REKLAMA

STUDIUM PRZYPADKU – CZY LEKIEM NA KASZEL MOKRY MOŻEMY LECZYĆ KASZEL SUCHY

Do apteki zgłasza się 35-letni mężczyzna, z zawodu nauczyciel, prosząc nas o poradę. Od 3 dni zmaga się z objawami silnego przeziębienia – mocno rozwiniętym nieżytem nosa, podwyższoną temperaturą do 37,7°C, bólem głowy i dokuczliwym kaszlem. Z wywiadu z pacjentem możemy dowiedzieć się, że dotychczas nie stosował on miejscowo działających kropli do nosa. Dodatkowo zażywał lek p/bólowy oparty na paracetamolu oraz syrop na kaszel, posiadający w swoim składzie kodeinę. Niestety – objawy choroby nie ustępują, a pacjentowi wydaje się wręcz, że nabierają one na sile. Dodatkowo kaszel, choć obecnie bez odkrztuszania zaczyna mu przeszkadzać coraz bardziej, a katar coraz mocniej utrudniać mu oddychanie przez nos.
Pacjent prosi o poradę mającą na celu złagodzenie objawów kaszlu, nieżytu nosa oraz ewentualnym doborze kompleksowego preparatu na dokuczające mu objawy.

ROZPOZNANIE

W powyższym przypadku mamy do czynienia z klasycznym wirusowym zakażeniem górnych dróg oddechowych. 80-90% infekcji w obrębie nosogardła i krtani wywoływane jest właśnie przez wirusy [1]. Klasyczny przebieg infekcji wirusowej ma charakter samoograniczający się, jednak leczenie objawowe – stosowane racjonalnie – jest jak najbardziej wskazane, gdyż pozwala na przynajmniej częściowe zniesienie dokuczających pacjentowi objawów [2].
Infekcję wirusową (trwającą zwykle około 7-10 dni) podzielić można na 2 fazy:

• Obrzękowo-wysiękową – trwającą ok. 3-4 dni
• Obturacji gęstej – następującą po fazie I [2].

Faza I charakteryzuje się stanem podgorączkowym, zatkaniem nosa, bólem głowy i suchym, nieproduktywnym kaszlem. W wyniku dalszej sekrecji wydzieliny w błonach śluzowych dróg oddechowych oraz tworzenia się mostków disiarczkowych między składnikami śluzu dochodzi do jej zagęszczenia, wysuszenia i wzrostu jej lepkości, co manifestuje rozpoczęcie II fazy infekcji wirusowej. Charakterystycznym objawem tej fazy jest zmiana rodzaju kaszlu na produktywny [2,3]. W niektórych przypadkach może dojść do wydłużenia czasu trwania infekcji w wyniku nadkażenia bakteryjnego. Odpowiednim sposobem leczenia pozostaje wtedy jednak już antybiotykoterapia.
Rozpatrując etapy infekcji wirusowej w kontekście jednego z jej objawów, tj. kaszlu warto wspomnieć o jego klasyfikacji i funkcji jaką pełni w trakcie choroby.

KASZEL JAKO OBJAW NIE ZAWSZE NEGATYWNY

Pod pojęciem kaszlu kryje się odruch bezwarunkowy, wyzwalany w wyniku pobudzenia tzw. punktów kaszlowych, będących swoistymi receptorami kaszlu i umiejscowionymi m.in. w tchawicy, oskrzelach, krtani i nosogardle [4,5]. Kaszel pełni funkcje oczyszczające drogi oddechowe i jako składowa mechanizmów obronnych organizmu nie powinien być bez powodu tłumiony [2]. Biorąc pod uwagę charakter kaszlu wyróżniamy 2 podstawowe jego rodzaje:

• Kaszel suchy – nieproduktywny – charakterystyczny dla I fazy infekcji
• Kaszel mokry – produktywny – z koniecznością odkrztuszania wydzieliny [2,6].

Rozpatrując przypadek naszego pacjenta mówimy jeszcze o kaszlu suchym, gdyż pacjent nie zgłasza nam problemu z zalegającą w drogach oddechowych wydzieliną. Niemniej jednak trzeci dzień infekcji wskazywać może na powolną tendencję do zmiany rodzaju kaszlu z suchego na mokry. Dodatkowo pacjent zgłasza nam fakt postępującego utrudnienia w oddychaniu i zwiększania się uczucia zatkania nosa. Może mieć to związek ze wzrostem sekrecji wydzieliny w błonach śluzowych nosa i zatok, co w konsekwencji prowadzić będzie do jej zagęszczenia i utrudnienia w odkrztuszaniu. W jaki zatem sposób można pomóc pacjentowi?

MOŻLIWE KIERUNKI TERAPII

Mając na uwadze fakt, iż hamowanie odruchu kaszlowego może nieść ze sobą niebezpieczne konsekwencje w postaci blokowania odprowadzania wydzieliny z dróg oddechowych duża część zaleceń terapii kaszlu infekcyjnego mówi o tym, aby nie stosować leków p/kaszlowych, zwłaszcza kodeiny i dekstrometorfanu – działających ośrodkowo [6]. Okazują się one niewystarczająco skuteczne, a możliwe działania niepożądane dodatkowo ograniczają ich zastosowanie. Z tego względu lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w naszym przypadku leku na kaszel mokry, pomimo stwierdzenia u pacjenta kaszlu nieproduktywnego (który za chwilę zmieni formę na produktywny z racji dalszego postępu infekcji wirusowej).
Wśród dostępnych nam substancji, mających zastosowanie w terapii kaszlu mokrego wymienić należy:

• Mukolityki – mające za zadanie rozrzedzić wydzielinę
• Mukokinetyki – o działaniu wykrztuśnym [6].

W kontekście wspomnianego na początku rozważań pacjenta wartą polecenia grupą będą mukokinetyki, które oprócz wspomagania ruchu rzęsek zwiększają objętość zalegającej wydzieliny i zmniejszają jej lepkość, m.in. poprzez hamowanie uwalniania mucyny – związku odpowiedzialnego za wzrost lepkości śluzu [6,7]. Przedstawicielem tej grupy związków jest chociażby gwajafenezyna, która wg badań ma zdolność zmniejszania wrażliwości na odruch kaszlowy u pacjentów objętych zakażeniem górnych dróg oddechowych, u których receptory kaszlu są stale w fazie nadreaktywności [8]. Wymienione właściwości gwajafenezyny jako związku na kaszel pozwalają na zastosowanie jej u naszego pacjenta.

CO ZATEM POLECIĆ PACJENTOWI?

Kierując się dobrem pacjenta oraz chęcią zmniejszenia stopnia uciążliwości dokuczających mu objawów warto zasugerować mu preparat, który:

• zmniejszy dolegliwości kaszlowe i zapobiegnie rozwojowi nadkażenia bakteryjnego
• obkurczy naczynia krwionośne w obrębie nosa i zatok, co przyczyni się do ułatwienia oddychania
• ograniczy ból głowy oraz podwyższoną temperaturę ciała
• zmniejszy obrzęk nosa i ułatwi oddychanie.

Dodatkowo atutem takiego leku byłaby możliwość skoncentrowania wszystkich tych właściwości w jednym preparacie, co zaoszczędzi pacjentowi konieczność sięgania kilkukrotnie po różne leki. Odpowiedzią na powyższe założenia może być Theraflu Total Grip, posiadający w swoim składzie paracetamol (500mg), fenylefrynę (6,1mg) i gwajafenezynę (100mg) [9]. Wygodna forma kapsułek sprawia dodatkowo, że przyjęcie leku nie będzie stwarzało problemu dla pacjenta, biorąc pod uwagę specyfikę jego pracy, a zastosowana gwajafenezyna będzie odpowiedzią na męczący pacjenta kaszel.
Uzupełnieniem terapii (w przypadku znacznego upośledzenia drożności nosa) może być zastosowany miejscowo preparat z ksylometazoliną, tj. Otrivin 0,1% [10]. Zaletą miejscowego działania będzie ustąpienie dolegliwości związanych z nieżytem nosa już w ciągu 2 minut od podania donosowego, a efekt powinien utrzymywać się nawet do 12 godzin [10].

CHPL/CHTHRFL/0067/17a

Literatura:
1. Infekcje dróg oddechowych u dzieci, Joanna Lange, Honorata Marczak, pediatria.mp.pl
2. Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych, Piotr Albrecht, Medycyna Rodzinna 6/2004, 268-277
3. Leczenie kaszlu infekcyjnego, lek. med. Maciej Rygalski, prof. dr hab. n. med. Edward Zawisza, Lek w Polsce, VOL 25 NR 8’15 (291)
4. Kaszel – klasyfikacja i leczenie, A. Danysz, A. Kwieciński, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, Nr I/2007
5. Kaszel – przyczyny, podział, zasady postępowania, dr n. med. Przemysław Nowak, Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, Nr 2, 2007
6. Leczenie objawowe zakażeń dróg oddechowych, Piotr Albrecht, Andrzej Radzikowski, Nowa Medycyna, 1/2009, 21-26
7. Effect of guaifenesin on mucin production, rheology, and mucociliary transport in differentiated human airway epithelial cells, Jean Clare Seagrave, Helmut Albrecht, Yong Sung Park, Bruce Rubin, Gail Solomon, Chul Kim, Experimental Lung Research, Volume 37, 2011
8. Leki roślinne stosowane w chorobach układu oddechowego, Dorota Szumny, Emilia Szypuła, Maciej Szydłowski, Ewa Chlebda, Monika Skrzypiec-Spring, Antoni Szumny, Dent. Med. Probl. 2007, 44, 4, 507-515
9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Theraflu Total Grip.
10. Charakterystyka Produktu Leczniczego Otrivin 1mg/ml.

REKLAMA
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz