REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 czerwca 2019

UOKiK sprawdzi relacje pomiędzy DOZ, a jego franczyzobiorcami

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

UOKiK skierował do drugiego etapu dwa postępowania dotyczące rynku farmaceutycznego. Dotyczą one przejęcia Medix przez DOZ oraz Dolnośląskiej Grupy Aptecznej (DGA) przez spółkę Panathea. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że w wyniku tej koncentracji istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

DOZ zarządza aptekami działającymi pod nazwą „DOZ Apteki dbam o zdrowie”. Medix jest franczyzobiorcą kilkunastu placówek tej sieci (czytaj więcej: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…).

Z danych przekazanych przez przejmującą spółkę wynika, że po koncentracji mogłoby dojść do ograniczenia konkurencji na niektórych lokalnych rynkach. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie badania rynku, w którym UOKiK będzie weryfikował otrzymane informacje. Ponadto urząd sprawdzi relacje pomiędzy DOZ a jego franczyzobiorcami (czytaj również: Spór o apteczną franczyzę. Farmaceuci stracą zezwolenia i staną przed sądem aptekarskim?).

REKLAMA

Przejęcie Dolnośląskiej Grupy Aptecznej przez Panathea

Urząd ustalił, że działalność grup kapitałowych kontrolujących Panathea oraz DGA pokrywa się w promieniu 1 km na terenie Legnicy i Brzegu. Transakcja może więc oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji. Do prawidłowej oceny tej koncentracji konieczne będzie przeprowadzenie badania rynku (czytaj więcej: Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”?).

REKLAMA

Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia. Na tym etapie spółka może również wycofać wniosek. Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK w takiej sytuacji obligatoryjnie umorzy prowadzone postępowanie, a zgłoszona koncentracja nie dojdzie do skutku.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

UOKiK a przepisy Prawa farmaceutycznego

Aktualnie w ustawie Prawo farmaceutyczne funkcjonuje szereg zapisów „antykoncentracyjnych”, które mają zapobiegać tworzeniu się na rynku aptecznym monopoli. Przykładowo artykuł 99 ustęp 3 tej ustawy zakazuje otwierania nowych aptek przedsiębiorcy, który posiada ponad 1 proc. udziału w rynku aptek w województwie. Wśród prawników, przedsiębiorców i aptekarzy od lat trwa spór czy ograniczenie to dotyczy też przejmowania kapitałowego spółek posiadających apteki.

Przypomnijmy, że niedawno zewnętrzna kancelaria prawnicza, na zlecenie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, przygotowała raport na temat powiązań między spółkami, do których należą apteki DOZ. Wynika z niego, że grupa kapitałowa DOZ SA w 15 województwach przekracza próg koncentracji, a 413 należących do niej aptek powinno zostać zamkniętych (czytaj więcej: ZAPPA prześwietlił sieć DOZ. 413 aptek do natychmiastowego zamknięcia?).

W 2015 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał komunikat, w którym poinformował, że wydając decyzję w sprawach kontroli koncentracji bada stan konkurencji na danym rynku na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a nie prawa farmaceutycznego. Może więc zakazać transakcji wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności poprzez powstanie pozycji dominującej na rynku właściwym (czytaj więcej: UOKiK nie zabiera głosu ws. przepisów PF).

Źródło: ŁW/UOKIK

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych