. Choć praca z pacjentem stanowi esencję tego zawodu, to ścieżek kariery po farmacji jest wiele…

Samorządowy przełom?
18

WSTĘP: W ostatni weekend stycznia 337 farmaceutów zadecydowało o kierunku działania samorządu aptekarskiego na kolejne 4 lata. Byliśmy w centrum wydarzeń.

Pro farmaciae bono
22

WSTĘP: O nowej jakości i zmianach w stylu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej rozmawiamy z nowo wybraną prezes – mgr farm. Elżbietą Piotrowską-Rutkowską.

Prezesi Okręgowych Rad Aptekarskich VII kadencji
26

WSTĘP: W Polsce funkcjonuje 20 Okręgowych Izb Aptekarskich. Swoją kadencję rozpoczynają w nich nowi (choć nie zawsze) prezesi. Postanowiliśmy zebrać ich wszystkich w jednym miejscu…

Nieuczciwa konkurencja
28

WSTĘP: Z nieuczciwą konkurencją na rynku aptecznym można walczyć. Opisujemy sposoby na dochodzenie sprawiedliwości… Czytaj dalej bezpłatnie.

Suplementy diety pod lupą
32

WSTĘP: Suplementy diety zalewają rynek apteczny, niekiedy bardziej szkodząc pacjentom niż im pomagając. Jak w warunkach aptecznych farmaceuta może zweryfikować ich jakość?

Odpowiedzialność ponosi producent
36

WSTĘP: O rynku suplementów diety, ich bezpieczeństwie i sposobach kontroli rozmawiamy z Markiem Posobkiewiczem – Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Leczenie komplementarne
40

WSTĘP: Sprzedawać czy leczyć? Maksymalizowanie sprzedaży w aptece, musi iść w parze z optymalizowaniem leczenia pacjenta.

Recepty pielęgniarskie
44

WSTĘP: Od 1 stycznia pielęgniarki i położne mogą samodzielnie wystawiać recepty. Oto najważniejsze informacje dotyczące ich uprawnień.

Recepta na problem z receptą: Insuliny
47

WSTĘP: Insuliny to grupa produktów leczniczych, której z powodu niemałej wartości refundacji, poświęca się więcej uwagi podczas ekspediowania.

NLPZ? STOP!
48

WSTĘP: Niesteroidowe leki przeciwzapalne to jedne z najczęściej kupowanych preparatów przeciwbólowych. Tymczasem wcale nie należą one do najbezpieczniejszych…

Krótka historia tlenu
50

WSTĘP: Tlen jest nam niezbędny do życia. Okazuje się jednak, że w dużej mierze odpowiada też za stopniowe niszczenie naszego organizmu.

Bezpieczne niepalenie
55

WSTĘP: Pojawiające się na rynku aptecznym nowe metody na rzucenie palenia budzą wątpliwości. W rezultacie NTZ pozostaje nadal najbezpieczniejszym sposobem walki z nałogiem.

Receptura apteczna
58

WSTĘP: Nystatyna to jeden z najstarszych leków przeciwgrzybiczych stosowanych w recepturze aptecznej. Mimo upływu lat surowiec wciąż dość często pojawia się na receptach lekarskich…

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz