Suplementy diety: znakowanie większym problemem niż skład | farmacja.pl

Suplementy diety: znakowanie większym problemem niż skład

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-15 09:19:03 /

Najczęstszą przyczyną dyskwalifikowania suplementów diety przez organy kontroli państwowej wcale nie jest ich skład i obecność w nich substancji niedozwolonych. Znacznie większym problemem jest naruszanie przepisów regulujących kwestii ich znakowania...

W Polsce suplementy diety podlegają nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu suplementy diety przeprowadzane są urzędowe kontrole żywności, których zakres i częstotliwość wynika z oceny ryzyka. Już od 2008 roku Główny Inspektor Sanitarny zobowiązał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych do zwiększonego nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oferowanymi do sprzedaży przez internet. Informacje o wynikach przeprowadzanych działań przesyłane są do Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Określono 12 kierunków badań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej środków spożywczych, tj. pod katem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (w tym Salmonelli, Listerii), metali szkodliwych dla zdrowia, pozostałości pestycydów, mikotoksyny, zanieczyszczeń azotanami, substancji dodatkowych dozwolonych, obecności organizmów GMO, znakowania, badania w kierunku organoleptycznym, zanieczyszczeń biologicznych, zanieczyszczeń fizycznych oraz innych parametrów - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację posłankę Dorotę Niedzielę.

Z danych wskazanych w rocznych sprawozdaniach MZ-48 wynika, iż najczęstszą przyczyną zdyskwalifikowania przez organy urzędowej kontroli suplementów diety było naruszanie przepisów regulujących kwestie ich znakowania. W znacznie mniejszym stopniu przyczyną zdyskwalifikowania próbek suplementów diety były badania przeprowadzone w kierunku substancji dodatkowych dozwolonych, badań organoleptycznych oraz tzw. „innych parametrów”, co zostało wskazane w tabeli poniżej.Ponadto Minister Zdrowia informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny podejmuje skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie z rynku produktów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. Należy także mieć na względzie, iż w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej funkcjonuje system RASFF, czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach, który jest europejskim systemem służącym do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli o żywności, paszy i materiałach lub wyrobach do kontaktu z żywnością, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska oraz o działaniach następczych prowadzonych w wyniku zidentyfikowania takich produktów.

W sytuacji gdy wykryte zostaje zagrożenie związane z żywnością, paszą lub wyrobem/materiałem do kontaktu z żywnością, krajowy punkt kontaktowy danego członka sieci ma za zadanie przygotować tzw. powiadomienie na specjalnie dla tego celu stworzonym formularzu powiadomienia.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj