REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 31 grudnia 2020

UODO: nagrywanie rozmów w aptece może skończyć się karą

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował pytanie do prezesa UODO o możliwość nagrywania w aptece ogólnodostępnej w szczególności w izbie ekspedycyjnej wizji i fonii. Jeszcze przed wejściem w życie RODO Rada ŚIA uznała, za dopuszczalne nagrywanie w izbie ekspedycyjnej wizji bez fonii. Aktualnie do Śląskiej Izby Aptekarskiej zgłaszane są przypadki prowadzenia w aptekach nagrań wizji i fonii (audio i video). Zgodnie z opinią radcy prawnego izby jest to sprzeczne nie tylko z Dyrektywą WE i ustawą o ochronie danych osobowych, ale też z przepisami ustawy o ochronie praw pacjenta (czytaj więcej: Monitoring w aptece: co, kogo i jak można nagrywać?).

Z odpowiedzi Prezesa UODO wynika, że jego stanowisko należy traktować tylko pomocniczo, gdyż wiążąca interpretacja może być wydana tylko w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wskazuje on jednak, że zainstalowanie monitoringu rejestrującego dźwięk w aptece będzie prowadziło do przetwarzania szeregu danych osobowych, w tym w szczególności danych dotyczących zdrowia, które zgodnie z RODO powinny zostać objęte większą (szczególną) ochroną (czytaj również: Monitoring w aptece wskazał kto przywłaszczył sobie portfel…).

– Zatem stosowanie audio-monitoringu może, w przypadkach nieuregulowanych przepisami prawa, zostać uznane za naruszenie prywatności oraz za nadmiarową formę przetwarzania danych, a co za tym idzie wiązać się z odpowiedzialnością nie tylko administracyjną i cywilną, ale również i karną – czytamy w odpowiedzi dyrektora UODO.

REKLAMA

Jego zdaniem w celu zwiększenia bezpieczeństwa można rozważyć wprowadzenie innych rozwiązań, mniej ingerujących w prywatność, które zapewnią jego odpowiedni poziom. Podkreśla on też, że potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa nie może nie uwzględniać prawa do prywatności i godności (czytaj również: RODO a monitoring w aptece. Co wolno nagrywać właścicielowi?).

REKLAMA

– Nagrywanie za pomocą urządzenia rejestrującego nie tylko obraz, ale także dźwięk (jako działania głęboko ingerującego w prywatność osoby fizycznej) jest dopuszczalne w polskim prawie jako stosowane co do zasady wyłącznie przez uprawnione służby – wskazuje dyrektor UODO.

Źródło: ŁW/Śląska Izba Aptekarska


PP1491-UODO-nagrywanie-w-aptekach-2020-12-01

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych