Stanowiska NRA w sprawie suplementów i kosmetyków | farmacja.pl

Stanowiska NRA w sprawie suplementów i kosmetyków

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2016-11-17 12:51:13 /

Naczelna Rada Aptekarska na posiedzeniu, które odbyło się 15 listopada, podjęła dwa stanowiska, które odnoszą się do propozycji niektórych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia dotyczących ograniczenia sprzedaży suplementów diety i kosmetyków w aptekach.

Naczelna Rada Aptekarska w sprawie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych wyraża stanowisko:

1) Historycznie apteki ogólnodostępne od początku swojego istnienia prowadziły i prowadzą obrót kosmetykami. ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach kosmetycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 492) posługiwała się pojęciem środków kosmetyczno-medycznych.

2) Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, nie każdy kosmetyk może być przedmiotem obrotu w aptece. Stosownie do art. 86 ust. 8 w zw. z art 72 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 45, poz. 271. z późn. zm.), apteka może prowadzić obrót wyłącznie kosmetykami, które nie służą upiększaniu i perfumowaniu.

3) Uwzględniając definicję kosmetyku, zwartą w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 475, z późń. zm.), a także normę wyłączającą określoną grupę kosmetyków z obrotu w aptekach, stwierdzić należy, że kosmetyki dopuszczone do obrotu w aptekach stanowią wąską, bardzo specyficzną kategorię produktów. Obejmuje ona jedynie te kosmetyki, których wyłącznym lub podstawowym celem jest ochrona, pielęgnacja lub utrzymanie czystości ciała człowieka.

4) Zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej kosmetyki, które mogą być przedmiotem obrotu w aptekach, z uwagi na cel, któremu służą, tj. ochronie, pielęgnacji, utrzymaniu czystości ciała lub uzupełnieniu procesu terapeutycznego, a także z uwagi na drogę podania (zewnętrzne powierzchnie ciała: skóra, włosy, wargi, paznokcie, zewnętrzne narządy płciowe, zęby i błona śluzowa), powinny nadal być przedmiotem obrotu w aptekach, a ich sprzedaż być dokonywana pod nadzorem farmaceuty, którego wiedza zdobyta na studiach obejmuje również naukę z zakresu kosmetologii.

5) Naczelna Rada Aptekarska zwraca uwagę, że podjęcie decyzji o wycofaniu kosmetyków z aptek, będzie skutkowało przesunięciem tej grupy produktów do obrotu pozaaptecznego, w tym do sklepów ogólnodostępnych.

6) Prozdrowotne kosmetyki znajdujące się obecnie w aptece w większości nie są dostępne w obrocie pozaaptecznym. Jak wynika z posiadanych przez Naczelną Radę Aptekarską ok. 90% kosmetyków będących przedmiotem obrotu w aptekach w dniu dzisiejszym nie jest dostępne w obrocie pozaaptecznym.
7) Rozwój przemysły kosmetycznego oraz bardzo częste, bezkrytyczne dążenie współczesnego człowieka do uzyskania szybkiego efektu, mogą sprzyjać wprowadzaniu do obrotu kosmetyków, których producenci nie przywiązują odpowiedniej wagi do ochrony zdrowia osób korzystających z danego produktu. Kosmetyki przeznaczone do obrotu w aptekach stanowią szczególną z punktu widzenia wymogów prozdrowotnych, kategorię produktów, które nie tylko nie mogą szkodzić zdrowiu, ale powinny realizować cele zakresie ochrony zdrowia.

Natomiast w sprawie obrotu suplementami diety, Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

1) W związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia pracami na prawnym uregulowaniem kwestii dotyczących suplementów diety, w tym zasad i warunków ich reklamowania, Naczelna Rada Aptekarska za konieczne uważa podjęcie prac normujących w sposób kompleksowych obrót suplementami diety.

2) Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za utrzymaniem obrotu suplementami diety w aptekach ogólnodostępnych.

3) Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że masowe spożywanie suplementów diety oraz ich wpływ na stan zdrowia pacjentów, w szczególności pacjentów chorujących na przewlekłe choroby oraz pacjentów, którzy z uwagi na wiek przyjmują znaczne ilości leków, powodują konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, zapewniających uzyskanie przez pacjenta fachowej, rzetelnej i prawdziwej informacji o możliwości stosowania suplementu diety oraz informacji o ewentualnych interakcjach, jakie zachodzić mogą w związku ze stosowaniem suplementów diety, co możliwe jest jedynie przy wydawaniu tych produktów w aptece.

4) Uznając za konieczne utrzymanie w asortymencie aptek suplementów diety, Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, ze zakres dopuszczonych do obrotu suplementów nie powinien obejmować tych suplementów, które przedstawiane są odbiorcy w sposób wprowadzający go w błąd, w szczególności w zakresie składu, jego działania lub efektów, jakie mogą być osiągnięte w związku z jego stosowaniem.

5) Dopuszczanie do obrotu suplementów diety, które przedstawiane są przez przedsiębiorcę w sposób wprowadzający w błąd w zakresie ich składu, właściwości oraz efektów działania, Naczelna Rada Aptekarska uważa za godzące w podstawowe interesy pacjentów, a w przypadku suplementów diety dopuszczonych do obrotu w aptekach równiez osób wykonujących zawód aptekarza.

6) Naczelna Rada Aptekarska uważa również, że zmieniając przepisy prawne dotyczące suplementów diety, należy znowelizować przepis karny, tj. art. 103 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w taki sposób, aby odpowiedzialność karna w części dotyczącej suplementy diety obejmowała nie tylko znakowanie suplementu diety w razie jego wprowadzania do obrotu, ale również nieprawidłowe znakowanie w razie prezentacji, reklamy i promocji suplementu.

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj