UOKiK o projekcie zmian w Prawie farmaceutycznym | farmacja.pl

UOKiK o projekcie zmian w Prawie farmaceutycznym

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-23 09:37:49 /

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla podmiotów takich jak apteki, zakres regulacji może być większy niż w przypadku podmiotów pełniących głównie rolę komercyjną. Ograniczenie powstawania nowych aptek może jednak wpłynąć na wzrost cen leków.

- Wprowadzenie w tak szerokim zakresie uregulowań zmniejszających swobodę konkurencji przebiegających na rynku detalicznej sprzedaży leków może prowadzić do ograniczenia powstawania nowych aptek i zmniejszenia ich liczby, a w efekcie do wzrostu cen leków dla konsumentów - twierdzi UOKiK w opinii na temat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Urząd zwraca uwagę, że założenie apteki jest przedsięwzięciem wymagającym dużych nakładów finansowych, zatem wątpliwe jest, aby farmaceuci tuż po zdobyciu kwalifikacji zawodowych, byli w stanie masowo zakładać apteki.

- Bardziej prawdopodobna jest sytuacja, że o kolejne zezwolenia będą się ubiegać osoby, które obecnie prowadzą już aptekę - pisze UOKiK. - Prowadzić to będzie do sytuacji, w których w małych miejscowościach, właścicielem wszystkich aptek będzie jedna lub dwie osoby. Taki stan rzeczy może mieć negatywny na oferowane ceny produktów, przekłada się na interes ekonomiczny konsumentów.
UOKiK uważa, że zarezerwowanie kontroli nad aptekami dla farmaceutów, nie zniesie konfliktu między celami komercyjnymi apteki, a jej celami jako elementu systemu ochrony zdrowia.

- Wciąż w niektórych sytuacjach w ich interesie będzie pozostawało działanie niezgodne z najlepszym interesem pacjenta. Zniesienie takiego konfliktu mogłoby mieć miejsce jedynie w sytuacji, w której doradzający pacjentów lub konsumentowi farmaceuta nie czerpałby żadnej korzyści ze sprzedaży leków, tzn. finansowany byłby z innych, niezależnych źródeł.

Pełna opinia UOKiK dostępna jest pod TYM ADRESEM

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj