REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 1 czerwca 2018

Światowy Dzień Bez Tytoniu

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Głównym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2018 jest “Tytoń i choroby serca”. Kampania zwiększy świadomość na temat:

 • związku między tytoniem a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), w tym udarem, które łącznie są wiodącymi światowymi przyczynami śmierci;
 • działań i środków, które kluczowi odbiorcy, w tym rządy i społeczeństwo, mogą podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia serca powodowanego przez tytoń.

Światowy dzień bez tytoniu 2018 zbiega się z szeregiem globalnych inicjatyw i możliwości mających na celu rozwiązanie problemu epidemii tytoniu i jej wpływu na zdrowie publiczne, w szczególności powodując śmierć i cierpienie milionów ludzi na całym świecie. Działania te obejmują inicjatywy Global Hearts wspierane przez WHO i inicjatywy RESOLVE, których celem jest zmniejszenie liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia i poprawy opieki, oraz trzecie posiedzenie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zapobiegania i kontroli NDPs, które odbędzie się w 2018 r.

REKLAMA


Jak tytoń zagraża zdrowiu serca ludzi na całym świecie

Światowy dzień bez tytoniu 2018 będzie koncentrować się na wpływie tytoniu na zdrowie sercowo-naczyniowe ludzi na całym świecie.Używanie tytoniu jest ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i chorób naczyń obwodowych. Pomimo znanych szkodliwości tytoniu dla zdrowia serca i dostępności rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów i chorób, wiedza wśród dużej części społeczeństwa, że ​​tytoń jest jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, jest niewielka.

REKLAMA


Fakty na temat tytoniu, serca i innych chorób sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) zabijają więcej osób niż jakakolwiek inna przyczyna śmierci na całym świecie, a palenie tytoniu i narażenie na dym tytoniowy z drugiej ręki przyczynia się do około 17% wszystkich zgonów z powodu chorób serca. Używanie tytoniu jest drugą główną przyczyną CVD, po nadciśnieniu.

Światowa epidemia tytoniu zabija każdego roku ponad 7 milionów ludzi, z czego blisko 900 000 to osoby niepalące umierające z powodu wdychania dymu z drugiej ręki. Prawie 80% z ponad 1 miliarda palaczy na całym świecie żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie ciężar chorób i zgonów związanych z paleniem tytoniu jest najcięższy.

Działania WHO MPOWER są zgodne z Ramową konwencją WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (WHO FCTC) i mogą być stosowane przez rządy w celu ograniczenia używania tytoniu i ochrony ludzi przed chorobami niezakaźnymi.

Środki te obejmują:

 • Monitorowanie polityki używania tytoniu i zapobiegania mu;
 • Ochrona ludzi przed narażeniem na dym tytoniowy, tworząc całkowicie wolne od dymu wnętrza publiczne, miejsca pracy i transport publiczny;
 • Oferowanie pomocy w rzuceniu palenia tytoniu (pokrywane koszty, wsparcie dla całej populacji, w tym krótkie porady ze strony pracowników służby zdrowia i krajowych bezpłatnych połączeń wychodzących);
 • Ostrzeganie przed niebezpieczeństwami związanymi z tytoniem, wdrażając zwykłe / standaryzowane opakowania i / lub duże ostrzeżenia zdrowotne na wszystkich opakowaniach tytoniu oraz wdrażaj skuteczne kampanie antytytoniowych środków masowego przekazu, które informują opinię publiczną o szkodliwości używania tytoniu i narażeniu na dym tytoniowy z drugiej ręki.
 • Egzekwowanie zakazów reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych
 • Podnoszenie podatków od wyrobów tytoniowych

Kampania “Cele świata bez tytoniu 2018”

Światowy dzień bez tytoniu 2018 ma na celu:

 • Podkreślenie powiązania między stosowaniem wyrobów tytoniowych a chorobami serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowymi.
 • Zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
 • Zapewnienie społeczeństwu, rządom i innym osobom możliwości zaangażowania się w promowanie zdrowia serca poprzez ochronę ludzi przed używaniem wyrobów tytoniowych.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych