REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 15 czerwca 2018

URPL: Raport Roczny za 2017 rok

Artykuł pochodzi z serwisu
Rok 2017 był rokiem szczególnym. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych obchodził swoje 15–lecie. Ta okrągła rocznica była przyczynkiem do wielu wspomnień dotyczących
tworzenia się Urzędu w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej oraz wybranych jednostek
organizacyjnych Instytutu Leków. Rok 2017 to również jubileusz 200–lecia Farmakopei Polskiej. W roku 1817 wydana została Pharmacopoeia Regini Poloniae uznawana za pierwszą Farmakopeę Polską.
W 2017 r. zostało opublikowane XI wydanie Farmakopei Polskiej.W Pionie Produktów Leczniczych ludzkich w 2017 roku wzrosła, w stosunku do lat poprzednich, liczba wydanych decyzji w sprawie dopuszczenia do obrotu, zmian porejestracyjnych i decyzji o przedłużeniu okresu ważności pozwoleń. Większość wydanych nowych decyzji na dopuszczenie do obrotu stanowiły te, które obejmowały produkty rejestrowane w procedurach europejskich.
Na przestrzeni ostatnich lat (i potwierdzeniem tego jest miniony 2017 rok), podmioty odpowiedzialne najchętniej wybierały do rejestrowania produktów leczniczych procedurę zdecentrali zowaną, określaną skrótem DCP (Decentalised Procedure). Priorytetem Urzędu jest jak największy udział Polski w tych procedurach jako państwa referencyjnego RMS (Reference Member State), który zwiększamy z roku na rok.
Całość Raportu dostępna TUTAJ.
Źródło: URPL
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych