REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 14 czerwca 2018

URPL: komunikat o suplemencie do Farmakopei Europejskiej

Artykuł pochodzi z serwisu

Suplement 9.5 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziewiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w krajach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 lipca 2018 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (17) 3.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 9.5 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 9.5 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

REKLAMA

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

REKLAMA

**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziewiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 9.5,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule.

 

Zawartość Suplementu 9.5 opisana jest w dokumencie na stronie URPL.

Źródło: URPL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych