REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 19 marca 2020

The Lancet: Pacjenci z nadciśnieniem i cukrzycą w grupie ryzyka COVID-19?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Na łamach prestiżowego czasopisma „The Lancet” opublikowano artykuł sugerujący, że chorzy cierpiący na nadciśnienie i cukrzycę oraz stosujący leki z grupy inhibitorów ACE, są bardziej narażeni na ciężki przebieg choroby COVID-19 – wywoływanej koronawirusem.

Jak wynika z publikacji „The Lancet” choroby naczyniowo-mózgowe (22%) i cukrzyca (22%), były najczęstszymi schorzeniami współistniejącymi u 32 osób, które nie przeżyły, z grupy 52 pacjentów, na oddziale intensywnej terapii z nową chorobą koronawirusową (COVID-19) w badaniu Xiaobo Yang i współpracowników. Inne badanie objęło 1099 pacjentów z potwierdzonym COVID-19, z których 173 miało ciężki przebieg choroby ze współistniejącymi nadciśnieniem tętniczym (23,7%), cukrzycą (16,2%), chorobami wieńcowymi serca (5,8%) i chorobą naczyń mózgowych (2,3%). W trzecim badaniu spośród 140 pacjentów przyjętych do szpitala z COVID-19, 30% miało nadciśnienie, a 12% miało cukrzycę.

Autorzy publikacji zwracają uwagę, że najczęstsze choroby towarzyszące zgłaszane w tych trzech badaniach pacjentów z COVID-19 są często leczone inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE). Niemniej wpływ tego sposobu leczenia na przebieg COVID-19 nie został ocenione w żadnym badaniu (czytaj również: Plaquenil skuteczniejszy w leczeniu COVID-19 niż Arechin?).

REKLAMA

Z publikacji „The Lancet” wynika, że koronawirusy wiążą się z komórkami docelowymi przez enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), który jest wytwarzany przez komórki nabłonkowe płuc, jelit, nerek i naczynia krwionośne. Ekspresja ACE2 jest znacznie zwiększona u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub typu 2, którzy są leczeni inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny II typu I (ARB).

REKLAMA

Problemem nie choroba, ale leki…

Do leków, którymi leczone jest nadciśnienie należą między innymi inhibitory ACE i antagoniści receptora angiotensyny II. Och stosowanie powoduje zwiększenie produkcji w organizmie ACE2. Jednocześnie poziom ACE2 można również zwiększyć przez przyjmowanie takiech leków jak tiazolidynodiony i ibuprofen (czytaj więcej: URPL: Brak dowodów na związek ibuprofenu z pogorszeniem przebiegu COVID-19). Dane te sugerują też, że ekspresja ACE2 wzrasta w cukrzycy, a leczenie inhibitorami ACE i antagonistami receptora angiotensyny II zwiększa ekspresję ACE2. W konsekwencji zwiększona ekspresja ACE2 ułatwi infekcję COVID-19.

– W związku z tym wysuwamy hipotezę, że leczenie cukrzycy i nadciśnienia lekami stymulującymi wytwarzanie ACE2 zwiększa ryzyko rozwoju ciężkiego i śmiertelnego COVID-19 – piszą autorzy artykułu w „The Lancet”.

Potwierdzenie tej hipotezy może prowadzić do konfliktu dotyczącego leczenia, ponieważ ACE2 zmniejsza stan zapalny. Jednocześnie enzym ten został niedawno zaproponowany jako potencjalna nowa terapia zapalnych chorób płuc, raka, cukrzycy i nadciśnienia. Kolejnym aspektem, który zdaniem autorów należy zbadać, jest genetyczna predyspozycja do zwiększonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2. Może ona być spowodowana polimorfizmami ACE2 powiązanymi z cukrzycą, udarem mózgu i nadciśnieniem, szczególnie w populacjach azjatyckich. Podsumowując te informacje, wrażliwość pacjenta może wynikać z połączenia zarówno terapii, jak i polimorfizmu ACE2.

– Sugerujemy, że pacjenci z chorobami serca, nadciśnieniem lub cukrzycą, którzy są leczeni lekami zwiększającymi ACE2, są bardziej narażeni na ciężkie zakażenie COVID-19 i dlatego powinni być monitorowani pod kątem leków modulujących ACE2, takich jak inhibitory ACE lub antagoniści receptora angiotensyny II. Na podstawie wyników wyszukiwania PubMed z 28 lutego 2020 r. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów sugerujących, że przeciwnadciśnieniowe blokery kanału wapniowego zwiększają ekspresję lub aktywność ACE2, dlatego mogą być odpowiednią alternatywną metodą leczenia u tych pacjentów – podsumowują autorzy badania.

Źródło: The Lancet


PIIS2213260020301168

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych