Twierdzenie, że e-papierosy są korzystne dla zdrowia jest bezzasadne | farmacja.pl

Twierdzenie, że e-papierosy są korzystne dla zdrowia jest bezzasadne

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-08-23 10:30:00 /

Ministerstwo Zdrowia nie planuje realizacji badań dotyczących weryfikacji długoterminowego używania e-papierosów. Przyznaje jednak, że wszelkiego rodzaju argumentacja dotycząca istotnych korzyści dla zdrowia publicznego wynikających z ich używania jest niezasadna. Liczba uzależnionych od e-papierosów rośnie w zastraszającym tempie.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce odsetek osób w wieku 15-19 lat, które kiedykolwiek spróbowały elektronicznych papierosów wzrósł z 16,8% w 2010 r. do 62,1% w 2014 r. Dodatkowo odsetek osób młodych obecnie używających e-papierosy wzrósł z 5,5% w 2010 r. do 29,9% w 2014 r. Ponadto dostępne są również wyniki badań wskazujące, że w Polsce wzrósł również odsetek jednoczesnego palenia elektronicznych papierosów i zwykłych papierosów z 3,6% w 2010 r. do 21,8% w 2014 r.Resort zdrowia nie planuje jednak realizacji badań dotyczących weryfikacji długoterminowego używania e-papierosów. Wynika to z faktu, że jedynym dokumentem, który powinien być brany pod uwagę przy opracowywaniu krajowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi są obecne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnoszące się do regulacji Elektronicznego Systemu Dostarczania Nikotyny, w którego skład wchodzą elektroniczne papierosy. A te zwracają szczególną uwagę aby podczas opracowywania przepisów krajowych, dotyczących odpowiednich regulacji tego rodzaju produktów, wzięte zostały pod uwagę kwestie odnoszące się m.in. ochrony osób niepalących oraz młodych przed rozpoczęciem ich użytkowania i minimalizowanie potencjalnego ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem użytkowników oraz osób niepalących.

- Biorąc pod uwagę powyższe należy zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju argumentacja dotycząca istotnych korzyści dla zdrowia publicznego wynikających z używania elektronicznych papierosów jest niezasadna. Palenie jest szkodliwe niezależnie od metody dostarczania nikotyny, dlatego wskazane jest promowanie rzucania palenia, oraz niepalenie zarówno papierosów, jak i papierosów elektronicznych - podkreśla Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj