REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 31 maja 2019

Szczepienie w aptece? Możliwe już teraz, ale nie przez farmaceutę…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Prawnicy kancelarii DZP przygotowali dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy raport dotyczący zwiększenia dostępności szczepień zalecanych. Wskazują w nim między innymi na prawną sytuację dotyczącą możliwości przeprowadzania szczepień w apteka i przez farmaceutów.

Zdaniem ekspertów co do zasady przeprowadzanie szczepień w aptekach jest już możliwe w obecnym stanie prawnym. Mogę je wykonywać jednak tylko praktyki lekarskie lub pielęgniarskie. Farmaceuci aktualnie takich uprawnień nie posiadają. Zdaniem prawników z kancelarii DZP aby uniknąć wątpliwości prawnych, zasadne byłoby jednak uzyskanie stanowiska organów administracji potwierdzającego możliwość wykonywania szczepień w aptekach (czytaj również: Pilotażowy projekt szczepień w aptekach zwiększył wyszczepialność o 32%!).

– W tym celu rekomendujemy potwierdzenie braku ograniczeń w zakresie przeprowadzania szczepień w aptece na podstawie art. 86 Prawa farmaceutycznego, który stanowi o zakresie działalności aptek. Jest to możliwe poprzez wydanie Rozporządzanie Ministra Zdrowia na podstawie art. 76 ust. 9 Prawa farmaceutycznego lub przynajmniej poprzez oficjalną interpretację Ministra Zdrowia – wskazują eksperci.

REKLAMA

Ponadto ich zdaniem zasadne jest też potwierdzenie, że szczepienie w aptekach i informowanie o tym nie stanowi reklamy aptek. W tym celu należy znowelizować art. 94a Prawa farmaceutycznego. W zakresie samego przeprowadzania szczepienia wystarczy działanie dotyczące art. 86 Prawa farmaceutycznego. Dodatkowo możliwa jest aktualizacja aktów wykonawczych określających wymogi lokalowe apteki, w taki sposób, żeby jasno określić wymogi dla przeprowadzania szczepień (czytaj również: Szczepienia w aptekach – Niemcy są na tak).

REKLAMA

Przeprowadzanie szczepień przez farmaceutów

W chwili obecnej brak jest możliwości przeprowadzania szczepień przez aptekarzy. Aby to było możliwe, konieczne jest przyjęcie znacznie większych zmian w przepisach. Jako pierwszy krok eksperci wskazują na rozszerzenie zakresu „opieki farmaceutycznej” poprzez zmianę art. 2a Ustawy o izbach aptekarskich w taki sposób, aby objąć możliwość przeprowadzania szczepień (czytaj również: Brytyjscy farmaceuci chętnie wykonują szczepienia w aptekach).

– Pod drugie, umożliwienie farmaceutom wykonywania szczepienia poprzez dodanie modyfikacji brzmienia art. 17 ust. 6 Ustawy o chorobach zakaźnych poprzez dodanie w wyliczeniu zawodu farmaceuty oraz dodatkowo stworzenie przez izbę aptekarską stosowanych kursów – piszą eksperci DZP.

Ważne jest również wprowadzenie regulacji do Prawa farmaceutycznego i Ustawy o działalności leczniczej, pozwalającej farmaceutom przeprowadzać szczepienia oraz stworzenie odpowiedniego nadzoru nad warunkami ich przeprowadzania w aptece. W tym celu – zdaniem ekspertów – zasadne jest stworzenie rejestru aptek oferujących przeprowadzanie szczepienia (czytaj również: Farmaceuci szpitalni za szczepieniami).

– Dodatkowo możliwa nowelizacja art. 17 ust. 2 Ustawy o chorobach zakaźnych i odpowiednio Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych w takich sposób, aby pozwolić na kwalifikacje pacjentów do szczepienia przez farmaceutów oraz odpowiednie zmiany pozwalające na ordynowanie im szczepionek – piszą eksperci.

Cały Raport dostępny na stronach kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Źródło: ŁW/DZP

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych