REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 sierpnia 2019

Urzędniczka NFZ zarzuca aptekom niewiedzę, a sama wprowadza w błąd…

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jedna z obywatelek Ukrainy, posiadająca kartę pobytu w Polsce miała problem ze zrealizowaniem recepty w kilku aptekach na terenie Stargardu Szczecińskiego. Zdaniem rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzaty Koszur, problem mógł wynikać z nieznajomości przepisów przez pracowników aptek. Tymczasem na antenie Radio Szczecin sama popełniła błąd…

W minioną środę na antenie Radio Szczecin rozmawiano o problemach obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Omawiano m.in. problem jednej z Ukrainek, która nie mogła zrealizować recepty w jednej z lokalnych aptek.

– Moja znajoma pochodząca z Ukrainy miała ostatnio problem ze zrealizowaniem recepty wystawionej przez lekarza w kilku aptekach na terenie Stargardu. Podkreślam, że Ukrainka czasowo mieszka w Polsce i posada kartę stałego pobytu – napisała do Radio Szczecin jedna ze słuchaczek.

REKLAMA

Prowadzący audycję Przemysław Szymańczyk poprosił o komentarz do tej sprawy rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzatę Koszur. Ta podkreśliła, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce legalnie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie mają prawo do wszystkich świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami – także do leków refundowanych wydawanych na receptę. Zdaniem urzędniczki problemem w przypadku recept dla takich pacjentów jest to, że obcokrajowcy nie mają numeru PESEL.

REKLAMA

– Ale to jest tylko teoretyczny problem, bo w praktyce znalazł on swoje rozwiązanie (…) Otóż w miejscu, w którym jest numer identyfikujący oddział Funduszy (w naszym przypadku to jest 16), lekarz wpisuje numer paszportu, bądź innego dokumentu, który identyfikuje osobę ubezpieczoną. I na tej podstawie leki refundowane, które znajdują się na recepcie, są wydawane osobie ubezpieczonej – stwierdziła rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

Małgorzata Koszur dodała, że bywają z tym problemy, bo nie wszyscy pracownicy aptek o tym wiedzą. Zapewniła też, że NFZ porozumie się w tej kwestii z izbą aptekarską, aby ta wiedza do pracowników aptek dotarła.

Farmaceuci zwracają uwagę…

Na taką wypowiedź rzeczniczki NFZ krytycznie zareagowali farmaceuci, którzy wskazali, że urzędniczka wprowadziła słuchaczy w błąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podanych przez nią danych nie umieszcza się w rubryce recepty z numerem oddziału NFZ. Powinny one znaleźć się tam, gdzie w przypadku polskiego pacjenta lekarz wpisuje numer PESEL.

Przypomnijmy, że opisanej w audycji sytuacji odnosi się § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i art. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wymienia wśród osób ubezpieczonych m. in. osoby bez obywatelstwa polskiego, które przebywają na terytorium RP na podstawie wizy pracowniczej, czasowego zezwolenia na pobyt, osoby o statusie uchodźcy czy każdego kto dobrowolnie się ubezpieczy (czytaj więcej: Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece).

Na recepcie dla nich w polu „oddział NFZ” powinien znajdować się numer właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Funduszu, a w polu „PESEL” numer jednego z ww. dokumentów, który należy sprawozdać wybierając paszport lub Kartę Polaka (jeżeli dotyczy) jako format danych (program Kamsoft). Przy pacjencie powinno się sprawdzić poprawność wprowadzanych informacji i ewentualnie, choć Fundusz tego nie wymaga, można wykonać ich kopię (czytaj również: Obcokrajowiec w aptece. Podsumowanie informacji…).

Wpisanie przez lekarza numeru NFZ poprzedza weryfikacja pacjenta w systemie eWUŚ, więc aptece nie pozostaje nic innego jak lekarzowi zaufać. Odwrotnie niż w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość musi być naniesiony przez osobę uprawnioną, gdyż osoba realizująca receptę ma możliwość wyłącznie poprawy już obecnych, ale nie brakujących, danych (zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Źródło: ŁW/Radio Szczecin (fragment nagrania od 26 minuty)

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych