REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 7 maja 2020

To samorząd aptekarski powinien karać figurantów wśród farmaceutów

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Pod koniec marca poseł Robert Kwiatkowski skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie penalizacji procederu tzw. słupowania i działań wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (czytaj więcej: Poseł pyta Ministra Zdrowia o apteki otwierane “na słupa”). Przedstawił w niej zjawisko figuranctwa farmaceutów, którzy zakładają fikcyjne spółki umożliwiające sieciom aptecznym otwieranie i przejmowanie aptek. Choć właścicielami takiej spółki są bowiem farmaceuci, to na mocy szeregu umów (franczyzy, pożyczki itp.) faktyczną kontrolę nad nią sprawuje podmiot zewnętrzny (czytaj również: Zero tolerancji dla “słupowania”. Co znalazło się w uchwale Krajowego Zjazdu Aptekarzy?).

Proceder ten był już w ostatnich miesiącach przyczyną odmowy przeniesienia zezwolenia w konsekwencji zakupu apteki, przez tego typu “słupy”. Uchwałę “antysłupową” w tej sprawie podjął także Krajowy Zjazd Aptekarzy, potępiając takie działania i mobilizując organy dyscyplinarne do karania farmaceutów będących figurantami (czytaj również: Izba publikuje uchwałę “antysłupową” Krajowego Zjazdu Aptekarzy).

Jaka kara za słupowanie?

Poseł Kwiatkowski zapytał Ministra Zdrowia czy pracuje nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego, która penalizowałaby „słupowanie” w aptekach? Jeśli tak, to na jakim etapie są prace legislacyjne? Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister Maciej Miłkowski (czytaj również: Słupowanie czy kreatywność? PharmaNET atakuje samorząd aptekarski…).

REKLAMA

– Sytuacje kiedy aptekarz nie ma lub utraci samodzielność, czyli w momencie, gdy inny podmiot ma możliwość wywierania decydującego wpływu na farmaceutę lub spółkę farmaceutów są w pełni negowane, jednakże obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace związane z penalizacją opisanego zachowania – przyznał Miłkowski.

REKLAMA

Jednocześnie zwrócił uwagę, że opisana sytuacja stanowi naruszenie Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zgodnie z którym aptekarz jest wolny w podejmowaniu decyzji. W przypadku naruszenia zasad etyki wykonywania zawodu farmaceuta może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. Dodatkowo w przypadku naruszenia rygorów określonych w ustawy Prawo farmaceutyczne właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać decyzję w przedmiocie wydania/cofnięcia/wygaszenia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego (czytaj również: Decyzja GIF w sprawie Polkowic: franczyza czy przejęcie kontroli?).

Apteki zamknięte za naruszenie przepisów antykoncentracyjnych

W swojej interpelacji poseł Robert Kwiatkowski pytał też, ile aptek w latach 2017–2020 na podstawie decyzji administracyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych zostało zamkniętych na podstawie art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego. Przypomnijmy, że nakazuje on nadzorowi farmaceutycznemu odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli ubiega się o nie przedsiębiorca, który sam albo z innymi w grupie kapitałowej prowadzi apteki, których liczba przekracza 1% w województwie?

Na to pytanie resort zdrowia nie był w stanie odpowiedzieć, tak precyzyjnie, jak oczekiwał tego poseł. Maciej Miłkowski wskazał, że zamknięcie apteki z uwagi na brak dostosowania się do wymogów nałożonych na podstawie art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy prawi farmaceutyczne może być skutkiem wydania decyzji o:

  1. cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, w związku z przekroczeniem przez przedsiębiorcę tzw. „progów antykoncentracyjnych”, wyznaczonych art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f., na skutek działań przedsiębiorcy, np. przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorcą prowadzącym apteki ogólnodostępne;
  2. odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, polegającej na wskazaniu jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki przedsiębiorcy, który przejął dotychczasowego posiadacza zezwolenia w wyniku połączenia / przejęcia spółek prawa handlowego;
  3. odmowy przeniesienia zezwolenia na podstawie art. 104a ust. 1 u.p.f., w związku z przekroczeniem przez przedsiębiorcę tzw. „progów antykoncentracyjnych”, wyznaczonych art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f.

– Opisane wyżej postępowania są rejestrowane w ramach wspólnej kategorii, która obejmuje wszelkie postępowania odwoławcze od rozstrzygnięć wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych – wyjaśnia wiceminister zdrowia.

Dane trudne do zebrania…

Okazuje się, że w latach 2017-2020 było takich decyzji 1875, tj. odpowiednio: 659 postępowań w 2017 r.; 583 postępowania w 2018 r.; 542 postępowania w 2019 r.; 91 postępowań w 2020 r (czytaj również: Znikome podatki, apteki “na słupa” i inne patologie. Czy tak działają sieci?).

– Zakres danych identyfikujących poszczególne postępowania w ramach rejestrów z danych lat nie obejmuje tak szczegółowych informacji jak podstawa prawna rozstrzygnięcia. Ponadto, podstawa prawna może ulec modyfikacji na etapie postępowania odwoławczego, a informacja o tym nie podlega rejestracji – wskazuje Miłkowski.

W rezultacie udzielenie odpowiedzi w zakresie o jaki wnioskowa poseł, wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia przez pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej kwerendy ukończonych przez nich postępowań (obejmującą okres przeszło 3 lat).

– Obecnie, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, wszyscy pracownicy merytoryczni wykonują swoją pracę w formie pracy zdalnej, mając ograniczony dostęp do zasobów, w tym do akt postępowań administracyjnych, które zakończono. W konsekwencji, nie jest możliwe podanie dokładnej liczby aptek, o których mowa w pytaniu nr 1 przedmiotowej interpelacji – stwierdził wiceminister zdrowia  (czytaj również: Co z apteką kupioną „na słupa”? Na „właścicielach” milionowe długi…).

Poseł Robert Kwiatkowski w odpowiedzi na swoją interpelację otrzymał też od Ministerstwa Zdrowia dane dotyczące stanu inspekcji farmaceutycznej w Polsce. Więcej o nich w artykule: Ministerstwo ujawnia dane o inspekcji farmaceutycznej w Polsce.

Źródło: KW/sejm.gov.pl
©MGR.FARM


i03546-o1

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych