REKLAMA
Autor: Andrzej Patyra Opublikowano: 25 czerwca 2018

Studenci na oddział!

Artykuł pochodzi z serwisu

Co tu właściwie robicie?”

Właściwie od razu rzucono nas na głęboką wodę. W szpitalu nie wiedziano jak się za nas zabrać, a program praktyk wcale nie ułatwiał sprawy. Przykładowo współpraca z farmakologiem klinicznym okazała się niemożliwa, gdyż taki w szpitalu pracował tylko jeden i to akurat nie na tym oddziale. Wobec takich trudności postanowiono potraktować nas jak, odbywających w tym samym czasie praktyki, studentów kierunku lekarskiego i poprzydzielano do poszczególnych lekarzy. Na początku prawie wszędzie towarzyszyło nam pytanie „co tu robicie?”, „co macie wynieść z tych praktyk?”. Nie chciałbym, żeby mnie tu źle zrozumiano, pytania te były zadane życzliwie i w celu lepszego zrozumienia jaka jest lub ma być nasza rola na oddziale. Spotykaliśmy się z ogromem zrozumienia, jednakże nie sposób dziwić się też, że ani my jako dopiero adepci farmacji, ani lekarze, którzy wcześniej z farmaceutami na oddziale nie mieli do czynienia, nie potrafili w pełni zrozumieć w pełni specyfiki farmacji klinicznej. Wyraźny był tutaj brak doświadczonego farmaceuty, który mógłby lepiej pokazać nam nasze miejsce.

Farmaceuci czy lekarze?

Niemniej obowiązków dla nas nie brakowało. Od uczestnictwa w porannej odprawie, przez obchód, zbieranie wywiadu, po wypisywanie zleceń i uzupełnianie dokumentacji medycznej – czyli te same obowiązki, które zlecano również studentom lekarskiego. Zdarzały się nawet sytuacje, kiedy proszono nas o samodzielne zbadanie pacjenta (ciśnienie, tętno). Oprócz wspomagania lekarzy w ich obowiązkach było nam dane również towarzyszyć pacjentom przy różnych zabiegach czy uczyć się interpretować badania diagnostyczne. Trzeba przyznać, że nasze pojęcie o nawet prostych badaniach laboratoryjnych było niewielkie, zapewne kończąc się gdzieś na podstawach, o których kiedyś usłyszeliśmy na fizjologii. Lekarze byli jednak dla nas bardzo wyrozumiali i dzięki ich wsparciu nauczyliśmy się bardzo wiele.

REKLAMA

Perspektywa pacjencka

Równie dobrze układała się nasza współpraca z pacjentami. Nikt nie miał oporów z nami rozmawiać, ani też nie dziwiła nikogo nasza obecność. Kilkukrotnie, wspólnie z lekarzem, udało nam się wykonać przegląd lekowy i rozwiązać przy tym kilka problemów lekowych, czy też zasugerować zmianę postaci leku. Pacjentom towarzyszyliśmy też wielokrotnie w drodze na badania czy podczas zabiegów. Zdarzyło się też, że pacjenci cieszyli się z naszej obecności, która to ich uspokajała.

REKLAMA

Wiedza kliniczna nie tylko dla farmaceutów klinicznych

Nasze pilotażowe praktyki, mimo być może niewielkiego związku z faktycznymi obowiązkami farmaceuty klinicznego, oceniam bardzo pozytywnie. Wiedza, którą nabyłem w dwa tygodnie dotycząca funkcjonowania oddziału, podstaw różnorakich badań diagnostycznych, ich interpretowania, czy też samego leczenia i dawkowania jest nieoceniona i niedostępna na studiach. Obserwowanie pracy szpitala wydaje się cennym doświadczeniem nie tylko w perspektywie pracy farmaceuty klinicznego, ale również z perspektywy aptecznej. Zrozumienie roli lekarza, procesu leczenia czy też praktyczne wykorzystanie farmakoterapii pozwala farmaceucie lepiej wykonywać swoją pracę. Widziałem to na własne oczy we Francji, gdzie podczas studiów farmaceutycznych zajęcia w klinikach w późniejszych latach studiów są objęte programem studiów, co znacznie ułatwia studentom nabycie wiedzy praktycznej.

Koniec końców, praktyka na oddziale była cennym doświadczeniem, ale jednocześnie uświadomiła jak wiele jeszcze przed nami, zanim farmaceuta w klinikach stanie się czymś normalnym.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz