REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 26 marca 2019

Trądzik pospolity – pigułka wiedzy dla farmaceuty 5

Artykuł pochodzi z serwisu

Trądzik pospolity (łac. Acne vulgaris) to stara i często spotykana choroba skóry. Występowała już u starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Schorzenie to jest przewlekłe, szeroko powszechne, o wieloczynnikowej etiologii, stanowiące duży problem terapeutyczny. Co zatem powinien wiedzieć aptekarz, aby efektywnie pomóc pacjentowi?

(fot. shutterstock)

Trądzik jest to choroba przywłosowych gruczołów łojowych, objawiająca się powstawaniem zaskórników, grudek, krost na twarzy oraz innych częściach ciała. Jest to dolegliwość występująca w młodym wieku, wywierająca negatywny wpływ na poziom emocjonalny i socjalny życia. Najczęściej występuje podczas dojrzewania, ale może rozwinąć się także przed okresem pokwitania, oraz utrzymywać się w wieku dorosłym.

REKLAMA

Występowanie i etiologia

Szczyt zapadalności u dziewcząt przypada na 14-17 rok życia, a u chłopców na 15-19 r.ż.  Ocenia się, że choroba dotyczy 80% młodzieży i niestety przyczynia się do pojawienia się stresu, a nawet depresji i lęku.

REKLAMA

Trądzik to choroba wieloczynnikowa, na której powstanie wpływ ma:

 • Predyspozycja genetyczna
 • Wytwarzanie łoju
 • Aktywność hormonów
 • Obecność bakterii
 • Właściwości mieszków łojowych

Podczas okresu dojrzewania w odpowiedzi na wzrost testosteronu przywłosowe gruczoły łojowe zaczynają produkować łój. Jednocześnie martwe komórki nabłonka nie są prawidłowo usuwane, blokując ujście przewodu i zmniejszając wypływ łoju. Z czasem ujście zostaje zaczopowane, a środowisko idealnie odpowiada bakteriom Propinibacterium acnes, które prowadzą do wytworzenia miejscowego stanu zapalnego. W odpowiedzi zbierają się białe krwinki, które prowadzą do powstania ropy. W momencie pęknięcia krosty, ropa jest usuwana i proces zaczyna się od nowa.

Dlaczego ważna jest rola farmaceuty?

Szacuje się, że tylko 30% chorych szuka pomocy u lekarza. Można zatem wnioskować, że znaczną rolę odgrywa samoleczenie. Farmaceuta powinien ocenić, czy pacjent kwalifikuje się do konsultacji z lekarzem. W tym celu należy określić nasilenie trądziku.

Pytanie Znaczenie konsultacja lekarska
Nasilenie Trądzik o łagodnym nasileniu – obecność niezmienionych zapalnie zaskórników.

Trądzik o umiarkowanym nasileniu – dużo zapalnych wyprysków, nie tylko na twarzy. Są bolesne i istnieje ryzyko pozostania po nich blizn.

Trądzik o ciężkim nasileniu – dodatkowo pojawiają się guzki i torbiele. Zmiany są rozprzestrzenione i obejmują plecy i klatkę piersiową. Zazwyczaj zostawia po sobie blizny.

nie konieczna

 

konieczna

 

 

bezwzględnie leczenie przez lekarza

Wiek Pacjenci, u których trądzik nie występuje w typowym wieku, powinni być poddani szczegółowej obserwacji.

 

Choroby, które należy wykluczyć

Trądzik różowaty

Zazwyczaj występuje u pacjentów powyżej 40 r.ż., manifestuje się nawrotowym zaczerwienieniem i rumieniowymi wykwitami w centralnej części twarzy. Częste są również skupiska grudek i krostek. Jest to stan zapalny gruczołów skórnych.

Leki wywołujące wykwity skórne

Do leków wywołujących trądzikopodobne zmiany zalicza się:

 • Związki litu
 • Doustne środki antykoncepcyjne
 • Fenytoinę
 • Azatioprynę
 • Ryfampicynę
 • kortykosteroidy

Zespół wielotorbielowych jajników

Jeżeli pacjentka oprócz zmian trądzikowych skarży się na występowanie nadmiernego owłosienia typu męskiego (hirsutyzm) oraz pojawiają się nieregularne miesiączki – powinna zostać skierowana do lekarza.

Występowanie trądziku późnego i jego wpływ na jakość życia

Warto zastanowić się jak częstym problemem jest tzw. trądzik późny i jak wpływa na jakość życia. Próby takiej podjął zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W tym celu zbadano grupę 145 studentek. W momencie wypełnienia ankiety 71 z uczestniczek badania zadeklarowało obecność trądziku. Zgłaszane były głównie zaskórniki, w mniejszej ilości krostki i grudki.

Dolegliwości jakie zgłaszały kobiety to:

 • Uczucie ściągania skóry
 • Świąd
 • Ból
 • Pieczenie
 • Szczypanie

Dla 38 badanych trądzik stanowił duży problem i utrudnia codzienne funkcjonowanie, 22 osoby stwierdziły, że znacząco utrudnia kontakty z osobami płci przeciwnej. 17 respondentek zgłosiło obniżenie własnej wartości, a 7 uczucie skrępowania.

Zgłaszane sytuacje wywołane przez trądzik, uszeregowane od występujących najczęściej:

 • Sprawdzanie kilka razy dziennie wyglądu w lustrze
 • Przeglądanie w szybach samochodów
 • Mycie twarzy kilka razy dziennie
 • Kilka razy dziennie poprawianie makijażu
 • Wydawanie dużo pieniędzy na kosmetyki
 • Lęk przed wyśmiewaniem, podczas przebywania w grupie ludzi

Preparaty OTC pomocne w terapii trądziku

Nadtlenek benzoilu

Jest to w zasadzie jedyna substancja dostępna OTC, której działanie przeciwtrądzikowe zostało potwierdzone badaniami. Działa poprzez hamowanie namnażania bakterii oraz wykazuje efekt przeciwzapalny i zapobiegający tworzenie zaskórników.

Stosowany jest w postaci np. żelu, który nakłada się miejscowo na skórę raz lub dwa razy na dobę. Zmienione chorobowo miejsce należy umyć i osuszyć, a następnie wetrzeć niewielką ilość substancji. Nie należy stosować wśród dzieci poniżej 12 r.ż.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą
 • Egzemy
 • Przewlekłe zapalenie skóry
 • Oparzenia

Interakcje:

 • Stosowanie miejscowo razem z innymi substancjami przeciwtrądzikowymi, zawierającymi izotretynoinę, rezorcynę, kwas salicylowy, siarkę – może powodować zwiększenie podrażnienia skóry.
 • Stosowanie miejscowo razem z antybiotykami (np. erytromycyna) oraz retinoidami (np. adapalen) prowadzi do osłabienia ich działania.

Inne substancje stosowane pomocniczo w terapii trądziku

Kwas azelainowy

Działa keratolitycznie, przez co zmniejsza tworzenie czopów łojowych oraz hamuje działanie bakterii. Powinien być zastosowany  dwa razy dziennie na skórę zmienioną chorobowo.

Bibliografia:

 • Janda, K., & Chwiłkowska, M. (2014). TRĄDZIK POSPOLITY–ETIOLOGIA, KLASYFIKACJA, LECZENIE. Pomeranian Journal of Life Sciences60(2), 13-18.
 • Szczurek, P., Kamińska-Winciorek, G., & Śpiewak, R. (2012). Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia młodych kobiet. Estetol Med Kosmetol2(2), 58-62.
 • Rutter, P., Pluta, J. J., Zagrodnik, M., & Błaszczyna, N. (2018). Opieka farmaceutyczna: objawy, rozpoznanie i leczenie. Elsevier Urban & Partner.
 • Lennecke, K., Hagel, K., & Przondzionko, K. (2012). Opieka farmaceutyczna w samoleczeniu wybranych chorób.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz