REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 10 września 2020

Staż w aptece w czasie pandemii

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Sześciomiesięczny staż w aptece to integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja. Zasady jego realizacji opisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. Podczas trwania praktyki obejmującej 960 godzin dydaktycznych, student powinien opanować wiedzę z zakresu wydawania i udzielania informacji o produktach dostępnych w aptece, receptury aptecznej, opieki farmaceutycznej oraz regulacji prawnych i zasad etycznych.

Zgodnie z powyższym, w chwili zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych oraz udziału w kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, pojawił się problem z ukończeniem trwającego stażu przez studentów farmacji.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Panikę stażystów, ich opiekunów a także władz uczelni związaną z możliwością przedłużenia praktyki o okres, na jaki została zawieszona rozwiał komunikat Ministerstwa Zdrowia.

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece przewiduje możliwość usprawiedliwionej nieobecności następującej w wyniku m.in. choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni. W takiej sytuacji nie jest wymagane przedłużenie czasu trwania stażu. Ministerstwo Zdrowia 13 marca br. poinformowało, że stan związany z koniecznością podejmowania działań związanych z wdrażaniem rozwiązań dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zdarzenie losowe wpisujące się w deficjencję zdarzenia określanego wyżej wymienionym rozporządzeniem.

REKLAMA

Wyjaśniając, osoby które w okresie trwania 6-miesięcznej praktyki dotychczas nie korzystały z prawa do 14-dniowej usprawiedliwionej nieobecności na praktykach (łącznie) mogą z prawa tego skorzystać bez konieczności przedłużania praktyki i ubiegać się o wydanie dyplomu ukończenia studiów, a następnie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Co dalej ze stażem?

Data 1 października to ważny dzień dla setek studentów, którzy rozpoczynają w tym roku ostatni etap swojej edukacji będący praktyką zawodową. Towarzyszący im stres potęgowany jest ryzykiem, jakie niesie za sobą praca w aptece w czasie trwania pandemii. Na tą chwilę nie zostały wydane żadne rekomendacje dotyczące stażu studenckiego, a wątpliwości przyszłych stażystów pozostają nierozwiane.

Ostatnie dni przyniosły informację o możliwości odbycia bezpłatnego szczepienia przeciw grypie przez farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących zawód w aptece lub punkcie aptecznym. Do tej grupy nie zaliczają się jednak stażyści, którzy ciągle pozostają studentami, jednak swoje obowiązki wypełniają poza murami uczelni. Mając kontakt z  chorym pacjentem są tak samo narażeni na zachorowanie jak pozostali pracownicy aptek. Należy przypomnieć, że szczepionka przeciwko grypie stanowi nie tylko ochronę przed wirusem, ale także zmniejsza występowanie wirusa grypy w populacji, co jest bardzo istotne w dobie pandemii COVID-19.

Niepokojącą kwestią jest także możliwość odbycia obowiązkowej kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, która to przyczyni się do wydłużenia praktyki w wypadku trwania powyżej 14 dni.  Takich sytuacji w trakcie trwania 6-miesięcznego stażu może być wiele i często będą wynikać z faktu, że sezon jesienno-zimowy jest okresem wzmożonego zachorowania na choroby dróg oddechowych, a pacjenci zanim zostaną zdiagnozowani, będą szukać pomocy w aptece mając bezpośredni kontakt z farmaceutami, technikami, a także praktykantami.

Odbywanie stażu w aptece w czasie pandemii wiąże się również z wykonywaniem standardowych obowiązków w większym rygorze sanitarnym, na co muszą przygotować się przyszli stażyści. Zasłanianie ust i nosa, częsta dezynfekcja rąk, czy obsługa pacjentów przez zamontowane szyby oddzielające w tym okresie są obligatoryjne. Stosowanie środków ochrony osobistej w aptece to jedyna na tą chwilę pewność, na rozwianie pozostałych wątpliwości stażyści muszę jeszcze chwilę poczekać.

Piśmiennictwo:

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-mozliwosci-ukonczenia-praktyk-zawodowych-w-aptece-przez-studenta-farmacji
  2. https://mgr.farm/aktualnosci/co-z-praktykami-studentow-w-aptekach-komunikat-ministerstwa-zdrowia/
  3. http://www.zoia.szczecin.pl/page/99/staz-6-cio-miesieczny-w-aptece.html
  4. https://www.politykazdrowotna.com/63112,bezplatne-szczepienie-przeciw-grypie-takze-dla-farmaceutow
  5. http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-17-sierpnia-2020-r-w-sprawie-szczepionek-przeciw-grypie-stosowanych
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych