Taki zapis na recepcie plastrów z narkotykiem jest prawidłowy | farmacja.pl

Taki zapis na recepcie plastrów z narkotykiem jest prawidłowy

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-07 10:47:28 /

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zapisanie przez lekarza na recepcie plastrów transdermalnych z podaniem szybkości uwalniania leku w jednostce czasu, zamiast ilości zawartości substancji czynnej, jest prawidłowe. W piśmie z 18 lipca resort przekazał taką interpretację do stosowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Prawidłowy zapis leków narkotycznych - szczególnie w postaci plastrów transdermalnych - od dawna nastręcza wiele trudności, zarówno po stronie lekarzy jak i aptekarzy. Ministerstwo Zdrowia na prośbę NFZ rozwiewa te wątpliwości. Resort zdrowia przypomina, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki i substancje, stanowi, że:

recepta wystawiona na preparaty zawierające substancje odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.

Ministerstwo zwraca uwagę, że w przypadku leków w postaci plastrów transdermalnych, charakterystyki produktów leczniczych określają zarówno prędkość uwalniania, jak i zawartość substancji czynnej w jednym systemie transdermalnym. W związku z tym prędkość uwalniania i zawartość substancji czynnej są równoważne. Dlatego za prawidłowy należy uznać zapis takiego leku na recepcie jak na przykład:Matrifen 50 µg/h 2 op (dziesięć plastrów po pięćdziesiąt mikrogramów na godzinę)
Matrifen 50 µg/h 2 op (pięćset mikrogramów na godzinę)
Matrifen 50 µg/h 2 op (dziesięć plastrów po pięć i pół miligrama)
Matrifen 50 µg/h 2 op (pięćdzisiąt pięć miligramów)

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższego stanowiska oddziałom wojewódzkim NFZ celem uzyskania na terenie całego kraju jednolitego sposobu ordynacji leków z przedmiotowej grupy oraz jednolitego sposobu realizacji recept na te leki - czytamy w piśmie podpisanym przez Izabelę Obarską, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Pismo w całości można pobrać ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Źródło: NIA

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj