REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
04.03.2021
Szczepienia przeciwko COVID-19 - bieżący stan
Liczba zaszczepionych w Polsce
Liczba zaszczepionych w Polsce
3 465 576 + 82 150
Liczba zaszczepionych na Świecie
Liczba zaszczepionych na Świecie
268 570 000 + 19 310 000
Liczba zaszczepionych w Polsce
Liczba dawek dostarczonych do Polski
4 466 360 + 0

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Rejestracja na szczepienia

Telefon na całodobową i bezpłatną infolinię 989

 
Rejestracji może dokonać sam zainteresowany lub ktoś z rodziny. Aby się zapisać, wystarczy numer PESEL. Nie jest wymagany numer telefonu komórkowego, ale jeżeli go podamy, otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
 
W czasie rejestracji, wybieramy dokładny termin i miejsce szczepienia. Jeżeli podaliśmy numer telefonu, otrzymamy SMS potwierdzający umówienie wizyty.

Rejestracja elektroniczna przez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

 
System zaproponuje 5 dostępnych terminów w znajdujących się blisko naszego adresu punktach szczepień. Jeśli żaden z terminów nie będzie odpowiedni bądź będziemy chcieli zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – istnieje taka możliwość. Należy wtedy skorzystać z dostępnej wyszukiwarki i wskazać odpowiadającą datę oraz lokalizację.
 
Po dokonaniu rezerwacji, otrzymamy powiadomienie SMS. Odpowiednie przypomnienie dostaniemy także na dzień przed planowanym terminem szczepienia. By skorzystać z takiej formy rejestracji, musimy posiadać Profil Zaufany. Gdy takiego nie mamy, powinniśmy skontaktować się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień bądź skorzystać z pomocy naszej przychodni.

Kontakt z wybranym punktem szczepień

 
Gdy chcemy zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień, powinniśmy się z nim skontaktować. Jeżeli w wybranym punkcie nie znaleźliśmy odpowiedniego terminu, powinniśmy zadzwonić na infolinię NFZ pod numer 989. 
 
Konsultanci pomogą nam w znalezieniu innego, dogodnego punktu szczepień z odpowiadającym terminem.

Podział na grupy szczepionych

Pracownicy:

 • szpitali węzłowych,
 • pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
 • aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).
Ponadto:
 • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
 • pracownicy firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
 • rodzice wcześniaków.
 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz innych miejsc stacjonarnego pobytu,
 • osoby powyżej 60.roku życia w kolejności od najstarszych,
 • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,
 • nauczyciele.
 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 bądź w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.
 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.
REKLAMA

Porównanie szczepionek

Producent Liczba dawek  Temperatura przechowywania Cena    Liczba dawek zamówionych przez Polskę
Pfizer BioNTech 2 dawki, 1. i 21. dzień -70ºC 12 euro 16,74 mln
Moderna 2 dawki, 1. i 28. dzień -20ºC 18 dolarów 6,69 mln
CureVac 2 dawki, 1. i 28. dzień 2-8ºC 10 euro 5,65 mln
Janssen 1 lub 2 dawki 2-8ºC 8,5 dolara 16,98 mln
Astra-Zeneca 2 dawki, 1. i 28. dzień 2-8ºC  1,78 euro 16 mln

Rozmowy z ekspertami