Spółka Eprus z sądowym zakazem wprowadzania na rynek pojemników na leki recepturowe | farmacja.pl

Spółka Eprus z sądowym zakazem wprowadzania na rynek pojemników na leki recepturowe

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-02 09:55:00 /

12 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń firmy Gako przeciwko spółce Eprus, która wg uzasadnienia Sądu - miała naruszyć prawa własności przemysłowej wprowadzając do sprzedaży pojemniki z pokrywką uszczelniającą do wytwarzania leków recepturowych. Oznacza to, że potencjalnie każdy kto wprowadza na rynek pojemniki EPRUS może naruszać prawa wyłączne firmy GAKO International GmbH.

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielając zabezpieczenia, uznał za uprawdopodobnione, że EPRUS dokonał naruszeń praw własności przemysłowej Gako – patentu nr P.204740 pt. „Pojemnik z pokrywą uszczelniającą”, przestrzennego znaku towarowego o numerze R.183034, zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, unijnego znaku towarowego „UNGUATOR” nr 011565447 oraz mógł się dopuścić popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę Gako International GmbH, z uwagi na wprowadzanie do obrotu pojemników z przykrywką, przeznaczonych do wytwarzania oraz dystrybucji leków recepturowych, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki. Powyższe postanowienie, jest natychmiastowo wykonalne pomimo jego nieprawomocności.

O szczegółach powyższego postępowania, toczącego się przeciwko EPRUS, powiadomione zostaną wkrótce wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie działające na terenie całego kraju. Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie – firma Gako wskazuje, że wprowadzanie do obrotu pojemników na leki apteczne EPRUS, niezależnie od koloru wykorzystanej przykrywki, w ramach działalności gospodarczej, w jej ocenie stanowi naruszenie praw wyłącznych Gako.

Tym samym firma jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, przeciwko każdemu podmiotowi, który dokonuje obrotu, wprowadza na rynek lub używa do wytwarzania i dystrybucji leków recepturowych, powyższych pojemników, naruszających patent, a także przestrzenny znak towarowy Gako - czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji MGR.FARM.Firma informuje też, że na polskim rynku nadal istnieje możliwość dokonywania zakupu oryginalnych pojemników na leki recepturowe Gako, które to od 2001 r. towarzyszyły farmaceutom w ramach systemu Unguator, a który to system był stworzony właśnie przez GAKO. Pojemniki do sytemu GAKO Unguator były najpopularniejszym produktem tego typu dystrybuowanym na terytorium Polski oraz do zawsze cieszyły się wysoką renomą i gwarancją jakości. Autoryzowanym dystrybutorem produktów GAKO jest GALFARM.

Firma Gako w komunikacie przesłanym do redakcji poinformowała również, że ujawniono przypadki, gdy po złożeniu zamówienia na oryginalne produkty Gako Unguator przy użyciu platformy KAMSOFT, farmaceuci otrzymywali pojemniki EPRUS. Z uwagi na powyższe firma Gako zachęca Państwa do raportowania przypadków, gdy zamówiony przez Państwa produkt nie odpowiadał towarowi, który Państwo otrzymaliście. Jednocześnie w komunikacie czytamy, iż dokonanie zakupu pojemników na leki recepturowe Gako za pośrednictwem hurtowni GALFARM zapewni Państwu pewność otrzymania oryginalnych, o gwarantowanej jakości produktów Gako.

Firma Gako uruchomiła infolinię, pod numerem [+49 (0) 89 1222 387 244], pod którą możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o produkcie Gako Unguator oraz środkach jego dystrybucji.

Dotyczy to pojemników w systemie KAMSOFT oznaczonych numerami BLOZ: 9043385, 9082316, 9044472, 9044473, 9043386, 9045556, 9043627, 9041196, 9037606, 9041197, 9041195

Źródło: Galfarm / SIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj