REKLAMA

Spis treści „MGR.FARM” – Numer 9

WERSJA LEKKA

Księżyce Marii
L04

WSTĘP: Pracowita marzycielka – tak mówią o niej znajomi. Maria Folta-Szopińska chodzi z głową w chmurach, jednocześnie twardo stąpając po ziemi.

Zastygli
L08

WSTĘP: Ta historia brzmi jak scenariusz pełnego napięcia filmu fantastycznonaukowego. Wydarzyła się jednak naprawdę i po dziś dzień wywołuje ciarki na plecach…

Zespół Niespokojnych Nóg
L10

WSTĘP: Pewnie niejeden farmaceuta zadawał sobie pytanie, czy taka choroba rzeczywiście istnieje. Zespół niespokojnych nóg.

Domowa receptura: Owocowa kosmetyczka
L12

WSTĘP: Soczyste, pachnące i… upiększające. Jeśli uwielbiacie owoce, to nic nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie wykonać z nich kosmetyki.

Boli, bo musi boleć
L14

WSTĘP: Dla niektórych jest on materiałem do ćwiczeń językowych, dla innych powodem do śmiechu…

Matka farmaceutka na urlopie
L15

WSTĘP: Urlop urlopem, a farmaceuta – i tak w pracy. Od zawodu nie da się uciec nad morze, w góry czy, jak w moim przypadku – w pieluchy.

Leki, których nie było
L16

WSTĘP: Czy pacjenci czasami pytają Was o lek, którego nazwy nigdy wcześniej nie słyszeliście? Istnieje duża szansa, że dowiedzieli się o nim z filmu…

Coolturalnie
L18

WSTĘP: Kino, film, książka i muzyka. Kulturalny repertuar dobrany specjalnie dla farmaceutów.

Apteczne łamigłówki
L20

WSTĘP: Nonogram, labirynt, krzyżówka i sudoku.

mgr.farm #9

WERSJA PRO

Przegląd naukowy
6

WSTĘP: Wszystko o nowych właściwościach witaminy D, wpływie antyoksydantów na raka trzustki, badaniach mózgów „superstaruszków” i wiele więcej.

Krótko i na temat
9

WSTĘP: Czy receptura apteczna jest rzeczywiście potrzebna? Co sądzą o niej farmaceuci? Rozmowę na ten temat przeprowadzili mgr farm. Mariusz Politowicz i dr n. farm. Marek Malinowski.

Po co nam ta receptura?
10

WSTĘP: Dla jednych to niechciany obowiązek. Dla innych to istota aptekarstwa. Opinie na temat receptury aptecznej są podzielone.

Refundacja leków recepturowych pod lupą!
13

WSTĘP: Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apteki. Błędy potrafią być kosztowne.

Receptura nie jest jeszcze wspomnieniem
16

WSTĘP: O współczesnej recepturze aptecznej w Polsce rozmawiamy z mgrem farmacji Wojciechem Chmielakiem.

Leki dla dzieci
20

WSTĘP: Rekomendowanie leków dla dzieci to ogromna odpowiedzialność, do której udźwignięcia musi być bezbłędnie przygotowany każdy farmaceuta.

Ciąża OTC
24

WSTĘP: Kobiety w ciąży i matki karmiące należą do najbardziej wymagających pacjentów w aptece, przy których farmaceuta musi wykazać się nie tylko doskonałą wiedzą, ale i pewnością w słuszność własnej rekomendacji.

Urojone terapie
28

WSTĘP: Pacjenci coraz częściej szukają alternatywy dla medycyny konwencjonalnej. W rezultacie stają się coraz bardziej podatni na wpływ znachorów i samozwańczych ekspertów, obiecujących cudowne uzdrowienie.

Praca szuka farmaceuty
32

WSTĘP: Rosnąca liczba aptek i niskie bezrobocie wśród farmaceutów sprzyjają poszukiwaniu nowej i lepiej płatnej pracy.

Apteczne kompendium 75+
34

WSTĘP: Po kilku tygodniach obowiązywania nowego uprawnienia specjalnego „S” nadszedł czas na podsumowanie wszystkiego, co wiemy o bezpłatnych lekach dla seniorów.

Recepta na problem z receptą: Statystyczne dylematy
36

WSTĘP: Co zrobić, gdy lekarz wypisze leki na recepcie innej osoby uprawnionej lub pieczątka nagłówkowa nie jest zgodna z nadrukowanym kodem REGON?

Dawka ma znaczenie
38

WSTĘP: Na rynku leków przybywa wieloskładnikowych preparatów na przeziębienie, które zawierają różne dawki paracetamolu. Które z nich są najskuteczniejsze?

Studium przypadku: Tabletka czy aerozol?
40

WSTĘP: Katar jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z jakimi do apteki zgłaszają się pacjenci. W takich sytuacjach dobór odpowiedniego leku tylko z pozoru wydaje się łatwy.

Przegląd lekowy: know how
42

WSTĘP: Opieka farmaceutyczna zbliża się do polskich aptek wielkimi krokami. Przeglądy lekowe z pewnością będą jednym z jej podstawowych narzędzi.

Różne oblicza bólu głowy
46

WSTĘP: Znajomość przyczyny bólu głowy z pewnością ułatwia jego leczenie. Niestety etiologia tej dolegliwości w wielu przypadkach nadal pozostaje nieznana.

Gardłowa sprawa
52

WSTĘP: Błona śluzowa gardła jest nieustannie narażona na kontakt z drobnoustrojami. Niewłaściwe leczenie jej infekcji grozi poważnymi powikłaniami.

Receptura apteczna
54

WSTĘP: W okresie jesienno-zimowym na receptach dość często pojawiają się leki o donosowej drodze podania. Przykładem takiego leku recepturowego jest maść z adrenaliną.

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz