REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 9 kwietnia 2019

URPL: Ryzyko ciężkich działań niepożądanych przy wziewnym i ogólnoustrojowym stosowaniu fluorochinolonów i chinolonów

Artykuł pochodzi z serwisu
Podmioty odpowiedzialne dla antybiotyków z powyższej grupy w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) informują o możliwym ryzyku wystąpienia zaburzających sprawność, długotrwałych i potencjalnie nieodwracalnych działań niepożądanych dotyczących głównie układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego.
REKLAMA

URPL informuje o zgłoszeniach działań niepożądanych po zastosowaniu antybiotyków z grupy fluorochinolonów i chinolonów. Działania uboczne obejmowały głównie układ mięśniowo-szkieletowy i nerwowy. Z tego powodu, EMA przeanalizowała korzyści i ryzyko płynące ze stosowania całej grupy leków i postanowiła, że leki zawierające cynoksacynę, flumechinę, kwas nalidyksowy i kwas pipemidowy zostaną wycofane z rynku.

W komunikacie opisano wskazania, w których nie należy przepisywać antybiotyków z ww. grupy:

  • leczenie niezbyt ciężkich lub samoograniczających się zakażeń (takich jak zapalenie gardła, migdałków i ostre zapalenie oskrzeli),
  • leczenie zakażeń niebakteryjnych, np. niebakteryjnego (przewlekłego) zapalenia gruczołu krokowego,
  • leczenie łagodnych do umiarkowanych zakażeń (w tym niepowikłanego zapalenia pęcherza, ostrego zapalenia oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ostrego bakteryjnego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok oraz ostrego zapalenia ucha środkowego),
  • leczenie pacjentów, u których występowały wcześniej ciężkie działania niepożądane związane ze stosowaniem antybiotyku chinolonowego lub fluorochinolonowego.
REKLAMA

Zgłoszone działania niepożądane dotyczyły: 

REKLAMA
  • układu mięśniowo-szkieletowego i obejmowały: zapalenie ścięgien, zerwanie ścięgien, bóle mięśni, osłabienie mięśni, bóle stawów, obrzęk stawów i zaburzenia chodu.
  • układu nerwowego z objawami: neuropatii obwodowej, bezsenności, depresji, zmęczenia, zaburzenia pamięci, a także zaburzeń widzenia, słuchu, węchu i smaku.

Wobec powyższego, należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu tych leków osobom starszym, pacjentom z zaburzoną czynnością nerek i po przeszczepach. Odradza się łączenie antybiotyków z kortykosteroidami – wynika to ze zwiększonego ryzyka zapalenia i zerwania ścięgien.

Należy poinformować pacjentów, aby w razie wystąpienia objawów ciężkiego działania niepożądanego przerwali leczenie antybiotykami oraz niezwłocznie zgłosili się do lekarza.

Pełna treść komunikatu.

Źródło: URPL

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych