REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 2 sierpnia 2018

Tafinlar/Mekinisto w adiuwantowym leczeniu czerniaka BRAF V600(+)

Artykuł pochodzi z serwisu
Badanie fazy III wykazało zmniejszenie o 53% ryzyka nawrotu lub zgonu w wyniku połączenia inhibitorów BRAF i MEK jako terapii uzupełniającej w porównaniu z placebo. Wydłużenie czasu przeżycia bez przerzutów przy zastosowaniu kombinacji Tafinlar + Mekinist obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym w stadium III A, B i C. Jeżeli terapia zostania zatwierdzona, prawdopodobnie będzie pierwszą ukierunkowaną terapią skojarzoną w UE w leczeniu adjuwantowym czerniaka.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) przyjął pozytywną opinię zalecającą zatwierdzenie preparatu Tafinlar® (dabrafenib) w skojarzeniu z Mekinist® (trametynib) do leczenia uzupełniającego u dorosłych pacjentów w stadium III czerniaka z mutacją BRAF V600 po całkowitej resekcji. Zalecenie CHMP opiera się na wynikach badania COMBI-AD, opublikowanego w The New England Journal of Medicine (NEJM).

U pacjentów, u których zdiagnozowano czerniaka w stopniu III, występuje większe ryzyko nawrotu po resekcji chirurgicznej. Badanie COMBI-AD wykazało istotne statystycznie zmniejszenie o 53% ryzyka nawrotu lub zgonu u pacjentów leczonych za pomocą kombinacji skojarzonej BRAF i inhibitora MEK po resekcji chirurgicznej w porównaniu z placebo.

REKLAMA

Szacuje się, że każdego roku w Europie zdiagnozowano w Europie sześć tysięcy przypadków mutacji BRAF z mutacją III stopnia BRAF II. Potencjalne zatwierdzenie może zapewnić pacjentom w UE możliwość zastosowania ukierunkowanej terapii skojarzonej, która podwaja czas przeżycia wolnego od nawrotu w porównaniu z placebo.

REKLAMA

Badanie COMBI-AD

W badaniu COMBI-AD oceniano produkt Tafinlar + Mekinist wśród pacjentów z stadium III, czerniakiem BRAF V600E / K  bez wcześniejszej terapii przeciwnowotworowej, randomizowanych w ciągu 12 tygodni od całkowitej resekcji chirurgicznej. Pacjenci otrzymywali kombinację Tafinlar (150 mg 2x/d) i Mekinist (2 mg 1x/d) (n = 438) lub odpowiadające placebo (n = 432). Po medianie okresu obserwacji wynoszącej 2,8 roku główny punkt końcowy został spełniony, ponieważ terapia skojarzona znacząco zmniejszyła ryzyko nawrotu choroby lub zgonu o 53% w porównaniu z placebo (HR: 0,47 [95% CI: 0,39-0,58]). Wydłużenie czasu przeżycia bez przerzutów (relapse-free survival , RFS) obserwowano we wszystkich podgrupach pacjentów, w tym w stadium III A, B i C. Szacowany jednoroczny, dwuletni i trzyletni RFS był konsekwentnie wyższy niż placebo (jeden rok: 88% vs. 56%, dwa lata: 67% vs. 44%, trzy lata: 58% vs. 39%).  Inne drugorzędne punkty końcowe, w których kombinacja wykazała klinicznie znaczącą korzyść, obejmują przeżycie bez przerzutów odległych (DMFS) (HR: 0,51 [95% CI: 0,40-0,65]) i brak nawrotu (FFR) (HR: 0,47 [95% CI : 0,39-0,57]) [1].

Zdarzenia niepożądane (AE) były zgodne z innymi badaniami Tafinlar + Mekinist i nie zgłoszono nowych sygnałów bezpieczeństwa. Wśród pacjentów leczonych kombinacją najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były gorączka, zmęczenie, nudności, bóle głowy, dreszcze, biegunka, wymioty, bóle stawów i wysypka.

Epidemiologia czerniaka

Każdego roku na świecie jest prawie 200 000 nowych rozpoznań czerniaka (stadium 0-IV), z których około połowa ma mutacje BRAF. Testy biomarkerów mogą określić, czy guz ma mutację BRAF. Czerniak ocenia się na podstawie stopnia przerzutu. W stadium III czerniaka nowotwory rozprzestrzeniły się na regionalne węzły chłonne, wykazując większe ryzyko nawrotów lub przerzutów. Pacjenci, którzy otrzymują leczenie operacyjne w stadium III czerniaka mogą mieć wysokie ryzyko nawrotu, ponieważ komórki czerniaka mogą pozostawać w ciele po operacji; prawie połowa (44%) pacjentów otrzymujących placebo w badaniu COMBI-AD miało nawrót choroby w ciągu pierwszego roku.  Terapia adjuwantowa jest dodatkowym leczeniem po resekcji chirurgicznej i może być zalecana u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu czerniaka.

Terapia łączona Tafinlar® (dabrafenib) w skojarzeniu z Mekinist®

W UE produkt Tafinlar w skojarzeniu z Mekinistem jest zatwierdzony do leczenia pacjentów z mutacją BRAF V600 w czerniaku z przerzutami i zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc.

W USA preparat Tafinlar w skojarzeniu z Mekinistem jest zatwierdzony do leczenia pacjentów z mutacją BRAF V600 E lub K, wykrytą w teście zatwierdzonym przez FDA, w czerniaku nieoperacyjnym lub przerzutowym, leczeniu uzupełniającym czerniaka, niedrobnokomórkowym raku płuc (Tylko V600 E) i anaplastycznym raku tarczycy.

Preparaty Tafinlar i Mekinist są również wskazane w ponad 60 krajach na całym świecie, w tym w USA i UE, jako pojedyncze leki do leczenia pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem z mutacją BRAF V600.

Wskazania różnią się w zależności od kraju i nie wszystkie wskazania są dostępne w każdym kraju. Profil bezpieczeństwa i skuteczności produktu Tafinlar i Mekinist nie został jeszcze ustalony poza zatwierdzonymi wskazaniami. Ze względu na niepewność badań klinicznych nie ma gwarancji, że Tafinlar i Mekinist staną się dostępne na rynku w celu uzyskania dodatkowych wskazań w innym miejscu na świecie.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych