REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 15 kwietnia 2019

Sprawdziliśmy jak inspektorzy interpretują obecność farmaceuty w aptece!

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Kilka tygodni temu redakcja MGR.FARM skierowała pisma do wszystkich 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, z pytaniem o sposób interpretowania przez każdego z nich obowiązku obecności farmaceuty w godzinach funkcjonowania apteki. Gdzie kontrolerzy sprawdzają staż farmaceutów i posiadanie przez nich uprawnień takich jak kierownik? Odpowiedzi jakie uzyskaliśmy są bardzo ciekawe…

Kilka tygodni temu głośno zrobiło się o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który potwierdził wykładnię przepisów zastosowaną przez jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stwierdził on, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Zgodnie z art. 92 Prawa farmaceutycznego w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy. Artykuł ten mówi, że w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5–7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej „kierownikiem apteki”. W drugim punkcie tego ustępu dowiadujemy się, że kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

REKLAMA

W oparciu o ten przepis Sąd uznał, że warunkiem funkcjonowania apteki jest obecność w niej, w godzinach czynności, farmaceuty spełniającego wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika apteki. Wyrok ten wywołał ogromne zamieszanie na rynku aptecznym (czytaj więcej: Ponad 6 tys. magistrów farmacji stało się nieprzydatnych?). Został on wydany 20 lutego. Na publikację jego uzasadnienia trzeba było czekać prawie dwa miesiące. Od jego treści Ministerstwo Zdrowia uzależniało dalsze kroki legislacyjne. Ostatecznie jednak kilka dni temu pojawiło się ono w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…)

REKLAMA

To samo pytanie do wszystkich wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych

Redakcja serwisu MGR.FARM postanowiła sprawdzić co o takiej interpretacji art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne twierdzą wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni. Kilka tygodni temu wysłaliśmy do wszystkich wnioski o udzielenie informacji publicznej. Zapytaliśmy czy podczas kontroli w aptece i weryfikacji obowiązku wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne, wymagają aby obecny w niej farmaceuta posiadał przynajmniej 5 lat stażu zawodowego lub przynajmniej 3 lata stażu zawodowego oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czyli staż umożliwiający pełnienie funkcji kierownika apteki).

Przez ostatnie tygodnie stopniowo nadchodziły do nas odpowiedzi wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Okazało się, że w połowie z nich nie było odpowiedzi na nasze pytanie. Urzędnicy wskazywali, że interpretacje obowiązujących przepisów nie stanowią informacji publicznej, a samo udostępnianie informacji publicznej nie może też służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa.

B&W to Searchable PDF_1_20190412132517810

– Informacja ta nie dotyczy sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, a w konsekwencji nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i nie podlega udostępnieniu w jej trybie – czytamy w piśmie przesłanym przez Małgorzatę Adamus, z Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Wystarczy po prostu farmaceuta?

W sumie otrzymaliśmy siedem pism informujących iż wnioskowane przez nas informacje nie stanowią informacji publicznej lub po prostu odmawiających udzielania. Zdarzały się jednak wśród nich i takie, które pośrednio udzielały odpowiedzi na nasze pytanie. Jak chociażby to, które otrzymaliśmy od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Po odmowie udzielenia informacji publicznej znalazła się w nim następująca uwaga:

– Mając powyższe na uwadze informuję, że do chwili obecnej w żadnym z protokołów kontroli nie znalazło się ustalenie (lub zarzut), zgodnie z którym farmaceuta obecny w aptece, nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska kierownika apteki – czytamy w odpowiedzi zdradzającej więcej, niż mogłoby się wydawać.

20190402110059899_0001

Podobnego zdania był również Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie.

– Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie przeprowadza kontrole aptek ogólnodostępnych zgodnie z obowiązującą, opracowaną na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Przeprowadzane kontrole obejmują sprawdzenie, czy w godzinach czynności apteki jest obecny farmaceuta – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Agnieszkę Terlecką-Jaremek.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych