Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 14 listopada 2016

Urojone terapie

Praca w aptece ogólnodostępnej codziennie farmaceutów z ludźmi chorymi na […]

Praca w aptece ogólnodostępnej codziennie farmaceutów z ludźmi chorymi na nowotwory czy ciężkie do leczenia choroby przewlekłe. Pacjenci zmęczeni długą, wyniszczającą i nieprzynoszącą wymiernych rezultatów farmakoterapią, są najbardziej podatni na wpływ specjalistów od medycyny alternatywnej – obiecującej szybkie, bezbolesne i wyjątkowo skuteczne leczenie. Spory odsetek tych praktyk rozwija się wokół chorób, które wciąż są ogromnym wyzwaniem dla tradycyjnej medycyny akademickiej. Mowa tutaj głównie o chorobach onkologicznych.

Przed laty na łamy ogólnopolskich gazet trafił przypadek 54-letniego technika budowlanego, Zygmunta B. – autora rewolucyjnej terapii przeciwnowotworowej opracowanej i praktykowanej w Prywatnym Ośrodku Badawczym Organicznych Substancji Leczniczych i Zwalczania Chorób Nowotworowych. Na swoich pacjentach stosował dwa preparaty o nazwach, na początku XXI wieku, będących dość egzotycznymi, dziś zaś brzmiących, jak kiepski żart działu kreatywnego producenta suplementów diety: Antyra i Derax. Trzymiesięczna kuracja tymi specyfikami kosztowała blisko 90.000 zł.

Autor terapii nowych pacjentów zdobywał na oddziałach onkologicznych obiecując rewelacyjne efekty leczenia bez działań niepożądanych – po latach prokuratura ustaliła, ze jego leki oparte były na sfermentowanych burakach, czosnku, ziołach i nie miały prawa działać. O znachorze prawdopodobnie świat dość szybko by zapomniał, gdyby nie jego najsłynniejsza ofiara – poeta, prozaik i piosenkarz – Jacek Kaczmarski. Znany bard Solidarności, zrezygnował z tradycyjnej farmakoterapii terapii raka przełyku na rzecz kuracji Zygmunta B. i po dwóch latach znajomości zmarł, pomimo iż rokowania lekarzy kreśliły przed artystą dużo bardziej optymistyczny scenariusz. Hochsztapler został oskarżony o wyłudzenie łącznie blisko 2.000.000 zł i narażenie na poważny uszczerbek na zdrowiu dziesiątek osób. W 2010 roku został skazany na siedem lat więzienia.

Na kłamstwie i fundamentalnej niewiedzy znachorów i ich pacjentów zbudowano jeden z najświeższych i najpotężniejszych mitów alternatywnej medycyny, a zarazem jeden z najprężniej rozwijających się segmentów sprzedażowych suplementów diety. O lewoskrętnej witaminie C słyszeliśmy wszyscy, wielu z nas zapewne miało kwas askorbinowy opisany jako lewoskrętny w swoim asortymencie aptecznym. Pacjenci gotowi na zakup lewoskrętnej wersji kwasu askorbinowego, opisywali ją jako związek lepiej przyswajalny (najpopularniejsze konsumenckie czasopisma medycyny naturalnej sugerowały zerową przyswajalność witaminy C prawoskrętnej obecnej w klasycznych produktach aptecznych), nie zakwaszający organizmu, wpływający na redukcję otyłości, wymiatający wolne rodniki i działający wybitnie przeciwrakowo, dodatkowo działający bez żadnych skutków ubocznych. Dziesiątki tysięcy ludzi uwierzyły w ten mit, co skrzętnie wykorzystali producenci suplementów diety.

Warto podkreślić, że ogromny wkład we wzrost sprzedaży lewoskrętnej witaminy C miał najpopularniejszy „znachor” w naszym kraju, autor książki „Ukryte terapie. Czego nie powie Ci lekarz” – Jerzy Zięba, który od wielu lat konsekwentnie mitologizował przewagę lewoskrętności kwasu askorbinowego nad jego prawoskrętną formą w swoich publikacjach i podczas swoich wykładów, zdobywając rzeszę wiernych wyznawców. Doszło nawet do sytuacji, w której witaminę C produkowaną jako odczynnik chemiczny sprzedawano na kilogramy do celów spożywczych. Tu Jerzy Zięba przyznał się nawet, iż proceder ten nie spodobał się Sanepidowi, dlatego też musiał zmienić kategorię tego produktu w swoim sklepie – sprzedawał on bowiem kwas askorbinowy CZDA jako produkt spożywczy, pomimo braku stosownych pozwoleń.

Jakie jeszcze sposoby na oszukiwanie i okradanie pacjentów stosują polscy znachorzy? Czym żyje współczesna medycyna alternatywna? Przeczytacie o tym w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz