REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 8

WERSJA LEKKA

Aptekarz w kimono
L04

WSTĘP: Ippon, tatami i wazari – te pojęcia niewiele mają wspólnego z farmaceutyczną terminologią. Mimo to jest w Polsce aptekarz, który wie wszystko na ich temat…

Aptekarz z przypadku
L08

WSTĘP: Geniusz komputerowy, międzynarodowy handlarz bronią, gangster, przemytnik oraz największy dostarczyciel środków przeciwbólowych w USA. Historia jego życia mogłaby stanowić scenariusz niejednego filmu.

Pogromcy Aptecznych Mitów: zakwaszenie organizmu
L12

WSTĘP: Każdy farmaceuta pracujący w aptece przynajmniej jeden raz był zapytany przez pacjenta o dostępność preparatów przeciwko zakwaszeniu organizmu. Zainteresowanie tym tematem nasiliło się po emisji reklamy suplementu diety jednej z naszych rodzimych firm.

Domowa receptura: kosmetyki prosto z… kuchni
L14

WSTĘP: Do wykonania własnoręcznie kosmetyków wcale nie są potrzebne drogie składniki. Większość z nich można znaleźć w domowej kuchni…

Farmacja na świecie: Kanada
L16

WSTĘP: O tym jak wygląda praca w kanadyjskich aptekach i uprawnienia tamtejszych farmaceutów opowiada nam Raphaël Germain-Gauvin, farmaceuta z Quebecu.

Książka
L18

WSTĘP: Czy książkę napisaną przez farmaceutę będzie czytało mi się lepiej? Czy będzie dla mnie ciekawsza? Te pytania zadawałem sobie, zabierając się za lekturę „33 dni prawdy” autorstwa Thomasa Arnolda – znanego również jako Arnold Płaczek.

Film
L19

WSTĘP: Filmy dokumentalne opowiadające o kulisach funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego zaskakują, szokują i podają w wątpliwość zawartość każdego opakowania leku. Niektórzy nie wierzą w ich treść, a inni po prostu wierzyć nie chcą.

Apteczne łamigłówki
L20

WSTĘP: Nonogram, labirynt, krzyżówka, sudoku…

mgr.farm #8

WERSJA PRO

Przegląd naukowy
6

WSTĘP: Pierwszy lek zapobiegający HIV już dostępny w Europie? Nowa terapia zespołu jelita drażliwego? Paracetamol nie jest tak bezpieczny jak sądziliśmy? Czyli najświeższe informacje ze świata nauki…

Krótko i na temat…
9

WSTĘP: Przemek Sajewski i Marta Trafidło rozmawiają na temat zmian kategorii dostępności leków. Czy dopuszczanie do sprzedaży bez recepty coraz większej liczby leków jest dobrym kierunkiem? Jak na nowe leki OTC reagują pacjenci i farmaceuci?

Czy zgłaszamy działania niepożądane?
10

WSTĘP: Stosowanie leków jest obarczone ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ich monitorowanie i zgłaszanie jest jednym z obowiązków farmaceutów.

Usamodzielnianie pacjenta
14

WSTĘP: O działaniach niepożądanych leków i ich kategoriach dostępności rozmawiamy z mgrem farm. Grzegorzem Cessakiem – prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Switch
18

WSTĘP: Nieustannie wydłuża się lista substancji leczniczych, które pacjenci mogą kupić bez recepty. Zmiany kategorii dostępności leków budzą coraz większe emocje.

Nie takie obojętne
22

WSTĘP: Substancje pomocnicze wykorzystywane do produkcji leków powinny być całkowicie obojętne dla organizmu. Okazuje się jednak, że często są one przyczyną działań niepożądanych…

Cukier, cukierki i leki
24

WSTĘP: Cukier stanowi ważny składnik wielu aptecznych preparatów. Czy jego obecność ma znaczenie dla zdrowia pacjentów?

Ziołowe podróbki
26

WSTĘP: Co wiemy o standaryzacji? Coraz częściej suplementy diety naśladują swoim składem produkty lecznicze oparte na surowcach roślinnych. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia…

Interakcje w leczeniu bólu
28

WSTĘP: Liczba leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty rośnie w zastraszającym tempie. To sytuacja, w której niezwykle łatwo o interakcję.

Praktyka zawodowa w aptece
30

WSTĘP: Sześciomiesięczny okres stażu młodego farmaceuty w aptece często decyduje o jego podejściu do wykonywanych obowiązków w późniejszej karierze zawodowej. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie apteki i farmaceutów do zajęcia się stażystą.

Tam, gdzie farmaceuci są niezbędni
34

WSTĘP: Czy praktykę zawodową po studiach można odbyć w innym kraju? O zagranicznej alternatywie dla młodych farmaceutów rozmawiamy z mgr farm. Alicją Puszkiel.

Odmładzanie magazynu
36

WSTĘP: Każdy właściciel apteki chce uniknąć strat wynikających z utylizacji przeterminowanych i niesprzedanych produktów. Podpowiadamy, jak je zminimalizować.

Faktura w aptece
40

WSTĘP: Zasady wystawiania faktur na leki budzą wiele kontrowersji. Szczególnie od kiedy jeden niewłaściwy dokument może pozbawić aptekę zezwolenia na działalność.

Recepta na problem z receptą: psychotropy z innymi lekami
42

WSTĘP: Każdy farmaceuta przynajmniej raz spotkał się z receptą, gdzie obok leków na nadciśnienie i cholesterol znalazł się psychotrop. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Terbinafina
44

WSTĘP: Terapia grzybicy nie jest prosta, dlatego próby samodzielnego jej leczenia powinny opierać się na przebadanych i skutecznych preparatach.

Studium przypadku: powakacyjny problem
50

WSTĘP: Koniec wakacji i początek szkoły to czas, gdy pomocy w aptekach szukają rodzice dzieci z wszawicą. W takich sytuacjach równie ważne jak leczenie, są: właściwa diagnostyka i profilaktyka.

Intymne rekomendacje
52

WSTĘP: Rekomendacja w aptece produktów do higieny intymnej wymaga nie tylko taktu i zrozumienia, ale przede wszystkim wiedzy na temat produktów dostępnych na rynku.

Receptura apteczna
54

WSTĘP: Przed wynalezieniem i rozpowszechnieniem antybiotyków związki rtęci były bardzo powszechnie stosowane w aptecznej recepturze. Głównie wykorzystywano ich właściwości bakteriostatyczne i osuszające.

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz