REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 września 2018

Technicy wywalczyli zmianę w przepisach? Opublikowano kolejny projekt rozporządzenia

Artykuł pochodzi z serwisu

Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Co zyskują w nim technicy farmaceutyczni?

Przypomnijmy, że ponad dwa miesiące temu został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, który wprowadzał zmiany dotyczące podziału kompetencji między farmaceutami i technikami farmaceutycznymi. Zgodnie z jego brzmieniem ci ostatni nie mogliby udzielać pacjentowi informacji o lekach oraz samodzielnie wydawać pacjentowi niższej dawki leku z recepty (czytaj więcej: Niższą dawkę leku wyda tylko farmaceuta. A co z technikami farmaceutycznymi?).

To rozwiązanie było efektem uwzględnienia postulatów złożonych przez Naczelną Izbę Aptekarską w ramach konsultacji publicznych. Niedawno protest przeciwko takiej zmianie przepisów ogłosiły dwie organizacje zrzeszające techników farmaceutycznych: Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych. W rezultacie ich przedstawiciele zapowiedzieli protest i zażądali spotkania w ministerstwie zdrowia dotyczącego ich postulatów (czytaj więcej: Media straszą paraliżem aptek. Kto za tym stoi?).

REKLAMA

Co zmieniono w podziale kompetencji?

Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano kolejną wersję projektu rozporządzenia. Okazuje się, że zmieniono w nim wszystkie sporne fragmenty podnoszone przez techników farmaceutycznych. W rezultacie uprawnienie do udzielania pacjentom informacji dotyczących przechowywania, stosowania i innych środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem leków, mają posiadać „osoby wydające z apteki produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny”. Przypomnijmy, że we wcześniejszej wersji takie uprawnienie posiadali tylko farmaceuci.

REKLAMA

W nowej wersji rozporządzenia podkreślono też, że to osoba wydająca (a nie „farmaceuta” jak do tej pory) wydając produkt leczniczy w mniejszej dawce, informuje osobę odbierającą lek o zmienionym sposobie dawkowania. Warto jednak zwrócić uwagę, że taka informacja ma być przekazana w formie pisemnej.

Nie wszystkie kompetencje zostały zrównane dla obu tych grup zawodowych. Po zmianach w rozporządzeniu tym co będzie różniło farmaceutów od techników farmaceutycznych w kompetencjach określanych przez rozporządzenie, będzie „analiza działania farmakologicznego produktów leczniczych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych pod kątem ich ewentualnych interakcji i informuje o nich odbierającego”. Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, będą mogli ją wykonać tylko farmaceuci.

Pacjent nie musi wiedzieć o zmianach w leku recepturowym

W stosunku do poprzedniego projektu rozporządzenia, przesądzono również, że nie jest zasadne informowanie osoby odbierającej lek recepturowy o zmianach lub korektach jego składu. Dotyczy to stacji, jeżeli takie zmiany lub korekty nie wpływają na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego, dotyczą składników obojętnych farmakologicznie, niwelują niezgodność chemiczną lub fizyczną albo polegają na zmniejszeniu ilości surowca farmaceutycznego w składzie leku recepturowego.

– Takie zmiany nie wpływają bowiem na bezpieczeństwo, skuteczność czy też sposób stosowania produktu leczniczego mogłyby natomiast być odebrane jako wykonanie leku o właściwościach innych niż zapisany przez lekarza – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Doprecyzowano także przepisy przejściowe dotyczące realizacji zapotrzebowań.

– Z uwagi na potrzebę respektowania jednej z podstawowych zasad prawa przedsiębiorców tj. zasady pewności prawa przesądzono, że zapotrzebowania sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być realizowane – czytamy w uzasadnieniu.

Tym samym, zapotrzebowania wystawione w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą być realizowane w terminie ich ważności, który wynosi 14 dni.

Nowy projekt rozporządzenia można pobrać z TEGO ADRESU. Aktualnie oczekuje ona na zwolnienie Komisję Prawniczą.

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych