REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 czerwca 2018

To by dało do myślenia prezesom, managerom i koordynatorom aptek…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej uznał kierownika apteki winnego przewinienia zawodowego, polegającego na pozostawieniu apteki przez godzinę bez farmaceuty. Zdaniem Sądu aptekarz nie wykazał w ten sposób zrozumienia dla odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów…

Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku farmaceuty, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywała na nim, a nie na koordynatorze sieci. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Farmaceucie zarzucano, ze w godzinach pomiędzy 13:00 a 14:00 w sposób nieprawidłowy zorganizował pracę w kierowanej przez siebie aptece i nie wyznaczył na czas swojej nieobecności w niej, innego farmaceuty.

W odpowiedzi na wniosek o ukaranie, obrońca farmaceuty stwierdził, że ukaranie jego klienta byłoby „zupełnie niecelowe”. Uzasadniał to tym, ze „sam fakt wszczęcia postępowania, złożenia wniosku o ukaranie, składania wyjaśnień a także wezwania na wyznaczoną rozprawę, stanowi dla obwinionego dostateczną karę”. Podkreślił również, że w czasie gdy w aptece nie było farmaceuty, były w niej obecne dwie pracownice: technik stażysta oraz technik farmaceutyczny. Druga z nich miała być poinformowana o tym, aby zachowała szczególną ostrożność aż do przybycia farmaceuty. Poza tym jako okoliczność łagodzącą wskazywano na fakt, że farmaceuta był dostępny pod telefonem przez cały okres pozostawiania apteki bez obecności magistra farmacji.

W trakcie procesu w roli obrońcy obwinionego występowała farmaceutka, która przedstawiała go jako „bardzo porządnego człowieka”, „uczciwego farmaceutę”, który do pracy w aptece „ustosunkowuje się całym sercem”.

Wskazała też na jego sytuację osobistą, która w dniu gdy zostawił aptekę pod opieką techników, musiał jechać na pogrzeb dziadka. Podkreślała również, że odpowiedzialność za całe zajście ponosi raczej kierownik regionalna (farmaceutka), niż obwiniony farmaceuta. To ona miała ponosić odpowiedzialność za niewłaściwą organizację pracy w aptece.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w trakcie procesu, stwierdziła, że w pracy zawodowej farmaceutów bardzo ważny jest aspekt odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjenta oraz nieustające starania o zachowanie prestiżu zawodu. Podkreśliła, że nawet relatywnie krótkie uchybienie w zakresie nieobecności farmaceuty w aptece może spowodować nieodwracalne następstwa.

Rzecznik wskazała, że farmaceuta, jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego, powinien wymóc na właścicielu apteki lub sieci aptecznej, poszanowanie dla zasad zawodu, wynikających z przepisów prawa oraz etyki zawodowej.

Jej zdaniem nawet chwilowe pozostawienie apteki bez nadzoru było niedopuszczalne i określiła, jaki jej zdaniem powinien być w tej sytuacji standard zachowania.

– Tu należało nawet zamknąć aptekę na 10, 15 minut, wywiesić informację. To by dało do myślenia prezesom, managerom, koordynatorom, że jeśli tak to wszystko w sieci prawidłowo funkcjonuje, jak to Państwo przedstawiliście, to nie powinna się taka sytuacja zdarzyć, powinna być pełna swoboda – mówiła OROZ. – Nie ma usprawiedliwienia dla takiej sytuacji i proszę, żeby Pan magister wziął na przyszłość pod uwagę, że ta odpowiedzialność, którą Pan przyjął na siebie z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu, nigdy nie ustąpi, dokąd będzie Pan w zawodzie.

W tym okolicznościach Sąd Aptekarski uznał, że obwiniony farmaceuta nie kwestionował swojej winy w zaistniałej sytuacji. Jego działanie stanowiło niedopełnienie obowiązków kierownika apteki, polegających na właściwej organizacji pracy.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku farmaceuty, odpowiedzialność w tym zakresie spoczywała na nim, a nie na koordynatorze sieci.

Prawo farmaceutyczne bowiem precyzyjnie określa, że najistotniejszą funkcję w aptece pełni kierownik, podczas gdy o „koordynatorach”, „dyrektorach regionalnych” itp. w ogóle nie wspomina.

W rezultacie obwiniony farmaceuta został ukarany upomnieniem. Sąd wymierzając wyrok wziął pod uwagę, że farmaceuta nie był wcześniej niekarany. Z drugiej strony zauważono, że w jego zeznania co do przyczyny nieobecności nie były do końca jasne. Najpierw była bowiem nowa o „złym stanie zdrowia członka rodziny”, a później o „pogrzebie dziadka”… Ostatecznie farmaceuta został też obciążony kosztami postępowania sądowego.

Do pobrania:

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych