REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 24 stycznia 2019

URPL: Inhibitory SGLT2 – ryzyko zgorzeli Fourniera

Artykuł pochodzi z serwisu
Dopuszczone do obrotu preparaty Invokana (kanaglifozyna), Forxiga (dapaglifozyna), Jardiance (emaglifozyna) i Steglatro (ertuglifozyna) - inhibitory SGLT2, mogą powodować martwicze zapalenie powięzi krocza (zgorzel Fourniera).
REKLAMA

W związku z odnotowaniem pierwszych zgłoszeń dotyczących pojawienia się działania niepożądanego – zgorzeli Fourniera u pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2, podmioty odpowiedzialne posiadające dopuszczenie do obrotu wskazanych preparatów w porozumieniu z Europejska Agencją Leków (EMA) i  Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydały komunikat dla fachowych pracowników ochrony zdrowia w którym przekazują schemat postępowania z pacjentem zgłaszającym nasilony ból, tkliwość,  rumień lub obrzęk w okolicy narządów płciowych lub krocza połączony z gorączką i złym samopoczuciem.

Powyższe objawy u pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2 mogą poprzedzać wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi krocza – ciężkiej zagrażającej życiu infekcji.

W przypadku podejrzenia zgorzeli Fourniera należy natychmiast odstawić  inhibitory SGLT2 i rozpocząć leczenie, a fachowy personel ochrony zdrowia jest zobowiązany do zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego do odpowiedniego organu administracyjnego.

REKLAMA

 

REKLAMA

W związku z powyższą informacją druki informacyjne inhibitorów SGLT2 zostaną zaktualizowane w zakresie dodania zgorzeli Fourniera jako działania niepożądanego.

 

Cały komunikat znajdziesz tutaj.

 

 

Źródło: URPL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych