REKLAMA
Autor: Redakcja rx edu pl Opublikowano: 3 października 2019

Stanowisko MZ w sprawie uprawnienia senior

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Na skutek sygnałów od aptek, że NFZ cofa refundację za recepty dla seniorów, które wystawiły osoby do tego nieuprawnione, Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się Ministerstwa Zdrowia o potwierdzenie stanowiska uzyskanego w 2016 r., że osoba wydająca bezpłatne leki nie jest uprawniona, ani zobowiązana do ustalania, czy recepta z uprawnieniem S została wystawiona przez uprawnionego lekarza lub pielęgniarkę.

W odpowiedzi MZ stwierdziło, że żaden przepis nie nakłada na osoby realizujące recepty obowiązku sprawdzania, czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają wymagane uprawnienia. To na lekarzu lub pielęgniarce spoczywa obowiązek wystawienia recept zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z tym, jeśli pacjent przedstawi w aptece prawidłowo wystawioną receptę z uprawnieniem S, osoba realizująca ma obowiązek wydać leki zgodnie z uprawnieniem dodatkowym.

REKLAMA

[Źródło: WOIA/NIA/MZ]

REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych