REKLAMA
Autor: Karolina Morze Opublikowano: 12 lutego 2019

Studiowałam farmację i przeżyłam!

Artykuł pochodzi z serwisu

Farmacja to nie byle jakie studia, gdzie można sobie balować, a wytrzeźwieć trzeba na czas sesji. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że wymaga się tam nauki oraz poświęcenia czasu. Mimo zarzutów, że program jest nieadekwatny do realiów (ja też mam tutaj zastrzeżenia), są to nadal studia prestiżowe, które powinny kształcić świadomych specjalistów. Warto przestać się nad sobą użalać i stać się jednym z nich.

W odpowiedzi na opublikowany niedawno tekst (Czy warto studiować farmację?), a właściwie na komentarze do tego tekstu, chciałabym powiedzieć, że studiowałam farmację i przeżyłam. Przeżyłam też dwa porody i wciąż codziennie przeżywam potrójne macierzyństwo i wiecie, co? To zdecydowanie bardziej wymagające niż studia farmaceutyczne. Życie w dorosłości jest, jak się okazuje, wymagające.

REKLAMA

Wybór studiów, gdy codzienność składa się zazwyczaj z beztroski i przyjemności decydowania tylko o sobie jest poważnym krokiem w dorosłość. To jedna z tych decyzji, które mogą określić nasze dalsze życie, nadać kierunek naszemu samorozwojowi, pomóc osiągnąć cele i stać się kimś lepszym, stać się specjalistą w jakiejś dziedzinie. Albo zmarnować pięć lat życia i mnóstwo pieniędzy.

REKLAMA

Kubeł zimnej wody

Z perspektywy osiemnastolatka studia brzmią jak niezła przygoda, nawet takie „trudne” kierunki jak medycyna czy farmacja. Wizja przyszłości świeżo upieczonego studenta za kilka lat ratującego ludzkie życie czy tworzącego nowe leki w perfekcyjnie skrojonym kitlu i pięciocyfrową wypłatą co miesiąc wygląda atrakcyjnie w jego głowie. Na którą spada kubeł zimnej wody już na pierwszych zajęciach z chemii nieorganicznej, gdy okazuje się, że droga do celu jest nieco mniej fascynująca niż się spodziewał.

Chemia nieorganiczna, chemia fizyczna, botanika, pozostałe przedmioty pierwszoroczne (i przyznajmy szczerze – wiele w kolejnych latach) wydają się być do nudne i niepotrzebne, bo przecież po farmacji idzie się do apteki, po co więc uczyć się czegoś tak surowego, tak mało pasującego do wizji pracy za pierwszym stołem? A parazytologia? Filozofia? Anatomia? Pamiętam jak wiele razy zadawałam sobie pytanie „po co mi to?”. I ile razy mimo to zaliczałam kolejne kolokwia kosztem czasu wolnego i snu. Okazało się, że wiele z tych nieprzydatnych na pozór informacji przydało mi się w praktyce. Nawet miareczkowanie.

Wtedy wydawało mi się tylko, że czasu wolnego jest mało. Teraz, zarządzając życiem z trójką dzieci śmieję się z siebie z przeszłości. Problemem była słaba organizacja i to, że ktoś wciąż porównywał farmację do innych kierunków studiów, wykazując i przekonując jak ciężko nam i źle, jak fatalnie jesteśmy traktowani przez program studiów, jacy jesteśmy poszkodowani. I roszczeniowi, ale ta refleksja przyszła później.

Studia inne niż wszystkie

Farmacja to nie byle jakie studia, gdzie można sobie balować, a wytrzeźwieć trzeba na czas sesji. Nie powinno być więc zaskoczeniem, że wymaga się tam nauki oraz poświęcenia czasu. Mimo zarzutów, że program jest nieadekwatny do realiów (ja też mam tutaj zastrzeżenia), są to nadal studia prestiżowe, które powinny kształcić świadomych specjalistów. Warto przestać się nad sobą użalać i stać się jednym z nich.

Nie tylko aptekarzem, bo choć to praca cudownie stabilna (nie mam na myśli gwarancji zatrudnienia, to inna sprawa), wiadomo, że nie wszystkim odpowiada i nie na każdym etapie kariery. Możliwości jest naprawdę wiele, ale nie wszystkie tak łatwo dostępne czy oczywiste. A jeśli żadna z dostępnych opcji nie jest interesująca – można stworzyć swoją własną! Stabilność jaką mamy w dzisiejszych czasach, dostęp do mediów, możliwości szkoleniowe – dzięki temu możemy więcej niż kiedykolwiek. Jeśli odważymy się wyjść poza schemat. A dzięki tak obszernemu wykształceniu jakie oferują studia – możemy to zrobić.

Do czego zachęcam. Fatalnie jest utknąć w pracy, która nas wypala. Dla niektórych studia to był czas zmarnowany, bo rzeczywistość pracy w aptece nie spełniła ich oczekiwań lub nie odnaleźli się w realiach współczesnego aptekarstwa. Osobiście z perspektywy magistra farmacji z zaledwie sześcioletnim stażem, matki trójki dzieci, na tym etapie kariery stwierdzam, że był to czas dobrze wykorzystany. Mam własny gabinet, rzadko już teraz pracuję w aptece. Wyszłam poza schemat i Was też do tego zachęcam.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ