REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 26 lipca 2018

"Cicha epidemia" coraz częstszą przyczyną hospitalizacji

Artykuł pochodzi z serwisu

Szacuje się, że 44% pacjentów osiągających wiek 75 lat ma więcej niż jedną dolegliwość, a 9% ma 4 lub więcej chorób wymagających stosowania leków. Jednocześnie połowa pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza, co jest częstą przyczyną ich działań niepożądanych kończących się pobytem w szpitalu. To niebezpieczne zjawisko można nazwać „cichą epidemią”…

WHO oszacowała, że brak stosowania się do wskazówek lekarza jest przyczyną od 21 do 36% niepożądanych działań lek leków, którym można byłoby zapobiec (fot. Shutterstock)

W najnowszym „Biuletynie bezpieczeństwa produktów leczniczych” wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych można przeczytać alarmujący artykuł „Niepożądane działania leków, jako przyczyna przyjęć do szpitala pacjentów w podeszłym wieku”.

REKLAMA

Autorzy wskazują, że według szacunków 44% pacjentów osiągających wiek 75 lat ma więcej niż jedną dolegliwość, a 9% ma 4 lub więcej chorób wymagających stosowania leków. Jednocześnie połowa pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza, co jest częstą przyczyną ich działań niepożądanych. Jednocześnie szacuje się, że 50% pacjentów nie stosuje leków zgodnie z zaleceniami lekarza.

REKLAMA

– Brak uwzględnienia przez pacjenta wskazówek lekarza wymienia się jako jeden z rodzajów błędów w podawaniu leków. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że około połowa pacjentów nie stosuje się do tych zaleceń. Można więc nazwać to zjawisko „cichą epidemią” – piszą autorki artykułu, Agata Maciejczyk i Magdalena Jabłońska z Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych.

WHO oszacowała, że brak stosowania się do wskazówek lekarza jest przyczyną od 21 do 36% niepożądanych działań lek leków, którym można byłoby zapobiec – w tym narastania oporności bakterii na antybiotyki, nieskuteczności leczenia, przedłużenie hospitalizacji czy zwiększenia kosztów terapii.

Autorki wskazują, że w Szwajcarii w Lozannie stworzono program dotyczący stosowania się pacjenta do wskazówek jak przyjmować lek. Obejmuje on między innymi rozmowę pacjenta z farmaceutą ustalającą, jakie leki przyjmuje pacjent, z codzienną informacją zwrotną o wypełnianiu zaleceń.

Przyczyną wielu działań niepożądanych są interakcje lekowe. Obliczono, że ryzyko interakcji wynosi 81% gdy pacjent przyjmuje 15 lub więcej leków, w porównaniu z 11% gdy stosuje 2 do 4 leków. Do zdecydowanie najczęstszych należą interakcje między warfaryną i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub aspiryną, amiodaronem a digoksyną, amiodaronem a fenotiazyną, beta-adrenolitykiem a werapamilem.

W grupie leków powodujących najwięcej niepożądanych działań wymagających hospitaliacji znalazły się leki hematologiczne, głównie przeciwzakrzepowe, w tym warfaryna, kwas acetylisalicylowy, klopidogrel i niskocząsteczkowe heparyny. Terapia lekami przeciwzakrzepowymi było przyczyną około 75% przyjęć do szpitala związanych z farmakoterapią.

Leki przeciwbólowe, w tym główne NLPZ stały się przyczyną 6,2-17,8% przyjęć do szpitala. Najczęstszym działaniem niepożądanym wymagającym hospitalizacji, były w tych przypadkach krwawienia z przewodu pokarmowego. Zalecanym lekiem przeciwbólowym pierwszej linii jest paracetamol, choć jego przedawkowanie jest najczęstszą przyczyną niewydolności wątroby.

Problem hospitalizacji wynikających z działań niepożądanych leków to problem szczególnie palący wśród starszych pacjentów. Z badania przeprowadzonego we Włoszech wynika, że u osób starszych występują one 4 do 7 razy częściej. Grupą obarczoną największym ryzykiem są starsze kobiety cierpiące na kilka chorób.

Rosną również koszy leczenia niepożądanych działań lekowych i przykładowo już w roku 2006 wynosiły w Hiszpanii 272 miliony, w porównaniu z 226 milionami w roku 2001.

Źródło: Biuletyn bezpieczeństwa produktów leczniczych

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych