REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 2 sierpnia 2018

URPL: zgłoszenia wodogłowia po zastosowaniu leku Spinraza

Artykuł pochodzi z serwisu
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych opublikował komunikat bezpieczeństwa w związku ze zgłoszeniami wodogłowia komunikującego niezwiązanego z zapaleniem opon mózgowych ani z krwawieniem po zastosowaniu leku Spinraza ( nusinersen ).

Firma Biogen w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów leczniczych przedstawiła w komunikacie poniższe informacje nt. zgłoszeń wodogłowia:

  • u pacjentów, w tym dzieci leczonych lekiem Spinraza zgłoszono przypadki wodogłowia komunikującego niezwiązanego z zapaleniem opon mózgowych ani krwawieniem; niektórzy z nich byli leczeni przy pomocy wszczepienia zastawkowego systemu komorowo-otrzewnowego
  • przed rozpoczęciem stosowania leku Spinraza pacjentów i/lub opiekunów należy poinformować o objawach przedmiotowych i podmiotowych wodogłowia w przypadku wystąpienia utrzymujących się wymiotów albo bolu głowy, niewyjaśnionego zmniejszenia stanu świadomości oraz u dzieci zwiększenia obwodu głowy; powinni się oni zwrócić o pomoc lekarską
  • pacjentów, u których występują objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące wodogłowie należy poddać dalszym badaniom
  • u pacjentów ze zmniejszonym stanem świadomości należy jako przyczynę wykluczyć zwiększone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego i zakażenie
  • dostępne są ograniczone informacje na temat dalszej skuteczności leku Spinraza po wszczepieniu zastawkowego systemu komorowo-otrzewnowego; lekarze powinni ściśle monitorować i poddawać ocenie pacjentów, którzy nadal otrzymują lek Spinraza po wszczepieniu zastawkowego systemu komorowo-otrzewnowego
  • pacjentów i/lub opiekunów należy poinformować, że ryzyko i korzyści stosowania leku Spinraza u pacjentów z zastawkowym systemem komorowo-otrzewnowym nie są znane

Spinraza jest lekiem wskazanym w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni z mutacją w chromosomie 5q w genie SMN1.

REKLAMA

 

REKLAMA

Całość komunikatu dostępna na stronie URPL.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych