Spore zmiany w sprzedaży pozaaptecznej leków | farmacja.pl

Spore zmiany w sprzedaży pozaaptecznej leków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-03 09:09:43 /

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Branża farmaceutyczna z pewnością zaprotestuje…

Najważniejszym elementem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest nowy wykaz określający wymagania dla produktów leczniczych dopuszczonych od obrotu w sklepach ogólnodostępnych. Na obowiązującym do tej pory wykazie z 2010 roku znajdowało się aż 51 pozycji. Na nowym jest ich tylko 17. Wykaz określa też maksymalne dawki w jakich substancje te będą mogły być dostępne oraz maksymalne wielkości ich opakowań.

Jeśli wykaz wejdzie w życie w zaproponowanej postaci, w sklepie, kiosku, drogerii i na stacji benzynowej nie będzie już można kupić wody utlenionej, salicylanu choliny czy simetikonu. W skład leków dostępnych w obrocie pozaaptecznym nie wejdzie też już kofeina czy witamina C - często spotykane w preparatach przeciwbólowych i przeciwprzeziębieniowych. Projekt zakłada zresztą też, że producenci nie będą mogli już dowolnie łączyć poszczególnych składników z wykazów w lekach złożonych.

Na nowym wykazie znalazły się też leki, które wcześniej dostępne były tylko w aptekach, takie jak loperamid (2 tabletki w opakowaniu), omeprazol (4 tabletki w opakowaniu) czy esomeprazol (2 tabletki w opakowaniu).
Projekt rozporządzenia zakłada też inne restrykcje dotyczące leków w obrocie pozaaptecznym. Ich nazwy nie będą mogły wprowadzać w błąd ani nie będą mogły być identyczne z nazwą leku dostępnego na receptę.

Przy ustalaniu nowych kryteriów Ministerstwo Zdrowia kierowało się przede wszystkim bezpieczeństwem stosowania leków, wymaganiami dotyczącymi przechowywania i dystrybucji oraz zakresem dostępności produktów leczniczych. Projekt zakłada więc, że do obrotu w sklepach ogólnodostępnych nie będą mogły być dopuszczone leki, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych czy przedawkowania.

Jeśli proponowane rozporządzenie wejdzie w życie, przedsiębiorcy będą mieli 12 miesięcy na dostosowanie swojego asortymentu do nowych wymogów.

Projekt rozporządzenia można znaleźć pod tym adresem.

Źródło: RCL

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj