REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 5 sierpnia 2019

Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W oddanym do konsultacji publicznych projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano m.in. zmianę art. 91 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Określa on źródło wykazu substancji bardzo silnie działających, których nie mogą wydawać technicy farmaceutyczni. Zmiana ta spowodowała mobilizację środowiska techników, którzy przygotowali własną propozycję zmiany wspomnianych zapisów…

Posłanka Anna Sobecka w interpelacji skierowanej do Ministra Zdrowia informuje, że środowisko techników farmaceutycznych opracowało treść petycji do szefa resortu zdrowia w sprawie zmiany zapisu art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne. To ich reakcja na zapisy zaproponowane w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

A dokładnie chodzi o brzmienie art. 91 ust. 1 pkt 1, który obecnie mówi, że technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czytaj więcej: (czytaj więcej: Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni).

REKLAMA

Jego nowe brzmienie – zaproponowane w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty – zakłada, że technicy nie będą mogli sporządzać, wytwarzać i wydawać leków zawierających substancje bardzo silnie działające określone w Farmakopei Polskiej. To wywołało oburzenie w środowisku techników farmaceutycznych, których zdaniem nowe przepisy ograniczą ich uprawnienia zawodowe.

REKLAMA

– Ten zapis ewidentnie zabrania każdemu technikowi wydawania produktów nawet OTC, które w swoim składzie będą miały substancje bardzo silnie działającą, np. Lioton 1000, Thiocodin czy Niquitin – alarmuje ZZTF (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty ograniczy uprawnienia techników? Zapowiadają protest… ).

Co proponują technicy farmaceutyczni?

W swojej petycji technicy przekonują, że Farmakopea europejska nie zawiera wykazu A. W krajach Unii Europejskiej takich jak np. Niemcy czy Francja, technicy farmaceutyczni samodzielnie wydają gotowe produkty lecznicze, zawierające w swoim składzie substancje bardzo silnie działające.

– Wobec powyższego minister zdrowia mając na względzie powszechność stosowania produktów leczniczych, korzyści dostępności dla pacjentów wiejskich zaopatrujących się w punktach aptecznych czy fakt, że produkt leczniczy jest gotowy i nie jest wytwarzany w recepturze aptecznej, gdzie występuje ryzyko ewentualnego pomylenia dawki podczas sporządzania, winno pochylić się nad przyjęciem zaproponowanej przez techników farmaceutycznych treści art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w petycji.

Posłanka Anna Sobecka w swojej interpelacji wskazuje, że środowisko techników farmaceutycznych apeluje, aby w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, art. 87 pkt 16 nadać następujące brzmienie art. 91 ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne: „1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: *substancje odurzające określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii;* substancje psychotropowe grupy I-P oraz II P określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii.”

Spór o wykaz A

Obowiązujące odniesienie do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych prowadzi do zbioru pustego – nie ma w nim informacji o substancjach bardzo silnie działających (wykaz A). Taki wykaz istnieje jedynie w Farmakopei. W rezultacie technicy uważają, że w obecnym stanie prawnym nie istnieje dla nich ograniczenie w wydawaniu leków z tymi substancjami (czytaj więcej: Substancje bardzo silnie działające i technicy farmaceutyczni).

Już w 2017 roku ministerstwo zdrowia próbowało zmienić wspomniany zapis (czytaj więcej: Uporządkowanie czy ograniczenie uprawnień techników farmaceutycznych?). Wtedy technicy zorganizowali protesty i wyszli na ulice. Ostatecznie resort zdrowia wycofał się ze zmian (czytaj więcej: Technicy farmaceutyczni będą protestować). Podczas prac w Komisji Zdrowia kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zgłosiły poprawkę do ustawy, która przywracała dotychczasowe brzmienie art. 91 Prawa farmaceutycznego. Za jej poparciem opowiedzieli się wszyscy posłowie (czytaj więcej: Komisja Zdrowia za pozostawieniem dotychczasowych zapisów o technikach farmaceutycznych).

Teraz – przy okazji prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty – zmiana powraca w identycznym kształcie, jak w 2017 roku (czytaj również: Technicy farmaceutyczni nie posiadają i nigdy nie posiadali tego uprawnienia).

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych