REKLAMA
Autor: Sylwia Ziółkowska Opublikowano: 1 czerwca 2018

Upiorne testowanie

Artykuł pochodzi z serwisu

W Wielkiej Brytanii około półtora miliona kobiet otrzymało Primodos od swojego lekarza prowadzącego, często były to kobiety będące w pierwszej w swoim życiu ciąży. Nie mogły przewidzieć, że lek, na który otrzymały receptę będzie kiedyś składnikiem tak zwanej „morning pill”, zwanej też „tabletką po”. O Primodosie nie mówi się tyle co o Talidomidzie, choć jego historia jest nawet bardziej kontrowersyjna…

Poza indukcją poronień we wczesnej ciąży, Primodos był podejrzewany również o wywoływanie złożonych, ciężkich wad płodów. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Czy pamiętacie historie o próbie, jakiej w mrocznych latach średniowiecza, poddawano kobiety podejrzane o czary? Tym, którym ta historia umknęła przypominam: testów było co prawda wiele, ale jeden z nich uznawano za szczególnie pomocny. Otóż kobietę wrzucano do wody, często obciążając ją kamieniami. Jeśli domniemana czarownica unosiła się na wodzie, oznaczało to, że pomagał jej w tym diabeł i należało ją jak najszybciej unieszkodliwić. Jeśli się utopiła, oznaczało to, że była niewinna. Niewinna, ale i tak nieżywa. Czy uwierzylibyście, że na podobnej metodzie logicznej, mógł opierać się w dwudziestym wieku jeden z testów aptecznych diagnozujących wczesną ciążę? Pomysł zgoła upiorny, niestety zupełnie realny.

Test ciążowy w tabletce

Primodos był środkiem hormonalnym, który w teorii miał wywoływać menstruację u kobiet, które w chwili przyjęcia leku nie były w ciąży – stąd jego zastosowanie jako prekursor domowego testu ciążowego. Po raz pierwszy został użyty w roku 1953 w formie iniekcji domięśniowych. Trzy lata później był już dostępny w formie tabletek. Niewątpliwie test był swoistym przełomem, wcześniej diagnostyka początków ciąży opierała się na przykład o iniekcje kobiecego moczu laboratoryjnej ropusze. Młodej samicy wstrzykiwano mocz kobiety, która podejrzewała ciążę. Jeśli w ciągu 24 godzin od tego zabiegu żaba złożyła skrzek, oznaczało to, że kobieta jest w ciąży. Zwierzę w ten sposób reagowało na gonadotropinę obecną w moczu kobiety. Test z użyciem żab był jednak czasochłonny – ciążę można było zdiagnozować dopiero po dwóch tygodniach po spodziewanym terminie miesiączki. Użycie ropuch generowało również znaczne koszty. Nowa metoda pod tym względem wypadała niezwykle ekonomicznie. Jako ciekawostkę można dodać, że do przedziwnego ropuszego testu odnosiły się pierwsze reklamy Primodosu, głoszące rychłe bezrobocie wszystkich żab w kraju i wielkie niezadowolenie ich związków zawodowych.

Kobiety przyjmowały nowy „test ciążowy” w formie tabletki przez dwa kolejne dni. W jego składzie znajdował się noretysteron oraz etynyloestradiol. Dawka noretysteronu zawarta w tabletce wynosiła 10 miligramów (dla porównania współcześnie stosowane dawki oscylują wokół 0,5 miligrama substancji). Bystry czytelnik może już w tym momencie kojarzyć zasadę działania testu z ogłoszeniami w gazetach o „szemranej” treści (np. „Ginekolog pełen, zakres usług, przywracanie okresu”).

Ciekawostką jest, że przed wprowadzeniem na rynek preparatu, producent rozważał umieszczenie w jego ulotce, jako jednego z możliwych zastosowań leku, aborcji. Ale z różnych względów powstrzymał się od tego. Istnieje jednak zachowana korespondencja pomiędzy poszczególnymi podjednostkami firmy, dokumentująca te rozważania.

W Wielkiej Brytanii około półtora miliona kobiet otrzymało Primodos od swojego lekarza prowadzącego, często były to kobiety będące w pierwszej w swoim życiu ciąży. Nie mogły przewidzieć, że lek, na który otrzymały receptę będzie kiedyś składnikiem tak zwanej „morning pill”, zwanej też „tabletką po”.

Być może jednak powinni wiedzieć o tym lekarze, gdyż niezwykle podobny lek – Duogynon był powszechnie używany w Niemczech celem wywołania farmakologicznej terminacji ciąży. Podobne praktyki miały miejsce również w Korei Południowej i prawdopodobnie w wielu innych zakątkach świata, o których farmakologiczna historia milczy.

Poza indukcją poronień we wczesnej ciąży, Primodos był podejrzewany również o wywoływanie złożonych, ciężkich wad płodów. Już w roku 1957 pojawiły się głosy, że strony autorytetów medycznych, wątpiących w bezpieczeństwo stosowania domowych testów hormonalnych tego typu. J.S. Edwards na łamach „The British Journal of Preventive and Social Medicine” domniemywał, że preparaty te mogą być przyczyną poważnych wad wrodzonych płodów, głównie z uwagi na fakt, że stosowane są w momencie kluczowym dla rozwoju zarodka, gdy powstaje centralny system nerwowy. Te wątpliwości naukowca i lekarza nie miały jednak odpowiedniej siły przebicia przez komercyjny rynek leków, w związku z czym Primodos trafił na apteczne półki.

Strony

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz