Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 26 lipca 2018

Szczepionka na grypę droższa niż w zeszłym roku. Wszystko przez refundację?

Artykuł pochodzi z serwisu

Od lipca szczepionka Vaxigrip Tetra została wpisana na listę refundacyjną. Cena urzędowa, po jakiej sprzedaje ją Sanofi, to obecnie 35,83 zł. W ubiegłym roku kiedy nie była jeszcze refundowana, można było ją jednak kupić już za niecałe 30 zł. Samorząd Poznania na potrzeby własnego programu darmowych szczepień kupił je hurtowo w cenie 18 zł za sztukę. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że wszystko odbyło się jak należy…

Eksperci obawiają się, że wyniku podniesienia ceny szczepionki dla osób, którym nie przysługuje na nie refundacja, spadnie liczba chętnych do jej zakupu (fot. Shutterstock)

Cena urzędowa Vaxigrip Tetra, po jakiej sprzedaje ją Sanofi, to obecnie 35,83 zł. A cena obowiązująca w aptekach to aż 45,76 zł. Pacjentom po 65. roku życia połowę tej kwoty zapłaci NFZ. Wszyscy inni będą musieli zapłacić 100 proc. A ponieważ Vaxigrip Tetra jest teraz refundowany, o żadnym upuście nie może być mowy.

– Według producenta, koncernu Sanofi, cena katalogowa szczepionki wynosiła w ubiegłym roku 49,90 zł. W praktyce nigdzie jednak aż tyle nie kosztowała. Ile dokładnie? W przypadku leków bez refundacji nie obowiązują sztywne ceny i marże, więc hurtownie sprzedawały Vaxigrip do aptek i poradni za 20-25 zł, a w aptekach pacjenci płacili na ogół 30-35 zł. W poradniach sieci LUX MED szczepionka wraz z podaniem kosztowała 36 zł, a w przychodni Puls w Częstochowie za tę samą usługę pacjenci płacili tylko 25 zł. Samorząd Poznania, który jak wiele innych miast realizuje program darmowych szczepień przeciw grypie dla osób starszych, kupił VaxigripTetra w cenie jedynie 18 zł za sztukę – pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza.

Dlaczego szczepionka podrożała?

– W porównaniu do innych państw Unii Europejskiej cena szczepionki Vaxigrip Tetra podana w obwieszczeniu ministra zdrowia jest najniższa – odpowiada Monika Chmielewska-Żehaluk, rzeczniczka Sanofi w Polsce.

Krzysztof Jakubiak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, opisuje, jak zgodnie z ustawą refundacyjną powinien przebiegać proces wpisywania konkretnego specyfiku na listę leków refundowanych. I zapewnia, że w przypadku szczepionki wszystko odbyło się jak należy: ministerstwo uwzględniło m.in. korzyści zdrowotne i wpływ na wydatki NFZ. Poza tym wpisanie Vaxigripu na listę leków refundowanych poprzedziły negocjacje cenowe z producentem.

– Należy dodać, że ustawa o refundacji przewiduje możliwość zawierania instrumentów dzielenia ryzyka – pisze dalej Jakubiak. – Instrumenty dzielenia ryzyka to zapisane w umowie z firmą sposoby na to, by NFZ płacił jej za lek mniej, niż wynika to z ministerialnego obwieszczenia, na przykład wtedy, gdy sprzeda się go dużo.

Jakubiak sugeruje więc, że kwota 22,88 zł to tylko oficjalna cena za szczepionkę. A jaka może być nieoficjalna?

– Instrumenty dzielenia ryzyka są poufne – odpowiada rzecznik.

Eksperci obawiają się, że wyniku podniesienia ceny szczepionki dla osób, którym nie przysługuje na nie refundacja, spadnie liczba chętnych do jej zakupu.

Więcej na ten temat pisze [b]Gazeta Wyborcza

Tagi: 

Artykuł Szczepionka na grypę droższa niż w zeszłym roku. Wszystko przez refundację? pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz