Świecące komórki macierzyste i regeneracja mózgu | farmacja.pl

Świecące komórki macierzyste i regeneracja mózgu

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-23 10:22:03 /

Odkrywanie tajemnic mózgu to nadal poważne przedsięwzięcie, mimo postępów w nauce i technologii. Europejscy badacze stworzyli unikatową platformę do badań przedklinicznych na potrzeby monitorowania skuteczności przeszczepionych komórek macierzystych lub nanocząsteczek u żywych myszy.

W ramach projektu GLOWBRAIN (Combining stem cells and biomaterials for brain repair - unlocking the potential of the existing brain research through innovative in vivo molecular imaging) badacze połączyli obrazowanie bioluminescencyjne (BLI) i obrazowanie rezonansu magnetycznego (MRI) w celu obrazowania mózgu w mysich modelach choroby. Ich celem była optymalizacja komórek macierzystych i biomateriałów w celu usprawnienia dostarczania komórek macierzystych i ich integracji w mózgu oraz wizualizacji tego procesu w mysich modelach udaru mózgu.

Członkowie projektu GLOWBRAIN zatrudnili siedmiu naukowców doświadczonych w dziedzinie komórek macierzystych, biomateriałów oraz obrazowania in vivo. Równolegle zmodernizowano infrastrukturę poprzez pozyskanie systemów do przeprowadzania badań MRI i BLI na małych zwierzętach.

Zespół projektu GLOWBRAIN rozpoczął od opracowania kilku unikatowych transgenicznych mysich modeli ze znacznikami molekularnymi zapalenia mózgu i jego regeneracji. Jednym z głównych osiągnięć było zgłoszenie patentu mysiego modelu przerywanej hipoksji, która reprezentuje obturacyjny bezdech senny u ludzi. Ponadto badacze zoptymalizowali i ustandaryzowali protokoły badania biokompatybilności, hodowli i różnicowania komórek macierzystych, przeszczepu komórek mózgu, a także obrazowania in vivo i ex vivo.
Naukowcy wykorzystali lucyferazę oraz cząsteczki nadparamagnetyczne jako znaczniki w celu wizualizacji przeszczepionych komórek macierzystych, które zintegrowały się z komórkami mózgu myszy. Zastosowana strategia podwójnego oznaczania jest unikatowa — precyzyjna lokalizacja i charakteryzacja zdarzeń molekularnych i komórkowych jest teraz możliwa dzięki zastosowaniu obrazowania wielomodalnego. To podejście zostało z powodzeniem wykorzystane na potrzeby śledzenia populacji przeszczepionych komórek macierzystych i oceny ich dystrybucji w mózgu myszy.

Cele i działania projektu zostały szeroko rozpowszechnione poprzez stronę internetową projektu, a także profil na Facebooku oraz filmy w serwisie YouTube. Na podstawie wyników projektu wydano 13 publikacji naukowych, wygłoszono 16 publicznych wykładów, napisano 7 rozpraw doktorskich i 74 abstrakty, a także zorganizowano 3 sesje warsztatów i dwa wydarzenia publiczne. Działania prowadzone w ramach projektu zaowocowały również sfinansowaniem 18 dodatkowych stypendiów na badania ściśle powiązane z projektem GLOWBRAIN.

Platforma do przedklinicznych badań komórek macierzystych w mózgu żywych myszy opracowana w ramach projektu GLOWBRAIN umożliwia badanie obiecujących związków do leczenia udaru mózgu i innych stanów neurodegeneracyjnych. Ta platforma badawcza może zrewolucjonizować badania nad mózgiem oraz pozwolić na szybszą komercjalizację ich wyników, co zapewniłoby UE przewagę w sektorze medycyny regeneracyjnej i obrazowania molekularnego.

Źródło: cordis.europa.eu

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj