REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 3 kwietnia 2019

Stare recepty tylko do 17 kwietnia. Czy lekarze o tym pamiętają?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Od 18 kwietnia lekarze nie będą mogli już używać starych druków recept. To efekt zapisów rozporządzenia w sprawie recept. Dokładnie od 18 kwietnia leki będą mogły być przepisywane pacjentom wyłącznie na receptach, zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem. W tej sytuacji rodzi się pytanie, czy apteki będą mogły realizować po 18 kwietnia recepty, jeśli lekarz użyje nieaktualnego wzoru recepty?

Dokładnie od 18 kwietnia 2018 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie recept. Dokument ten zastąpił dotychczasowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (czytaj więcej: NIA: Rozporządzenie w sprawie recept potrzebuje pilnych zmian). Rozporządzenie to wprowadziło też nowy wzór recept Rp oraz Rpw. Jednocześnie umożliwiło stosowanie recept starych wzorów recept przez kolejne 12 miesięcy. Ten okres mija 17 kwietnia 2019 roku.

Roczny okres przejściowy miał pozwolić lekarzom na zużycie zakupionych wcześniej druków recept. W tym czasie mogli też zaopatrzyć się w bloczki recept zgodne ze wzorem z nowego rozporządzenia. Na czym polegają zmiany?

REKLAMA

Nowe recepty Rp

W przypadku recept „zwykłych”, na nowym wzorze uległ zmianie opis rubryki przeznaczonej na podpis osoby wystawiającej receptę. Na starych receptach widnieje w nim opis „Dane i podpis lekarza”. Od 18 kwietnia obowiązującym opisem będzie „Dane i podpis osoby uprawnionej”. Zmiana ta wynika z tego, że ten sam wzór recepty będą wykorzystywać również pielęgniarki uprawnione do wystawiania recept.

REKLAMA
Różnice między starymi i nowymi receptami Rp (©MGR.FARM)
Różnice między starymi i nowymi receptami Rp (©MGR.FARM)

Nowe recepty Rpw

Zmienił się także wzór recept przeznaczonych do wystawiania leków narkotycznych (Rpw). Na nowym wzorze recepty usunięto możliwość wpisania późniejszego czasu realizacji recepty. A zatem recepty wystawiane przez lekarzy na leki narkotyczne od 18 kwietnia 2019 r. nie mogą już posiadać rubryki „Data realizacji ‚od dnia’”.

Różnice między starymi i nowymi receptami Rpw (©MGR.FARM)
Różnice między starymi i nowymi receptami Rpw (©MGR.FARM)

Realizacja w aptece, w przypadku błędu lekarza

Recepty wystawione na starych drukach przed 18 kwietnia 2019 roku zachowują swoją ważność. Te wystawione po 18 kwietnia teoretycznie są niepoprawne. Czy to jednak oznacza, że pacjent nie będzie mógł ich zrealizować w aptece?

Eksperci wskazują, że zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, recepta może zostać zrealizowana jeśli pod względem graficznym nie odpowiada ona wzorowi. Zapis ten pojawił się w rozporządzeniu w sprawie recept podczas nowelizacji, która miała miejsce 14 września 2019 roku (czytaj więcej: Nowe rozporządzenie w sprawie recept już obowiązuje. Oto najważniejsze zmiany…). Celem jednej ze zmian było umożliwienie między innymi realizacji recept, w sytuacjach wyjątkowych. Wypisanych przez osoby uprawnione, ale niespełniających wymogów formalno-prawnych, jak np. o 3 milimetry za krótki bok recepty papierowej (czytaj więcej: Recepta była za wąska o 3 milimetry. Apteka odmówiła jej realizacji…).

Aktualnie paragraf 8 rozporządzenia mówi, że „Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy: recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny”.

Źródło: ŁW

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych