Technicy rozczarowani spotkaniem w Ministerstwie Zdrowia | farmacja.pl

Technicy rozczarowani spotkaniem w Ministerstwie Zdrowia

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-06-23 09:32:45 /

W miniony wtorek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek z Markiem Tombarkiewiczem oraz dyrektorami departamentów szkolnictwa oraz polityki lekowej. Relację ze spotkania publikuje IGWPAiA.

- W trakcie spotkania pani Katarzyna Chmielewska Dyrektor Departamentu Szkolnictwa w Ministerstwie Zdrowia przedstawiła nowe, nieznane nam wcześniej, powody podtrzymania decyzji o wygaszeniu kształcenia techników farmaceutycznych - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. - Jak wskazała Pani Chmielewska Ministerstwo planuje zmianę roli apteki – co jest już widoczne w związku z projektami apteki dla aptekarza- ma stać się ona przede wszystkim miejscem sprawowania opieki farmaceutycznej. Jak zaakcentowała Pani Dyrektor Chmielewska centralne miejsce w tej koncepcji ma farmaceuta, gdyż jej zdaniem tylko farmaceuta dysponuje odpowiednią wiedzą pozwalająca prawidłowo spełniać nowe wymagania.

Co więcej, zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektor, nawet wprowadzenie licencjatu nie rozwiąże sytuacji, gdyż poziom wiedzy technika farmaceutycznego nadal będzie zbyt niski by podołać nowym zadaniom w aptece.

Izba protestuje przeciw takiej formie zmian. Jej przedstawiciele uważają, że byli utrzymywani w przeświadczeniu, iż poziom wykształcenia techników farmaceutycznych jest wystarczający.


- Nigdy wcześniej Ministerstwo nie przedstawiało tego typu planów mimo, iż wydaje się, że istnieją one już od dłuższego czasu wpisuje się ona w czynione już działania MZ związane z powołaniem nowego zawodu tzw. Pomocy aptecznej / pomocnika farmaceuty. Pracownika który byłby niesamodzielny, którego rola sprowadzałaby się tylko do pomagania farmaceucie w ekspediowaniu leków; który jak można domniemywać funkcjonowałby podobnie jak dawna pomoc apteczna.

Zdaniem IGWPAiA przedstawiana koncepcja jednoznacznie bowiem zrównuje techników farmaceutycznych z pomocnikami, którzy "będą zatrudniani bezpośrednio z ulicy".

- Nadto technicznie rzecz ujmując jak wyglądałaby realizacje zaopatrzenia Pacjenta. Osobne okienka OTC? a moze po otrzymaniu recepty od Pacjenta asystent wołałby farmaceutę? - pytają technicy. - W naszej ocenie cała zaistniała sytuacja jest wynikiem działania lobby farmaceutycznego próbującego uczynić z techników tanią siłę roboczą a także odebrać im samodzielne kompetencje wynikające z art. 91 PF. To co się dzieje w sprawie techników farmaceutycznych jest kolejnym po ustawie apteka dla aptekarza przykładem działania, w którym nie liczy się dobro społeczne ale korzyść określonego lobby.

Źródło: Facebook

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj